Scrum@Scale (S@S)

Що якщо організація хоче застосувати Scrum у більшому масштабі? Якщо Scrum створює фундамент для розроблення, постачання та підтримки складних продуктів однією командою, то Scrum@Scale (S@S) пропонує спосіб перетворення всієї організаційної культури, головну роль у якому відіграє екосистема команд.

Що таке Scrum@Scale?

Методологію Scrum@Scale розробили спільними зусиллями організації Scrum Inc. та асоціації Scrum Alliance під керівництвом доктора Джеффа Сазерленда, одного з творців Scrum і співавтора Маніфесту agile.

Scrum@Scale - це спосіб масштабування Scrum згідно з базовими принципами Scrum і теорії складних адаптивних систем. У рамках Scrum@Scale всі співробітники організації поділені на кілька взаємозамінних Scrum-команд, які можуть співпрацювати у складі однієї екосистеми залежно від цілей.

Концепція Scrum@Scale розроблена для масштабування Scrum у великих підприємствах. За бажання співробітники можуть пройти навчання та сертифікацію.

Створюючи Scrum@Scale, Сазерленд прагнув домогтися лінійної масштабованості за допомогою "немасштабованої архітектури". Її супроводжує підхід "мінімально прийнятна бюрократія" (minimum viable bureaucracy, MVB), agile-концепція, яка набула популярності завдяки Mozilla і Spotify. Згідно з цією концепцією кількість процесів слід звести до такої, за якої ефективність і цілісність зберігалася б у будь-якому масштабі без обмеження творчого потенціалу.

Ці особливості Scrum@Scale дають змогу уникнути збільшення складності під час формування додаткових команд, оскільки для групування людей не використовується стандартна ієрархія. У Scrum@Scale масштабування йде від команди до команди команд, потім до системи команд і далі.

Зрештою головною метою Scrum@Scale є вирішення основних завдань, що стоять перед багатьма організаціями:

 • ефективна розстановка пріоритетів в умовах обмеженості ресурсів;
 • постачання працездатного програмного забезпечення високої якості за обмежений період часу;
 • розробка ПЗ, яке б допускало рефакторинг;
 • реагування на зміни з погляду як організації, так і продукту.

Зміст Scrum@Scale

Основні поняття Scrum@Scale

Scrum@Scale стоїть на трьох "китах":

 • Невеликі команди
 • Масштабування в межах усієї організації;
 • Застосування підходу мінімально прийнятної бюрократії.

Команди невеликого розміру є одним зі стовпів Scrum. Їхній невеликий розмір має вирішальне значення при збільшенні масштабу до команди команд. У командах має бути від трьох до дев'яти осіб, або можна скористатися "правилом двох піц" (у команді має бути стільки учасників, щоб на них вистачило двох піц).

Головною умовою масштабування практик agile в рамках концепції Scrum@Scale є працездатні Scrum-команди.

Мінімально прийнятна бюрократія у зв'язку з цим визначається часом, за який ухвалюються і виконуються рішення. Невеликим командам з різних підрозділів компанії цей підхід допомагає долати різні перешкоди в організації.

Компоненти Scrum@Scale

Компоненти Scrum@Scale допомагають організаціям розробити індивідуальні плани з трансформації та підходи до неї.

Проілюструвати цю методологію допоможуть два цикли: цикл scrum-майстра та цикл власника продукту. Кожен із цих циклів будується навколо різних аспектів роботи (цикл власника продукту зосереджений на тому, що потрібно зробити, а цикл scrum-майстра - на тому, як це буде зроблено), але в них є і точки перетину.

Для створення структури масштабування використовується концепція Scrum of Scrums, згідно з якою наприкінці кожного спринту кілька команд постачають повністю інтегрований набір потенційно готових до випуску інкрементів продуктів.

Ролі в Scrum@Scale

Оскільки методологія Scrum@Scale виросла зі Scrum, у власника продукту і scrum-майстра, знайомих нам зі Scrum, залишилися ті самі зони відповідальності, які описані в Посібнику зі Scrum. З поняттям команди команд з'явилося і кілька нових ролей.

 • Головний власник продукту (CPO) взаємодіє з окремими командами та власниками продукту, щоб узгодити порядок виконання завдань у беклогах із зацікавленими особами та розробити концепцію довгострокового розвитку команди Scrum of Scrums. Головний власник продукту складає єдиний беклог для всіх учасників команди Scrum of Scrums.
 • Майстер Scrum of Scrums (SoSM) відповідає за спільну роботу над релізом і має ті самі обов'язки, що й scrum-майстер, тільки в більшому масштабі.

Заходи Scrum@Scale

Ключем до успіху в Scrum є ці прості, але такі, що мають величезне значення, заходи:

 • Спринт
 • Планування спринтів
 • Щоденна scrum-нарада
 • Планування спринту
 • Ретроспектива

У разі збільшення масштабу команди продовжують практикувати Scrum, як і раніше, але з одним додатковим заходом: щоденною масштабованою scrum-нарадою, у якій має брати участь представник кожної команди.

По суті ця нарада майже не відрізняється від звичайної щоденної scrum-наради: щодня слід відводити 15 хвилин на вивчення перешкод на шляху команди до мети спринту, ризиків для інших команд, залежностей між командами, можливостей вдосконалення та досвіду інших команд.

Scrum-майстер для agile-організації - виконавча ініціативна команда (EAT)

Зі збільшенням масштабу застосування Scrum збільшиться і кількість проблем, тому методологія Scrum@Scale вимагає сформувати виконавчу ініціативну команду (Executive Action Team, EAT).

Ця команда відповідає за стратегію перетворення, контролює дотримання цінностей Scrum і виконання обов'язків, запропонованих Scrum-ролями, надає підтримку під час ухвалення рішень і усунення перешкод. Команда EAT обов'язково повинна мати повноваження вищого керівництва, щоб змінювати організацію.

Стандартну зону відповідальності команди EAT можна описати так.

 • Стежити, щоб команди правильно розставляли пріоритети (все не може бути однаково важливим).
 • Стежити, щоб у команд були можливості та умови для постачання функціоналу, який працює, кожен спринт.
 • Стежити, щоб організація постійно вдосконалювалася, а бар'єри між традиційними підрозділами організації усувалися.

Власник продукту для agile-організації - виконавча мета-команда Scrum (EMT)

Виконавча мета-команда Scrum (Executive MetaScrum Team, EMT) відповідає за загальну концепцію розвитку організації та ставить перед організацією стратегічні пріоритети.

До зони відповідальності цієї команди входять зміна напряму розвитку організації та ухвалення рішень про те, які продукти або сервіси необхідно реструктурувати або вивести з обороту. Вона також перевіряє, чи дотримується компанія дорожньої карти. Ця команда може функціонувати на постійній основі або збиратися для певної мети.

До команди входять головний власник продукту і власник підприємства, який уповноважений ухвалювати рішення, що безпосередньо впливають на фінансування, кадровий склад і ступінь задоволеності клієнтів.

Спільна робота команди EMT і головного власника продукту спрямована на виявлення і застосування необхідних змін у стратегії, фінансуванні або розподілі ресурсів.

Висновок щодо Scrum@Scale

Scrum@Scale дає змогу організації еволюціонувати природним чином у комфортному для неї темпі й ефективно координувати роботу необмеженої кількості scrum-команд завдяки концепції "немасштабованої архітектури".

Ключові поняття цієї методології детально описані в спеціальних документах і допускають більшу свободу вибору, ніж інші методології. Тому, якщо ви вміло поводитеся зі Scrum на рівні команди, ви без зусиль зможете застосовувати Scrum@Scale у масштабі всієї організації.