Фреймворки пріоритизації (Prioritization Frameworks)

Як product manager (PM) або project manager (PM) або BA ви вирішуєте, над чим працювати далі. Ви визначаєте, чи варто взагалі займатися ініціативою. У більшості випадків ніхто (клієнт внутрішній або зовнішній) не збирається давати вам письмовий план, який би крок за кроком вів вас до завершення вашої ініціативи. Тому вам доведеться навчитися розставляти пріоритети в роботі, оптимізувати робочі процеси крос-функціональної команди, а також навчитися швидко оцінювати, чи варта та чи інша ініціатива часу та бюджету вашої компанії.

В даній статті розглянемо фреймворки пріоритизації та використання пріоритизації для бізнес аналітиків.

Фреймворки пріоритизації (Prioritization Frameworks)

Kano

Модель Кано допомагає командам розставляти пріоритети в роботі відповідно до того, які функції з найбільшою ймовірністю порадують клієнтів.

Команда оцінює кожну ініціативу відповідно до її ймовірності сподобатися клієнтам, а також вартості її реалізації. Після цього визначатиме пріоритети для функцій з високим рівнем задоволення та низькою вартістю.

MoSCoW method

Фреймворк визначення пріоритетів MoSCoW допомагає командам управляти вимогами і зазвичай використовується для того, щоб допомогти зацікавленим сторонам зрозуміти важливість ініціатив у конкретному релізі. Згрупуйте ініціативи в чотири категорії, які складають абревіатуру: M - це "обов'язкові" елементи; S - "бажані"; C - "можливі" (або бажані ініціативи), а W - "не обов'язкові" елементи, які вважаються низькопріоритетними.

Цінність vs. Складність (Value vs. Complexity)

Фреймворк Цінність vs. Складність (Value vs. Complexity) дає командам розробників об'єктивний спосіб визначити, які ініціативи (функції, виправлення помилок тощо) мають бути пріоритетними в дорожній карті. Потім команда оцінює кожну дію відповідно до того, яку цінність вона принесе продукту та рівень складності її реалізації.

Фреймворк Цінність vs. Складність (Value vs. Complexity) побудован на матриці пріоритетів.

Модель визначення пріоритетів - RICE Scoring Model

Модель оцінки RICE допомагає командам визначати пріоритетність пунктів дорожньої карти продукту, оцінюючи їх за чотирма критеріями: охоплення, вплив, довіра та зусилля. Коли команда об'єднує свої загальні бали за всіма ініціативами за всіма чотирма критеріями, кожна ініціатива матиме єдиний бал, щоб зважити її відносну цінність для продукту та організації.

Групування спорідненості (Affinity Grouping)

Групування спорідненості (Affinity Grouping) розроблено як неформальну та спільну основу для визначення пріоритетів. Кожен учасник висуває ідеї щодо покращення продукту та записує їх на аркушах для нотаток або на дошці.

Потім учасники об'єднують ці можливості у значущі теми - групи спорідненості - і голосують за те, як визначити пріоритетність кожної з можливостей у кожній групі.

Оцінка можливостей (Opportunity Scoring)

Оцінка можливостей (Opportunity Scoring) допомагає продуктовим командам визначити, які функції споживачі вважають важливими для продукту, а які розчаровують. Команди просять клієнтів оцінити важливість декількох функцій продукту, а потім оцінити, наскільки вони задоволені кожною з них.

Функції, які мають високу важливість, але низьку задоволеність, представляють можливість отримати високу віддачу від інвестицій в розробку, необхідну для їх поліпшення.

WSJF - Зважена найкоротша робота спочатку (Weighted Shortest Job First)

Зважена найкоротша робота спочатку (Weighted Shortest Job First) - це модель визначення пріоритетів, яка використовується для встановлення послідовності завдань (наприклад, функцій, можливостей та Епіків) з метою отримання максимальної економічної вигоди. У SAFe WSJF оцінюється як вартість затримки Cost of Delay (CoD), поділена на розмір завдання.

Придбай функцію (Buy-a-Feature Prioritization Model)

Модель визначення пріоритетів Придбай функцію (Buy-a-Feature Prioritization Model) дає організаціям цікавий спосіб визначити пріоритети в роботі над продуктами або іншими ініціативами.

Модель працює шляхом створення цін на кожну конкуруючу дію у вашому списку, надання групі учасників гіпотетичної суми грошей, яку вони можуть витратити, і прохання купити ті функції, які вони найбільше хотіли б бачити реалізованими.

Story Mapping

Фреймворк картування історій (Story Mapping) дає візуальне і цілісне уявлення про те, як кожна історія користувача робить свій внесок у загальний досвід користування продуктом.

