Моделі зрілості (Maturity models)

Моделі зрілості (Maturity models) - це основа для вимірювання зрілості організації або бізнес-функції в організації, при цьому зрілість визначається як вимірювання здатності організації до постійного вдосконалення в певній дисципліні (як визначено в O-ISM3). Чим вища зрілість, тим вищі шанси, що інциденти або помилки призведуть до поліпшення якості або використання ресурсів дисципліни, впровадженої організацією.

Більшість моделей зрілості якісно оцінюють людей/культуру, процеси/структури та об'єкти/технології.

Існує два підходи до впровадження моделей зрілості. При низхідному підході, запропонованому Беккером та іншими, спочатку визначається фіксована кількість стадій або рівнів зрілості, які потім підтверджуються характеристиками (як правило, у вигляді конкретних пунктів оцінки), що підтримують початкові припущення про те, як розвивається зрілість.

При використанні висхідного підходу, запропонованого Ларманом та ін., спочатку визначаються окремі характеристики або елементи оцінювання, які на другому етапі групуються у рівні зрілості, щоб отримати більш загальне уявлення про різні етапи розвитку зрілості.

Найвідоміші моделі

Аналітика

 • Модель зрілості великих даних (Big data maturity model)

Кібербезпека

Сертифікація моделі зрілості з кібербезпеки (Cybersecurity Maturity Model Certification - CMMC)

Людські ресурси

 • Модель зрілості людського потенціалу (People Capability Maturity Model - PCMM) (для управління людськими активами)

Управління інформаційною безпекою

 • Відкрита модель зрілості інформаційної безпеки (Open Information Security Maturity Model - O-ISM3).

Інформаційні технології

 • Модель зрілості спроможностей (Capability Maturity Model - CMM, зосереджена на розробці програмного забезпечення)
 • Модель зрілості відкритого коду Open Source Maturity Model (для розробки програмного забезпечення з відкритим кодом)
 • Модель зрілості інтеграції сервісів (Service Integration Maturity Model) (для SOA)
 • Моделювання рівнів зрілості Modeling Maturity Levels (для специфікації програмного забезпечення)
 • Модель зрілості архітектури типізації інформації Дарвіна (Darwin Information Typing Architecture - DITA)
 • Модель зрілості Річардсона (для веб-сервісів на основі HTTP)
 • ISO/IEC 15504 (для зрілості процесів)

Управління проектами

 • OPM3 - Organisational Project Management Maturity Model (Модель зрілості організаційного управління проектами)
 • P3M3 - Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model (Модель зрілості управління портфелями, програмами та проектами)

Управління якістю

 • Сітка зрілості управління якістю (Quality Management Maturity Grid - QMMG)

Тестування

 • Модель зрілості тестування (Testing Maturity Model - TMM) (оцінка процесів тестування в організації)

Універсальний

 • Інтеграція моделі зрілості спроможностей (Capability Maturity Model Integration - CMMI)