Zosym Maxym

Zosym Maxym

Сфера виконання "Невизначеність" (2.8 Uncertainty performance domain)

Сфера виконання "Невизначеність" (2.8 Uncertainty performance domain)

Сфера виконання "Невизначеність" (Uncertainty performance domain) стосується діяльності та функцій, пов'язаних з ризиком і невизначеністю. Сфера виконання "Невизначеність" (2.8 Uncertainty performance domain) це одна зі сфер виконання в PMBOK 7 Ефективне виконання цієї області продуктивності призводить до наступних бажаних результатів: * Усвідомлення середовища, в якому реалізуються проекти, включаючи, але не
11 min read
Мінімально життєздатний продукт (Minimal Viable Product - MVP)

Мінімально життєздатний продукт (Minimal Viable Product - MVP)

Мінімально життєздатний продукт (Minimal Viable Product - MVP) використовується для уникнення витрат і ризиків, пов'язаних з розробкою неправильного продукту, шляхом перевірки гіпотези, зменшення відходів або прискорення зворотного зв'язку з клієнтами для отримання зворотного зв'язку та прийняття. Мінімально життєздатний продукт (Minimal Viable Product - MVP) є однією з методик в Agile
2 min read
Список, карта або персоналії зацікавлених сторін (Stakeholder List, Map, or Personas)

Список, карта або персоналії зацікавлених сторін (Stakeholder List, Map, or Personas)

Списки, карти та персоналії стейкхолдерів допомагають бізнес-аналітику аналізувати зацікавлені сторони та їхні характеристики. Цей аналіз важливий для того, щоб бізнес-аналітик визначив усі можливі джерела вимог і повністю зрозумів зацікавлену сторону, щоб рішення, прийняті щодо залучення, співпраці та комунікації із зацікавленими сторонами, були найкращим вибором для зацікавленої сторони та успіху ініціативи.
4 min read
DMAIC

DMAIC

DMAIC - це акронім від Define (Визначайте), Measure (Вимірюйте), Analyze (Аналізуйте), Improve (Вдосконалюйте) and Control (Контролюйте). DMAIC означає цикл вдосконалення на основі даних, який використовується для покращення, оптимізації та стабілізації бізнес-процесів і проектів. Цикл вдосконалення DMAIC є основним інструментом, який використовується для управління проектами Six Sigma"Шість сигм". Однак DMAIC
3 min read
Моделювання станів (State Modelling)

Моделювання станів (State Modelling)

Моделювання станів (State Modelling) використовується для опису та аналізу різних можливих станів об'єкта в системі, того, як цей об'єкт переходить з одного стану в інший, і що може статися з об'єктом, коли він перебуває в кожному з цих станів. Моделювання станів (State Modelling) це одна з методик BABOK v3 (розділ
3 min read
Опитування або анкетування (Survey or Questionnaire)

Опитування або анкетування (Survey or Questionnaire)

Опитування або анкетування використовується для отримання інформації для бізнес-аналізу - включаючи інформацію про клієнтів, продукти, методи роботи та ставлення - від групи людей у структурований спосіб і за відносно короткий проміжок часу. Опитування або анкетування (Survey or Questionnaire) це одна з методик BABOK v3 (розділ 10.45). Опис Опитування або
4 min read
Вивчені уроки / Ретроспектива (Lessons Learned / Retrospective)

Вивчені уроки / Ретроспектива (Lessons Learned / Retrospective)

Метою процесу узагальнення досвіду є збір та документування успіхів, можливостей для вдосконалення, невдач та рекомендацій щодо покращення виконання майбутніх проектів або етапів проекту. Використання Вивчені уроки / Ретроспектива (Lessons Learned / Retrospective) * Вивчені уроки (Lessons Learned) це одна з методик BABOK v3 (розділ 10.27). * Також згадується в Сфері виконання "Невизначеність" (2.
1 min read
Сфера виконання "Проектна робота" (2.5 Project Work Performance Domain)

Сфера виконання "Проектна робота" (2.5 Project Work Performance Domain)

Сфера виконання "Проектна робота" стосується діяльності та функцій, пов'язаних з налагодженням проектних процесів, управлінням фізичними ресурсами та сприянням навчальному середовищу. Ефективне виконання цієї області ефективності призводить до наступних бажаних результатів: * Ефективне та результативне виконання проекту. * Процеси проєкту відповідають проєкту та навколишньому середовищу. * Належна комунікація із зацікавленими сторонами. * Ефективне управління фізичними
9 min read
Моделювання процесів (Process Modelling)

