Збалансована система показників (Balanced Scorecard - BSC)

Збалансована система показників використовується для управління ефективністю будь-якої бізнес-моделі, організаційної структури або бізнес-процесу.

Опис збалансованої системи показників в BABOK v3 (10.3.2)

Збалансована система показників - це інструмент стратегічного планування та управління, який використовується для вимірювання ефективності діяльності організації за межами традиційних фінансових показників.

Вона орієнтована на результат і забезпечує збалансований погляд на підприємство шляхом впровадження стратегічного плану як активної системи цілей і показників ефективності.

В основі збалансованої системи показників лежить розуміння, вимірювання та оптимізація рушійних сил створення цінності з метою забезпечення стабільної діяльності.

Збалансована система показників складається з чотирьох вимірів:

 • Навчання та зростання,
 • Бізнес-процес,
 • Клієнт і
 • Фінансовий.

Збалансована система показників включає реальні цілі, конкретні заходи та заплановані результати, що випливають з бачення та стратегії організації.

Збалансовані системи показників можна використовувати на різних рівнях організації. Це може бути рівень підприємства в цілому (макрорівень), рівень відділу або функції, і навіть рівень проекту або ініціативи.

Елементи збалансованої системи показників в BABOK v3 (10.3.3)

Вимірювання навчання та зростання (Learning and Growth Dimension)

Вимір "Навчання та зростання" включає показники, що стосуються підготовки та навчання працівників, інновацій у сфері продуктів та послуг, а також корпоративної культури. Показники визначають використання коштів на навчання, наставництво, обмін знаннями та вдосконалення технологій.

Вимірювання бізнес-процесів (Вимір бізнес-процесів)

Вимірювання бізнес-процесів включає показники, які вказують на те, наскільки добре працює підприємство і чи відповідає його продукція потребам клієнтів.

Вимірювання клієнтів (Customer Dimension)

Вимірювання клієнтів включає показники клієнтоорієнтованості, задоволеності та створення цінності.

Ці показники відображають, наскільки добре задовольняються потреби клієнтів, наскільки вони задоволені продуктами та послугами, чи відповідає надання цих продуктів та послуг їхнім очікуванням щодо якості, а також їхній загальний досвід роботи з підприємством.

Показники або індикатори (Measures or Indicators)

Існує два основних типи показників або індикаторів: відстаючі індикатори, які показують результати вже вжитих заходів, і випереджаючі індикатори, які надають інформацію про майбутні результати.

Цілі, як правило, мають відстаючі індикатори, але використання пов'язаних з ними випереджаючих індикаторів може забезпечити більш оперативну інформацію про виконання в режимі реального часу.

Міркування щодо використання збалансованої системи показників в BABOK v3 (10.3.4)

Для того, щоб заходи мали сенс, вони повинні бути кількісними, пов'язаними зі стратегією та зрозумілими для всіх зацікавлених сторін. Визначаючи показники, бізнес-аналітики враховують інші відповідні показники, які вже існують, і переконуються, що будь-які нові або змінені показники не впливають негативно на існуючі.

Будь-який вимір збалансованої системи показників може бути активним, змінюватися і розвиватися в будь-який час. Кожен вимір впливає на інші та зазнає впливу від них. Збалансована система показників дозволяє організації налагодити моніторинг і вимірювання прогресу в досягненні цілей та адаптувати стратегію в разі потреби.

Оскільки система показників використовується для оцінки діяльності підприємства або бізнес-підрозділу всередині підприємства, зміни в показниках можуть мати далекосяжні наслідки і повинні бути чітко проінформовані та ретельно проконтрольовані.

Сильні сторони збалансованої системи показників (Balanced Scorecard)

 • Сприяє цілісному та збалансованому плануванню та мисленню.
 • Коротко-, середньо- та довгострокові цілі можна гармонізувати в програми в рамках поетапних заходів досягнення успіху.
 • Стратегічні, тактичні та операційні команди легше узгоджують свою роботу.
 • Заохочує перспективне мислення та конкурентоспроможність.

Слабкі сторони збалансованої системи показників (Balanced Scorecard)

 • Відсутність чіткої стратегії ускладнює узгодження вимірів.
 • Може розглядатися як єдиний інструмент стратегічного планування, а не просто як один з інструментів, що використовується в комплексі інструментів стратегічного планування.
 • Може бути неправильно витлумачений як заміна стратегічного планування, виконання та вимірювання.