Команда використовує велику дошку або стіну, щоб створити візуальну схему взаємодії користувача з продуктом, спочатку визначаючи важливі кроки, а потім додаючи під ними окремі історії. Коли карта завершена, команда має логічне уявлення про взаємодію з користувачем і може визначити, які історії мають високий пріоритет, а які низький.

ICE Scoring Model

Використовуючи модель оцінки ICE, менеджери продуктів можуть швидко зважити конкуруючі ініціативи, присвоюючи кожній оцінку за трьома критеріями: вплив, впевненість та простота.

Модель оцінки ICE покликана допомогти продуктовим командам оперативно вирішувати, за які проекти братися, щоб вони могли якнайшвидше розпочати роботу. Але вона не така сувора, як інші системи, такі як зважена оцінка.


Пріоритизація (Prioritization) в BABOK v3 (10.33)

Призначення пріоритизації в BABOK v3 (10.33.1)

Визначення пріоритетів забезпечує основу для бізнес-аналітиків, щоб полегшити прийняття рішень зацікавленими сторонами та зрозуміти відносну важливість інформації бізнес-аналізу.

Опис пріоритизації в BABOK v3 (10.33.2)

Визначення пріоритетів - це процес, який використовується для визначення відносної важливості інформації для бізнес-аналізу. Важливість може ґрунтуватися на цінності, ризику, складності реалізації або інших критеріях.

Ці пріоритети використовуються для визначення того, яка інформація бізнес-аналізу повинна бути спрямована на подальший аналіз, які вимоги повинні бути виконані в першу чергу, або скільки часу чи деталей повинно бути виділено для виконання цих вимог.

Існує багато підходів до визначення пріоритетів. Для цілей цієї методики визначення пріоритетів класифікується за одним з чотирьох підходів:

  • Групування (Grouping),
  • Ранжування (Ranking),
  • Тайм-бокс/бюджетування (Time boxing/Budgeting) та
  • Переговори (Negotiation).

При виборі підходу до визначення пріоритетів бізнес-аналітики враховують аудиторію, її потреби та думку щодо цінності, яку та чи інша вимога або інформація з бізнес-аналізу приносить зацікавленій стороні у відповідній сфері.

Бізнес-аналітики переглядають пріоритети та використовують різні підходи, коли відбуваються зміни в бізнес-середовищі, зацікавлених сторонах та інформації для бізнес-аналізу.

Елементи пріоритизації в BABOK v3 (10.33.3)

Групування в елементах пріоритизації (10.33.3.1)

Групування полягає в класифікації інформації для бізнес-аналізу відповідно до визначених категорій, таких як високий, середній або низький пріоритет. Багато інструментів управління вимогами підтримують зазначення категорії пріоритетності як атрибуту вимоги.

Рейтинг в елементах пріоритизації (10.33.3.2)

Ранжування полягає у впорядкуванні інформації бізнес-аналізу від найбільш до найменш важливої. Деякі адаптивні підходи передбачають явну послідовність вимог у впорядкованому списку (продуктовий беклог).

Хронометраж/бюджетування в елементах пріоритизації (10.33.3.3)

Тайм-бокс або бюджетування визначає пріоритетність інформації бізнес-аналізу на основі розподілу фіксованого ресурсу. Він часто використовується, коли визначено підхід до вирішення проблеми. Тайм-бокс використовується для визначення пріоритетності вимог на основі обсягу роботи, який команда проекту здатна виконати за встановлений період часу.

Бюджетування використовується, коли проектній групі виділена фіксована сума грошей. Цей підхід найчастіше використовується, коли необхідно дотриматись фіксованого терміну для рішень, які регулярно і часто вдосконалюються.

Переговори в елементах пріоритизації (10.33.3.4)

Переговорний підхід передбачає досягнення консенсусу між зацікавленими сторонами щодо пріоритетності вимог.

Міркування щодо використання пріоритизації в BABOK v3 (10.33.4)

Сильні сторони використання пріоритизації в BABOK v3 (10.33.4.1)

  • Сприяє досягненню консенсусу та компромісів, а також забезпечує реалізацію цінності рішення та дотримання термінів реалізації ініціативи.

Обмеження використання пріоритизації в BABOK v3 (10.33.4.2)

  • Деякі зацікавлені сторони можуть намагатися уникати складного вибору та не визнавати необхідності йти на компроміси.
  • Група з розробки рішення може навмисно або ненавмисно намагатися вплинути на результат процесу визначення пріоритетів, переоцінюючи труднощі або складність виконання певних вимог.
  • Метрики та ключові показники ефективності часто недоступні при визначенні пріоритетності інформації бізнес-аналізу, тому точка зору зацікавленої сторони щодо важливості може бути суб'єктивною.