Моделювання процесів (Process Modelling)

Моделювання процесів (Process Modelling) - це стандартизована графічна модель, яка використовується для того, щоб показати, як виконується робота, і є основою для аналізу процесів. Моделювання процесів (Process Modelling) це одна з методик BABOK v3 (розділ 10.35). Опис Моделювання процесів (Process Modelling) у BABOKv3 (10.35.2) Моделі процесів описують
5 min read
Сфера виконання "Підхід до розробки та життєвий цикл" (Development Approach and Life Cycle Performance Domaine)

Сфера виконання "Підхід до розробки та життєвий цикл" (Development Approach and Life Cycle Performance Domaine)

Сфера виконання "Підхід до розробки та життєвий цикл" стосується діяльності та функцій, пов'язаних з підходом до розробки, каденцією та фазами життєвого циклу проекту. Ефективне виконання цієї області продуктивності призводить до наступних бажаних результатів: * Підходи до розробки, які відповідають результатам проекту. * Життєвий цикл проекту, що складається з фаз, які пов'язують створення
15 min read
Список переможців «Оскар» 2023!

Список переможців «Оскар» 2023!

«Найкращий анімаційний фільм» - «Піноккіо» Гільермо дель Торо Найкращий актор другого плану - Кі Хі Кван (Все завжди і водночас) Найкраща акторка другого плану - Джемі Лі Кертіс (Все завжди і водночас) Найкращий документальний фільм - "Навальний" Найкращий короткометражний фільм - "Прощання по-ірландськи" Найкраща операторська робота - Джеймс Френд (На
1 min read
Скрамбан (Scrumban)

Скрамбан (Scrumban)

Скрамбан (Scrumban) - це Agile-орієнтований підхід та один із Agile frameworks до створення продукту, який є гібридом Скраму та Канбану. Скрамбан був спочатку розроблений як спосіб переходу від Скраму (Scrum) до Канбану (Kanban). У міру того, як метод Kanban ставав все більш популярним, Scrumban був розроблений як спроба полегшити існуючим
4 min read
Дайджест #4 за 2023 рік

Дайджест #4 за 2023 рік

Extreme Programming https://www.maxzosim.com/extreme-programming/ Екстремальне програмування є одним з декількох популярних Agile-процесів. Перший проект з екстремального програмування було розпочато 6 березня 1996 року. 10 самих поширених цілей які ставлять собі люди https://www.maxzosim.com/10-most-common-goals-chatgpt/ Запитав у ChatGPT "10 самих розповюджених цілей яки ставлять собі люди"
1 min read
Аналіз процесів (Process Analysis)

Аналіз процесів (Process Analysis)

Процесний аналіз оцінює процес на предмет його ефективності та результативності, а також здатності виявляти можливості для змін. Аналіз процесів (Process Analysis) це одна з методик BABOK v3 (розділ 10.34) та один з Загальновживаних методів в PMBOK® 7 (4.4) розділа Збір та аналіз даних в PMBOK® 7 (4.4.
4 min read
Аналіз поточного стану (6.1 Analyze Current State)

Аналіз поточного стану (6.1 Analyze Current State)

Метою аналізу поточного стану є розуміння причин, чому підприємству необхідно змінити той чи інший аспект своєї діяльності. Аналіз поточного стану (6.1 Analyze Current State) це розділ 6 Аналіз стратегії (Strategy Analysis) в BABOK v3. Опис аналізу поточного стану (6.1.2 Description of Analyze Current State) Відправною точкою для
9 min read
Навігація складністю (Navigate Complexity)

Навігація складністю (Navigate Complexity)

Постійно оцінюйте складність проекту та орієнтуйтеся на неї, щоб підходи та плани дозволяли проектній команді успішно керувати життєвим циклом проекту. Один з 12 принцпів "3.9 Навігація складністю" в Стандарті з управління проектами PMBOK7 * Складність є результатом людської поведінки, системних взаємодій, невизначеності та неоднозначності. * Складність може виникнути на будь-якому етапі
3 min read
Відстеження елементів (Item Tracking)

Відстеження елементів (Item Tracking)

