Дайджест #2 за 2023 рік

Аналіз бізнес спроможності (Business Capability Analysis)

https://www.maxzosim.com/business-capability-analysis/

Аналіз бізнес-можливостей забезпечує основу для визначення обсягу та планування, формуючи спільне розуміння результатів, визначаючи узгодженість зі стратегією та забезпечуючи фільтр для визначення обсягу та пріоритетів.


Фреймворки пріоритизації (Prioritization Frameworks)

https://www.maxzosim.com/prioritization-frameworks/

Як product manager (PM) або project manager (PM) або BA ви вирішуєте, над чим працювати далі. Тому вам доведеться навчитися розставляти пріоритети в роботі, оптимізувати робочі процеси крос-функціональної команди, а також навчитися швидко оцінювати.


Модель Scaling Agile @ Spotify

https://www.maxzosim.com/scaling-agile-spotify/

Модель Spotify - це автономний підхід до масштабування Agile з акцентом на людей, який наголошує на важливості культури та взаємозв'язків між людьми.


Scrum@Scale (S@S)

https://www.maxzosim.com/scrum-scale/

Методологію Scrum@Scale розробили спільними зусиллями організації Scrum Inc. та асоціації Scrum Alliance під керівництвом доктора Джеффа Сазерленда


Матрица Эйзенхауэра (The Eisenhower Matrix)

https://www.maxzosim.com/eisenhower-matrix/

Матриця Ейзенхауера - це метод оцінки завдань, який дозволяє ранжувати та визначати пріоритетність завдань відповідно до їх терміновості та важливості. За допомогою цього методу ви ділите свої завдання на чотири частини: завдання, які ви виконуєте в першу чергу, завдання, які ви відкладаєте на потім, завдання, які ви делегуєте, і завдання, які ви відкидаєте.


Метод GTD (Getting Things Done)

https://www.maxzosim.com/gtd-getting-things-done/

Метод Getting-Things-Done (скорочено GTD) використовує підхід "звільнити свій розум від усього баласту і відволікаючих чинників до очищення розуму" з метою кращого управління часом і підвищення продуктивності.


Метод ALPEN

https://www.maxzosim.com/metod-alpen/

Спосіб планувати справи так, щоб гарантовано все встигати і при цьому не збожеволіти від навантаження. Його придумав німецький професор економіки та експерт із тайм-менеджменту Лотар Зайверт.


The Rebuilders. Sara Tate and Anna Vogt

https://www.maxzosim.com/the-rebuilders-sara-tate-and-anna-vogt/

For me, 90% was familiar from the tools, but I've been doing this for many years. In general, it is worth reading and is especially useful for anyone who has lost a lot and is trying to recover.


Вартість змін у командах розробників ПЗ (Cost of Change on Software Teams)

https://www.maxzosim.com/cost-of-change-on-software-teams/

Мета - скоротити цикл зворотного зв'язку між командою та зацікавленими сторонами, щоб якомога швидше визначити потенційні зміни і таким чином зменшити середню вартість цих змін.


Методологія восьми дисциплін (Eight Disciplines Methodology - 8D)

https://www.maxzosim.com/eight-disciplines-methodology-8d/

Методологія восьми дисциплін (8D) - це метод або модель, розроблена у Ford Motor Company, що використовується для підходу та вирішення проблем, як правило, інженерами з якості або іншими фахівцями.


Non-Functional Requirements Analysis

https://www.maxzosim.com/non-functional-requirements-analysis/

Аналіз нефункціональних вимог вивчає вимоги до рішення, які визначають, наскільки добре повинні виконуватися функціональні вимоги. Він визначає критерії, за якими можна судити про роботу системи, а не про конкретну поведінку (яку називають функціональними вимогами).


HEART Framework

https://www.maxzosim.com/heart-framework/

Фреймворк HEART - це методологія для покращення користувацького досвіду (UX) програмного забезпечення. Вона допомагає компанії оцінити будь-який аспект користувацького досвіду за п'ятьма метриками, орієнтованими на користувача.


Disciplined Agile (DA)

https://www.maxzosim.com/disciplined-agile/

Дисциплінована гнучкість (Disciplined Agile, DA) - це фреймворк прийняття рішень, який ставить людину на перше місце і пропонує лише легкі рекомендації, щоб допомогти командам оптимізувати свої процеси відповідно до унікальних потреб кожного конкретного проекту.


Збалансована система показників (Balanced Scorecard - BSC)

https://www.maxzosim.com/balanced-scorecard-bsc/

Збалансована система показників використовується для управління ефективністю будь-якої бізнес-моделі, організаційної структури або бізнес-процесу.


Інтерв'ю (Interviews)

https://www.maxzosim.com/interviews/

Інтерв'ю - це систематичний підхід, спрямований на отримання інформації для бізнес-аналізу від особи або групи осіб шляхом розмови з респондентом (респондентами), постановки відповідних запитань і документування відповідей.


Crystal Agile Framework

https://www.maxzosim.com/crystal-agile-framework/

Crystal Agile Framework призначений для розробки програмного забезпечення. Вона зосереджує увагу на людях, а не на процесах, щоб дати командам можливість знаходити власні рішення для кожного проекту, а не обмежуватися жорсткими методологіями.


Метрики та ключові показники ефективності (Key Performance Indicators - KPIs)

https://www.maxzosim.com/key-performance-indicators-kpis/

Метрики та ключові показники ефективності вимірюють продуктивність рішень, компонентів рішень та інших питань, що становлять інтерес для зацікавлених сторін.


ABC-аналіз (ABC analysis)

https://www.maxzosim.com/abc-analysis/

ABC-аналіз - метод, що дає змогу класифікувати сутності і згрупувати їх для подальшого аналізу, по суті в методології об'єднані раніше вже згадувані "Матриця Ейзенхауера" і "Принцип Парето".


McKinsey’s 7-S Change Management Model

https://www.maxzosim.com/mckinseys-7-s-change-management-model/

Модель управління змінами McKinsey 7-S, також відома під назвою McKinsey 7-S Framework, є популярною моделлю управління змінами, яка була розроблена у 1980-х роках консультантами McKinsey Джеймсом Л. Хескеттом, Джоном П. Коттером та Леонардом А. Шлезінгером під час роботи з керівниками компаній, які стикалися з різними труднощами - від проблем з продажами до проблем з розробкою нових продуктів.