Maxym Zosуm

Thoughts, stories and methodologies of effectiveness and efficiency in the short and long term for people, companies and states!

Латеральне мислення (Lateral thinking)

Латеральне мислення (Lateral thinking)

Латеральне мислення - це спосіб вирішення проблем за допомогою непрямого та творчого підходу через міркування, які не є одразу очевидними. Воно включає в себе ідеї, які не можуть бути отримані за допомогою традиційної покрокової логіки. Вперше цей термін був використаний у 1967 році мальтійським психологом Едвардом де Боно у його
4 min read
Дайджест #2 за 2023 рік

Дайджест #2 за 2023 рік

Аналіз бізнес спроможності (Business Capability Analysis) https://www.maxzosim.com/business-capability-analysis/ Аналіз бізнес-можливостей забезпечує основу для визначення обсягу та планування, формуючи спільне розуміння результатів, визначаючи узгодженість зі стратегією та забезпечуючи фільтр для визначення обсягу та пріоритетів. Фреймворки пріоритизації (Prioritization Frameworks) https://www.maxzosim.com/prioritization-frameworks/ Як product manager (PM) або
3 min read
McKinsey’s 7-S Change Management Model

McKinsey’s 7-S Change Management Model

Зміни неминучі. І в більшості випадків, зміни - це добре. Коли ви намагаєтеся розвивати свій бізнес, недостатньо просто продовжувати робити ті ж самі старі речі, які ви завжди робили - це врешті-решт призведе до стагнації та занепаду. Щоб залишатися на висоті, вам потрібен план, як впровадити зміни у вашій організації,
6 min read
ABC-аналіз (ABC analysis)

ABC-аналіз (ABC analysis)

ABC-аналіз - метод, що дає змогу класифікувати сутності і згрупувати їх для подальшого аналізу, по суті в методології об'єднані раніше вже згадувані "Матриця Ейзенхауера" і "Принцип Парето". ABC-аналіз в тайм менеджменті Можемо згрупувати завдання за ступенем їхньої важливості. Це аналіз завдань шляхом поділу на три категорії: * А - найважливіші завдання:
2 min read
Метрики та ключові показники ефективності (Key Performance Indicators - KPIs)

Метрики та ключові показники ефективності (Key Performance Indicators - KPIs)

Метрики та ключові показники ефективності вимірюють продуктивність рішень, компонентів рішень та інших питань, що становлять інтерес для зацікавлених сторін. Опис метрик та ключових показників ефективності в BABOK v3 (10.28.2) Метрика - це кількісний рівень індикатора, який організація використовує для вимірювання прогресу. Індикатор визначає конкретний числовий вимір, який відображає
4 min read
Crystal Agile Framework

Crystal Agile Framework

Crystal Agile Framework призначений для розробки програмного забезпечення. Вона зосереджує увагу на людях, а не на процесах, щоб дати командам можливість знаходити власні рішення для кожного проекту, а не обмежуватися жорсткими методологіями. На відміну від більш фіксованих фреймворків, таких як Scrum, Crystal визнає, що різні команди будуть працювати по-різному, залежно
3 min read
Інтерв'ю (Interviews)

Інтерв'ю (Interviews)

Інтерв'ю - це систематичний підхід, спрямований на отримання інформації для бізнес-аналізу від особи або групи осіб шляхом розмови з респондентом (респондентами), постановки відповідних запитань і документування відповідей. Інтерв'ю також можна використовувати для налагодження стосунків і побудови довіри між бізнес-аналітиками та зацікавленими сторонами з метою збільшення залучення зацікавлених сторін або забезпечення
4 min read
Збалансована система показників (Balanced Scorecard - BSC)

Збалансована система показників (Balanced Scorecard - BSC)

Збалансована система показників використовується для управління ефективністю будь-якої бізнес-моделі, організаційної структури або бізнес-процесу. Опис збалансованої системи показників в BABOK v3 (10.3.2) Збалансована система показників - це інструмент стратегічного планування та управління, який використовується для вимірювання ефективності діяльності організації за межами традиційних фінансових показників. Вона орієнтована на результат і
2 min read
Disciplined Agile (DA)

