Disciplined Agile (DA)

Дисциплінована гнучкість (Disciplined Agile, DA) - це фреймворк прийняття рішень, який ставить людину на перше місце і пропонує лише легкі рекомендації, щоб допомогти командам оптимізувати свої процеси відповідно до унікальних потреб кожного конкретного проекту.

Як agile frameworks, орієнтований на людину, DA в чомусь схожий на метод Crystal. Насправді, DA розроблений як гібридний підхід, що поєднує елементи XP, Scrum, Kanban та інших методологій.

Яка історія Disciplined Agile?

Хоча Disciplined Agile був розроблений в IBM ще у 2009 році, вперше він був представлений світові у 2012 році в книзі "Дисциплінована гнучка доставка" (Disciplined Agile Delivery).

Ця перша ітерація методології була більш широко сфокусована на процесах прийняття рішень в організації. Пізніше почали з'являтися нові підгрупи, які застосовували концепцію до конкретних сфер, таких як "Дисциплінований DevOps" та "Дисциплінований Agile IT".

Сьогодні термін Disciplined Agile в широкому сенсі означає розробку ефективних процесів у всіх цих сферах, охоплюючи всі сфери надання рішень, включаючи фінанси, закупівлі, ІТ-архітектуру, управління портфелем проектів тощо.

Чому Disciplined Agile?

Є кілька причин, чому дисциплінована гнучкість (Disciplined Agile, DA) має вирішальне значення для успіху вашої організації:

 • DA дозволяє вам ставати кращими, стаючи кращими. DA зосереджена на тому, щоб допомогти вам стати організацією, що навчається, а не просто надати набір "найкращих практик", які можуть бути не застосовні у вашому контексті.
 • DA забезпечує міцну основу для гнучкості підприємства. Люди і команди у вашій організації, незалежно від бізнес-функції, можуть скористатися простими рекомендаціями для оптимізації своїх процесів. DA стосується всього підприємства, а не лише розробки програмного забезпечення.
 • DA починається там, де ви знаходитесь. Ваша організація зробила значні інвестиції у ваш поточний спосіб роботи (WoW), і за допомогою DA ви можете розвивати ці інвестиції. Якщо ваша організація наразі використовує Scrum, Kanban, SAFe®, LeSS або інші популярні підходи, DA покаже вам, як покращити та розширити ці фреймворки. Для команд, які все ще працюють у більш традиційній манері, DA пропонує поради, як вони можуть покращити свій WoW, тому що DA - це гібрид, який не очікує, що всі будуть працювати однаково. Іноді найкращий WoW не є гнучким, але він все одно дисциплінований.
 • DA вчить вас ставати організацією, що навчається. Прийняття гнучкого фреймворку може бути хорошим першим кроком, але це не ваша кінцева мета. Справжня трансформація призводить до того, що ви стаєте організацією, яка навчається, здатною постійно вдосконалюватися через експерименти та навчання, що дозволяє вам краще обслуговувати своїх клієнтів/громадян.

Основна порада - починати з того, де ви знаходитесь, робити найкраще, що ви можете в ситуації, з якою ви стикаєтесь, і завжди прагнути стати кращими.

Короткий екскурс у Disciplined Agile, DA

Disciplined Agile (DA) - це скоріше набір інструментів, а не фреймворк. Гнучкий фреймворк надасть вам набір того, що він вважає "найкращими практиками", але реальність така, що всі практики є контекстуальними за своєю природою, добре працюють в одних ситуаціях і погано - в інших.

DA застосовує більш складний підхід, виводячи на поверхню рішення, які вам потрібно розглянути, доступні вам варіанти, а також компроміси, пов'язані з цими варіантами.

Коротше кажучи, DA - це набір інструментів для прийняття рішень, який дозволяє вам легко вибрати свій власний WoW, який відповідає вашим цілям. Там, де фреймворки наказують, що робити, незалежно від того, чи підходить це вам, набір інструментів DA натомість надає вам свободу вибору.

У будь-якій команді ви можете використовувати ОПР для визначення намірів і заходів, які вам слід здійснити, щоб зробити вибір, який буде найкращим у вашій ситуації, залежно від контексту. ОПР розглядає чотири аспекти:

 • Мислення (Mindset). DA спирається на основи гнучкості та ощадливості, щоб відповідати корпоративним реаліям.
 • Люди (People). DA описує ролі, обов'язки та командні структури, які ви повинні мати на місці.
 • Потік (Flow). DA описує динамічні аспекти процесів за допомогою діаграм життєвого циклу та робочих процесів.
 • Практики (Practices). DA описує методи, які рухають вашу команду вперед, використовуючи прості діаграми цілей, які надають перелік практик високого рівня.