Відстеження елементів використовується для того, щоб зафіксувати і розподілити відповідальність за проблеми і занепокоєння зацікавлених сторін, які впливають на рішення. Відстеження елементів (Item Tracking) це одна з методик BABOK v3 (розділ 10.26). Опис відстеження елементів (Item Tracking) в BABOK v3 (10.26.2) Відстеження елементів - це організований підхід,
2 min read
Вартість якості (Cost of Quality - COQ)

Вартість якості (Cost of Quality - COQ)

Менеджери проектів постійно займаються управлінням та контролем процесів якості під час виконання своїх проектів. Але як щодо вартості досягнення прийнятної якості або ціни, яку ви платите за те, щоб не допустити потрапляння неякісного продукту до замовника? Ця концепція відома як "Вартість якості" Cost of Quality (COQ). Неспроможність забезпечити якість має
5 min read
Варіанти використання та сценарії (Use Cases and Scenarios)
Methods

Варіанти використання та сценарії (Use Cases and Scenarios)

Варіанти використання та сценарії описують, як людина або система взаємодіє з рішенням, що моделюється, для досягнення мети. Варіанти використання та сценарії це одна з методик BABOK v3 (розділ 10.47). Опис варіантів використання та сценарії (Use Cases and Scenarios) у BABOKv3 (10.47.2) Варіанти використання описують взаємодію між основним
4 min read
Модель конфлікту Томаса Кілманна (Thomas Kilmann Conflict Model)

Модель конфлікту Томаса Кілманна (Thomas Kilmann Conflict Model)

Конфлікт - це неминуча частина будь-якого робочого місця, і ніхто з нас не може цього уникнути. Деякі з них є важливими для процесу навчання та зростання, якщо вони вирішуються здоровим способом. Те, як ми вирішуємо конфлікти, значною мірою доводить нашу ефективність як менеджерів і гарантує, що бізнес працює якомога краще.
7 min read
Оцінка постачальників (Vendor Assessment)

Оцінка постачальників (Vendor Assessment)

Оцінка постачальника оцінює здатність постачальника виконувати свої зобов'язання щодо постачання та послідовного надання продукту або послуги. Оцінка постачальників (Vendor Assessment) це одна з методик BABOK v3 (розділ 10.49). Опис оцінки постачальників (Vendor Assessment) у BABOKv3 (10.49.2) Якщо рішення частково надаються зовнішніми постачальниками (які можуть брати участь у
3 min read
Demonstrate Leadership Behaviors

Demonstrate Leadership Behaviors

Один з 12 принцпів "3.6 Демонструвати лідерську поведінку" в Стандарті з управління проектами PMBOK7 Демонструвати та адаптувати лідерську поведінку для підтримки індивідуальних потреб та потреб команди. * Ефективне лідерство сприяє успіху проекту та позитивним результатам проекту. * Будь-який член проектної команди може демонструвати лідерську поведінку. * Лідерство відрізняється від влади. * Ефективні лідери
5 min read
Петля Бойда (ODA loop)

Петля Бойда (ODA loop)

Цикл OODA (ODA loop) - це цикл (Cпостереження (observe) - Орієнтування (orient) - вирішення (decide) -дія (act) ) , розроблений військовим стратегом і полковником ВПС США Джоном Бойдом. Бойд застосував цю концепцію до процесу бойових дій, часто на оперативному рівні під час військових кампаній. Зараз вона також часто застосовується для розуміння комерційних
1 min read
Теорія ERG (ERG theory)

Теорія ERG (ERG theory)

Теорія ієрархії потреб Абрахама Маслоу (Піраміда Маслоу), яку критикували за недостатнє підтвердження на практиці, була модифікована Клейтоном Алдерфером. Теорії ERG це Його теорія, що отримала назву "Теорії ERG" (від англійських слів existence - існування, relatedness - взаємозв'язки та growth - зростання), виокремлюють тільки три категорії потреб: 1. Потреби в існуванні
2 min read
Analytical Thinking and Problem Solving

Analytical Thinking and Problem Solving

Навички аналітичного мислення та вирішення проблем необхідні бізнес-аналітикам для ефективного аналізу проблем і можливостей, визначення того, які зміни можуть принести найбільшу користь, і роботи зі стейкхолдерами, щоб зрозуміти вплив цих змін. Analytical Thinking and Problem Solving це розділ 9.1 в BABOK v3 (розділ). Бізнес-аналітики використовують аналітичне мислення, швидко асимілюючи
6 min read