Disciplined Agile (DA)

Дисциплінована гнучкість (Disciplined Agile, DA) - це фреймворк прийняття рішень, який ставить людину на перше місце і пропонує лише легкі рекомендації, щоб допомогти командам оптимізувати свої процеси відповідно до унікальних потреб кожного конкретного проекту. Як agile frameworks, орієнтований на людину, DA в чомусь схожий на метод Crystal. Насправді, DA розроблений
6 min read
HEART Framework

HEART Framework

Фреймворк HEART - це методологія для покращення користувацького досвіду (UX) програмного забезпечення. Вона допомагає компанії оцінити будь-який аспект користувацького досвіду за п'ятьма метриками, орієнтованими на користувача. Ці показники, які утворюють абревіатуру HEART, є наступними: * Happiness (Щастя) * Engagement (Залученість) * Adoption (Усиновлення) * Retention (Утримання) * Task success (Успішність виконання завдання) Звідки походить фреймворк
2 min read
Non-Functional Requirements Analysis

Non-Functional Requirements Analysis

Аналіз нефункціональних вимог вивчає вимоги до рішення, які визначають, наскільки добре повинні виконуватися функціональні вимоги. Він визначає критерії, за якими можна судити про роботу системи, а не про конкретну поведінку (яку називають функціональними вимогами). Опис нефункціональних вимог в BABOK v3 (10.30.2) Нефункціональні вимоги (також відомі як атрибути якості
4 min read
Методологія восьми дисциплін (Eight Disciplines Methodology - 8D)

Методологія восьми дисциплін (Eight Disciplines Methodology - 8D)

Методологія восьми дисциплін (8D) - це метод або модель, розроблена у Ford Motor Company, що використовується для підходу та вирішення проблем, як правило, інженерами з якості або іншими фахівцями. З фокусом на вдосконаленні продуктів і процесів, вона спрямована на виявлення, виправлення та усунення проблем, що повторюються. Встановлює постійні коригувальні дії,
2 min read
Вартість змін у командах розробників ПЗ (Cost of Change on Software Teams)

Вартість змін у командах розробників ПЗ (Cost of Change on Software Teams)

Мета - скоротити цикл зворотного зв'язку між командою та зацікавленими сторонами, щоб якомога швидше визначити потенційні зміни і таким чином зменшити середню вартість цих змін. У 1970-х роках доктор Баррі Боем, дослідник комп'ютерних наук, виявив, що середня вартість виправлення дефектів зростає в геометричній прогресії, чим довше ми шукаємо дефект. Доктор
2 min read
Метод ALPEN

Метод ALPEN

Спосіб планувати справи так, щоб гарантовано все встигати і при цьому не збожеволіти від навантаження. Його придумав німецький професор економіки та експерт із тайм-менеджменту Лотар Зайверт. Що таке метод ALPEN Автор методу розділив його на п'ять складових. Перші літери в назві кроків у підсумку склалися в німецьке слово ALPEN: * A
3 min read
Метод GTD (Getting Things Done)

Метод GTD (Getting Things Done)

Метод Getting-Things-Done (скорочено GTD) використовує підхід "звільнити свій розум від усього баласту і відволікаючих чинників до очищення розуму" з метою кращого управління часом і підвищення продуктивності. Цей підхід полягає в тому, щоб викинути ці думки з голови і записати їх у список справ, щоб ви могли спрямувати всю свою енергію
3 min read
The Pomodoro Technique

The Pomodoro Technique

Техніка Помодоро полягає в тому, щоб залишатися зосередженим з частими короткими перервами, щоб підвищити продуктивність і зменшити розумову втому. Розбивайте великі завдання на менші підзадачі. Помодоро змінює життя.   Цей популярний метод тайм-менеджменту пропонує вам чергувати "помодоро" - сфокусовані робочі сесії - з частими короткими перервами, щоб сприяти тривалій концентрації та
4 min read
Матриця Ейзенхауера (The Eisenhower Matrix)

