Оцінка можливостей (Opportunity Scoring)

Оцінка можливостей є однією з декількох популярних стратегій для визначення пріоритетності функцій у дорожній карті продукту. Команди розробників використовують цю стратегію, коли хочуть дізнатися, які функції клієнти вважають важливими, але в даний час незадоволені ними.

Покращення цих функцій може надати продукту можливість підвищити рівень задоволеності та лояльності клієнтів, а також залучити нових клієнтів.

Що таке оцінка можливостей (Opportunity Scoring)?

В управлінні продуктом оцінка можливостей - це спосіб визначення пріоритетності розробки функцій шляхом виявлення функцій, які клієнти вважають важливими, але недостатньо розробленими або такими, що розчаровують. Ви можете думати про оцінку можливостей як про аналіз важливості в порівнянні з задоволеністю. (Не плутати з аналізом цінності та складності).

Щоб провести оцінку можливостей (іноді її називають аналізом можливостей або аналізом прогалин), ви просите клієнтів оцінити важливість кількох функцій вашого продукту, а потім оцінити, наскільки вони задоволені кожною з них.

Ті функції, які отримали високу оцінку важливості та низьку оцінку задоволеності, представляють ваші можливості. Іншими словами, ці функції обіцяють високу віддачу за час розробки і ресурси, які вам потрібно буде інвестувати в їх поліпшення. Однак, ігнорування альтернативних витрат в процесі визначення пріоритетів може призвести до прийняття неправильних рішень.

Як ще використовується оцінка можливостей?

Оцінка можливостей відіграє важливу роль у кількох сферах бізнесу, окрім управління продуктами, таких як маркетинг, продажі, управління ІТ та навіть інвестування.

Бізнес-команди всіх типів використовують цей підхід, який вони зазвичай називають аналізом прогалин, щоб визначити, де розгортання їхніх обмежених ресурсів допоможе їм досягти найбільшої віддачі від інвестицій.

Стандартна формула оцінки можливостей для бізнесу може виглядати наступним чином:

Цей останній крок є ключовим. Коли компанія використовує підхід до оцінки можливостей або аналізу прогалин, вона повинна зважити відносні витрати та вигоди від усунення всіх прогалин, які вона визначила на етапі 3.

Найбільш стратегічно життєздатними можливостями будуть ті ініціативи з ліквідації розривів, які представляють високу майбутню цінність для компанії, але відносно низькі витрати на реалізацію (з точки зору бюджету, ресурсів, зусиль або інших показників).

Як команди з управління продуктами можуть використовувати оцінку можливостей?

Як видно з наведеного вище опису, оцінку можливостей може по-різному використовуватися в різних сферах бізнесу. Деякі організації та команди використовують його для оцінки різниці (розриву) між їх поточною ефективністю та рівнем ефективності, якого вони хочуть досягти, а також найбільш стратегічних підходів до подолання цього розриву.

В управлінні продуктами, однак, оцінка можливостей являє собою більш вузько визначену систему. Продуктові команди використовують оцінку можливостей для оцінки потенційної рентабельності інвестицій від роботи над різними функціями, що базується виключно на тих функціях, які, за словами клієнтів, вони цінують, але в даний час вважають незадовільними.

Звідки з'явився цей вид оцінки можливостей?

Система оцінки можливостей, яку сьогодні використовують продакт-менеджери, бере свій початок від методу орієнтованої на результат інновації (outcome-driven-innovation ODI), створеного бізнес-консультантом Тоні Ульвіком у 1990-х роках.

Згідно з концепцією ODI Ульвіка, яку він розробив, щоб допомогти компаніям визначити прибуткові можливості для продуктів і послуг, компанії часто збирають і аналізують неправильні типи ринкової інформації та інформації про використання.

Це пов'язано з тим, що клієнти часто не можуть сформулювати, чого вони хочуть від конкретного продукту чи послуги, але вони можуть сказати, якого результату вони намагаються досягти. З цієї причини модель ODI робить акцент лише на вивченні того, що клієнти намагаються досягти, а не на тому, як, на їхню думку, продукт повинен допомогти їм у цьому.

Одним з ефективних способів отримання цієї інформації та створення споживчої цінності, згідно з моделлю ODI, є вивчення того, які аспекти продукту клієнти вважають важливими, але недостатньо забезпеченими в поточному стані продукту. Ось чому аспект алгоритму можливостей, який ми розглянемо далі, відрізняється від типового аналізу прогалин.

Як продакт-менеджери можуть використовувати оцінку можливостей?

Використовуючи алгоритм можливостей, розроблений в рамках фреймворка ODI Ульвіка, менеджери по продукту будуть приділяти велику увагу тому, наскільки важливим для клієнтів є конкретний результат, який може запропонувати продукт.

Пам'ятайте, що в рамках ODI ви намагаєтеся з'ясувати, яких результатів ваші клієнти хочуть досягти за допомогою вашого продукту.

Маючи це на увазі, ви можете скласти перелік характеристик продукту та/або потенційних результатів, а потім провести опитування вибірки клієнтів, попросивши їх оцінити кожну з цих характеристик за шкалою від 1 до 5 або від 1 до 10 відповідно до двох запитань (схожа на одне із питань моделі Kano):

  • Наскільки важлива для Вас ця характеристика або результат?
  • Наскільки ви задоволені тим, як продукт надає послуги сьогодні?

У той час як стандартний аналіз прогалин розглядає оцінки важливості та задоволеності клієнтів однаково, за допомогою алгоритму оцінки можливостей Ульвіка ви надасте вдвічі більшу вагу оцінкам важливості функцій, ніж оцінкам задоволеності клієнтів. (Ви намагаєтеся оцінити результати, які вони цінують найбільше).

Зважене рівняння виглядає наступним чином:

  • Важливість + max (важливість - задоволеність, 0) = можливість.

Потім Ви підставляєте свої цифри в наступне рівняння:

  • важливість + (важливість - задоволеність) = можливість.

Знову ж таки, рисами або результатами, які представляють ваші найсильніші можливості, будуть ті, які отримають найвищу сукупну оцінку "важливість" і найнижчу сукупну оцінку "задоволеність". Це найбільш сприятливі сфери для розвитку та інновацій.

Ви також можете виявити несподівану вигоду від аналізу оцінки можливостей. На додаток до визначення тих функцій, які обіцяють найбільшу віддачу від інвестицій, ви також можете виявити деякі сфери вашого продукту, на які ви витрачаєте занадто багато ресурсів.

Якщо клієнти оцінюють певні функції як неважливі, але кажуть, що вони дуже задоволені ними, це може означати, що вам слід перерозподілити ресурси на розробку і спрямувати їх на більш важливі функції з меншим рівнем задоволеності.

Оцінка можливостей: чудова можливість знайти продуктивні шляхи для інновацій

Оцінка можливостей - це лише одна з багатьох систем для визначення пріоритетності функцій, але вона може запропонувати унікальну інформацію про найважливіші або невідкладні цілі ваших клієнтів, а також про те, як ви можете впровадити нові функції (або поліпшити існуючі), щоб допомогти їм досягти цих цілей. З цієї причини, навіть якщо ви також використовуєте один з інших підходів до визначення пріоритетності функцій, ви також повинні розглянути можливість проведення аналізу оцінки можливостей.


Інші методи визначення пріоритетів продукту (Prioritization Frameworks):