Мислення Disciplined Agile (DA)

Мислення Disciplined Agile (DA) відображено у вигляді принципів, обіцянок та настанов - як ви бачите на рисунку 1. Дисципліновані агілісти вірять у принципи DA, тому ми обіцяємо дотримуватися цих принципів і дотримуватися цих рекомендацій при виконанні роботи. Для кожного аспекту мислення існує своя мета:

 • Принципи (Principles). Принципи забезпечують філософську основу для гнучкості бізнесу. Вони ґрунтуються на концепціях ощадливості та потоку.
 • Обіцянки (Promises). Обіцянки - це угоди, які ми укладаємо з нашими колегами по команді, зацікавленими сторонами та іншими людьми в нашій організації, з якими ми взаємодіємо. Обіцянки визначають набір дисциплінованих моделей поведінки, які дозволяють нам співпрацювати ефективно та професійно.
 • Керівні принципи (Guidelines). Ці настанови допомагають нам бути більш ефективними у нашому способі роботи (way of working - WoW) та вдосконалювати наш WoW з плином часу.

Щоб охопити різні бізнес-функції у вашій організації, інструментарій DA організовано в так звані "леза процесів", такі як фінанси, маркетинг, управління, управління даними, безпека та багато інших. Оскільки фахівці, які працюють у цих сферах, мають різний досвід, різні пріоритети та різні погляди на світ, мислення DA розширюється специфічними філософіями для кожного леза процесу, які поважають їхній унікальний та різноманітний досвід.

Підтримка гнучкості підприємства: Process Blade

Disciplined Agile, DA представлений на Рисунку 2. Блейди процесів зображені у вигляді шестикутників і іноді називаються областями процесів, ключовими областями процесів (key process areas - KPAs) або бізнес-функціями.

Блейд процесу охоплює цілісну частину вашого загального організаційного способу роботи (WoW). Кожен блейд процесу стосується певної організаційної спроможності, наприклад, архітектури підприємства, управління продуктами та управління постачальниками, і кожен блейд описується з точки зору чотирьох поглядів, описаних раніше.

На Рисунку 2 ви бачите, що кожне поле процесу відображається в одному або декількох шарах.  Наприклад, управління програмами є частиною шару "Потоки цінності", тоді як стратегія є частиною як шару "Потоки цінності", так і шару "Дисципліноване гнучке підприємство" (Disciplined Agile Enterprise, DAE), оскільки ви можете розробити як стратегію для конкретного потоку цінності, так і стратегію для всього підприємства. Інструментарій DA складається з чотирьох рівнів:

1/ Фундамент (Foundation). Фундаментальний рівень забезпечує концептуальну основу набору інструментів DA. Сюди входять принципи, обіцянки та настанови мислення DА; фундаментальні концепції гнучкого та ощадливого підходів; фундаментальні концепції серійного/традиційного підходів; ролі та командні структури; а також основи вибору WoW.

2/ Disciplined DevOps. DevOps - це впорядкування розробки програмного забезпечення, те, що ми називаємо дисциплінованою гнучкою доставкою (DAD), а також діяльності ІТ-операцій. DevOps зазвичай представлений так, як ви бачите на рисунку 3. Це чудовий початок, і в Disciplined DevOps ми розширюємо його, щоб застосувати підхід корпоративного класу, який інтегрує безпеку та управління даними, щоб забезпечити більш ефективні результати для вашої організації. Ми також усвідомлюємо, що для організацій з сотнями, а іноді й тисячами систем у виробництві, підтримка (довідкова служба) та управління релізами повинні бути надійними. Робочий процес для дисциплінованих DevOps показаний на рисунку 4.

3/ Потоки цінності (Value Streams). Шар "Потік створення цінності" базується на DA FLEX, робочий процес якого показаний на Рисунку 5. DA FLEX - це клей, який зв'язує стратегії організації, оскільки він візуалізує, як виглядає ефективний потік створення цінності, дозволяючи вам приймати рішення щодо покращення кожної частини організації в контексті цілого.

Недостатньо бути інноваційним, потрібно також підвищувати реалізацію цінності - цей рівень показує, як саме це зробити в умовах, з якими ви стикаєтесь.

4/ Дисципліноване гнучке підприємство (Disciplined Agile Enterprise - DAE). Дисципліноване гнучке підприємство (DAE) здатне відчувати і швидко реагувати на зміни на ринку. Це досягається завдяки організаційній культурі та структурі, які сприяють змінам у контексті ситуації, з якою вони стикаються.

Такі організації потребують мислення, здатного до навчання в основному бізнесі, а також ощадливих і гнучких процесів, що лежать в основі інновацій. Рівень DAE фокусується на решті видів діяльності підприємства, які підтримують потоки створення цінності вашої організації.


Які сильні та слабкі сторони фреймворка?

Сильні сторони Disciplined Agile:

 • Гібридна природа цього фреймворку поєднує в собі найкращі елементи декількох перевірених методологій
 • Дозволяє командам слідувати гнучкому методу, одночасно адаптуючи його до своїх унікальних потреб

Слабкі сторони Disciplined Agile:

 • Не є ідеальним для організацій, які тільки починають впроваджувати гнучкі підходи, оскільки не надає достатньо чітких вказівок щодо того, як слідувати цій філософії.
 • Через брак настанов організаціям, які намагаються впровадити фреймворк DA, швидше за все, знадобляться професійні консультанти, які допоможуть з розгортанням

Джерела Disciplined Agile (DA):

 • https://www.pmi.org/disciplined-agile/introduction-to-disciplined-agile