Матриця Ейзенхауера (The Eisenhower Matrix)

Матриця Ейзенхауера - це метод оцінки завдань, який дозволяє ранжувати та визначати пріоритетність завдань відповідно до їх терміновості та важливості. За допомогою цього методу ви ділите свої завдання на чотири частини: завдання, які ви виконуєте в першу чергу, завдання, які ви відкладаєте на потім, завдання, які ви делегуєте, і завдання,
6 min read
Scrum@Scale (S@S)

Scrum@Scale (S@S)

Що якщо організація хоче застосувати Scrum у більшому масштабі? Якщо Scrum створює фундамент для розроблення, постачання та підтримки складних продуктів однією командою, то Scrum@Scale (S@S) пропонує спосіб перетворення всієї організаційної культури, головну роль у якому відіграє екосистема команд. Що таке Scrum@Scale? Методологію Scrum@Scale розробили спільними зусиллями
4 min read
Модель Scaling Agile @ Spotify

Модель Scaling Agile @ Spotify

Spotify - це найбільший і найпопулярніший у світі сервіс потокового відтворення музики за передплатою, кількість користувачів якого налічує близько 286 мільйонів осіб. Значною мірою успіх Spotify обумовлений унікальним підходом до вибудовування робочого процесу для підвищення гнучкості команди. У процесі освоєння методики Agile групи технічних фахівців документували свій досвід, ділилися ним
6 min read
Фреймворки пріоритизації (Prioritization Frameworks)

Фреймворки пріоритизації (Prioritization Frameworks)

Як product manager (PM) або project manager (PM) або BA ви вирішуєте, над чим працювати далі. Ви визначаєте, чи варто взагалі займатися ініціативою. У більшості випадків ніхто (клієнт внутрішній або зовнішній) не збирається давати вам письмовий план, який би крок за кроком вів вас до завершення вашої ініціативи. Тому вам
5 min read
Аналіз бізнес спроможності (Business Capability Analysis)

Аналіз бізнес спроможності (Business Capability Analysis)

Аналіз бізнес-можливостей забезпечує основу для визначення обсягу та планування, формуючи спільне розуміння результатів, визначаючи узгодженість зі стратегією та забезпечуючи фільтр для визначення обсягу та пріоритетів. Опис аналізу бізнес спроможності в BABOK v3 (10.6.2) Аналіз бізнес-можливостей описує, що підприємство або частина підприємства здатна робити. Бізнес-можливості описують здатність підприємства діяти
2 min read
Дайджест #1 за 2023 рік

Дайджест #1 за 2023 рік

Отримав зауваження що дуже великі дайджести раз на місяц, спробуємо робити трохи частіже, 2 або 3 рази. Та робити короткі анотації до статей. Також не забуваємо підписуватися на Телеграм https://t.me/maxzosim і підтримувати розвиток українького контенту платиними підписками :) там є багато плюшек! Приємного читання! Користувацькі історії (User Stories)
2 min read
Risk Analysis and Management

Risk Analysis and Management

Аналіз та управління ризиками визначає сфери невизначеності, які можуть негативно вплинути на вартість, аналізує та оцінює ці невизначеності, а також розробляє та управляє способами управління ризиками. Опис Аналізу та управління ризиками в BABOK v3 (10.38.2) Неспроможність ідентифікувати ризики та управляти ними може негативно вплинути на вартість рішення. Аналіз
4 min read
VUCA (Volatility, uncertainty, complexity and ambiguity)

VUCA (Volatility, uncertainty, complexity and ambiguity)

VUCA - це абревіатура, створена в 1987 році на основі теорій лідерства Уоррена Бенніса і Берта Нануса - для опису або роздумів про волатильність, невизначеність, складність і неоднозначність загальних умов і ситуацій. Більш часте використання та обговорення терміну "VUCA" почалося з 2002 року і походить від цієї абревіатури з військової
1 min read