Модель Scaling Agile @ Spotify

Spotify - це найбільший і найпопулярніший у світі сервіс потокового відтворення музики за передплатою, кількість користувачів якого налічує близько 286 мільйонів осіб. Значною мірою успіх Spotify обумовлений унікальним підходом до вибудовування робочого процесу для підвищення гнучкості команди.

У процесі освоєння методики Agile групи технічних фахівців документували свій досвід, ділилися ним зі світом і врешті-решт вплинули на те, як багато технологічних компаній підходять до організації своїх команд. Тепер цей досвід називається моделлю Spotify.

Що таке модель Spotify?

Модель Spotify - це автономний підхід до масштабування Agile з акцентом на людей, який наголошує на важливості культури та взаємозв'язків між людьми. Завдяки цьому підходу Spotify та інші організації змогли прискорити впровадження інновацій і підвищити продуктивність, зосередивши увагу на автономії, комунікаціях, відповідальності та якості.

Модель Spotify - не методика, а підхід до масштабування в технічних і культурних аспектах. Це лише один із прикладів об'єднання кількох команд в організацію з розроблення продукту, який підкреслює важливість культури та взаємозв'язків між людьми.

Уперше модель Spotify було показано широкому загалу 2012 року, коли Генрік Кніберг і Андерс Іварссон опублікували технічний документ Scaling Agile @ Spotify (Масштабування Agile в компанії Spotify). https://blog.crisp.se/wp-content/uploads/2012/11/SpotifyScaling.pdf

У ньому автори описали принципово простий підхід Spotify до впровадження Agile. Відтоді модель Spotify стала приводом для безлічі дискусій і завоювала популярність у світі Agile-перетворення. Вона стала привабливою почасти тому, що її основна ідея полягає у вибудовуванні робочого процесу і не вимагає дотримуватися певного набору практик.

Традиційні методики масштабування пов'язані з впровадженням конкретних практик (наприклад, щоденних стендапів), тоді як у рамках моделі Spotify важливо правильно структурувати організацію навколо принципів Agile.

У рамках моделі Spotify просувається ідея командної автономії. Це означає, що кожна команда (або загін) сама обирає, яку методику впровадити (наприклад, Scrum, Kanban, Scrumban тощо). Загони об'єднуються в клани та гільдії, щоб їхні учасники могли узгоджувати між собою дії та обмінюватися знаннями.

Основні складові моделі Spotify

В основі моделі Spotify лежить простота. Коли компанія Spotify почала вибудовувати робочий процес, виявилося, що організовувати людей і команди слід з урахуванням кількох важливих тонкощів.

Загони в моделі Spotify

Загони схожі на Scrum-команди. Це багатофункціональні автономні команди (як правило, з 6-12 осіб), що працюють у межах однієї функціональної області.

У кожного загону є унікальна місія, яка служить орієнтиром у роботі, консультант з Agile, до якого можна звернутися за підтримкою, і власник продукту в ролі керівника. Загони вирішують, якої методики Agile дотримуватися.

Клани в моделі Spotify

Коли кілька загонів працюють разом в одній і тій самій функціональній галузі, вони утворюють клан. Клани призначені для досягнення узгодженості між загонами і, як правило, складаються з 40-150 осіб, щоб узгодженість можна було підтримувати (за основу взято концепцію числа Данбара).

У кожного клану є лідер, відповідальний за узгодження дій між загонами та заохочення співпраці.

Відділ в моделі Spotify

Хоча загони автономні, важливо, щоб фахівці (наприклад, розробник Javascript і адміністратори бази даних) зуміли домовитися про те, яких рекомендацій потрібно дотримуватися. Відділ - це сім'я, яка є у кожного фахівця.

Вона допомагає всім фахівцям однієї галузі знання дотримуватися технічних стандартів. Відділи зазвичай очолює керівник вищої ланки з технологій, який також виступає в ролі менеджера для учасників команди в цьому відділі.

Гільдія в моделі Spotify

Учасники команди, які виявляють інтерес до однієї теми, можуть утворити гільдію, яка є свого роду гуртком за інтересами. У гільдію може вступити будь-яка людина. Учасники гільдії перебувають у ній виключно на добровільній основі.

Якщо відділи належать до одного клану, то в гільдії можуть перебувати учасники різних кланів. У гільдії немає формального керівника. Натомість хтось має проявити ініціативу і стати координатором гільдії. Він і допомагатиме людям об'єднатися.

"Трійка" в моделі Spotify

"Трійка" (інша назва - "Трійка TPD") складається з лідера клану, а також керівників із продукту та дизайну. У кожному клані є своя "трійка". Її учасники підтримують постійний баланс між трьома точками зору під час роботи над функціональними областями.

Альянси в моделі Spotify

У міру зростання організації кільком загонам час від часу потрібно тісно співпрацювати для досягнення мети. Альянси складають "трійки" кланів (як правило, три або більше), що працюють разом. Так їхні клани можуть разом іти до мети, яка була б занадто великою для одного клану.

На цьому все. У цій моделі не так багато обов'язкових правил і зборів. У загонів можуть бути такі збори, як планування спринту і ретроспективи, але в моделі Spotify найбільше значення має вибудовування командного робочого процесу. Загони самі для себе визначають найкращий спосіб виконання поставленого завдання.

Переваги моделі Spotify

Коли компанія Spotify змінювала підхід до масштабування Agile, їй потрібно було прискорити роботу в загонах і постачання ПЗ ціною мінімальних зусиль і фінансових витрат. Ці та інші переваги стали більш очевидними в міру розвитку моделі. Впровадження моделі Spotify дасть організації, зокрема, такі переваги.

Зниження кількості формальних процесів і зборів в моделі Spotify

В основі моделі Spotify лежить вибудовування робочого процесу. Для цього не потрібні інші процеси та збори. Завдяки цьому організація отримує більше свободи: кожен загін вільний сам обирати, як йому працювати.

Організації не потрібно змушувати загони змінювати підхід до роботи ("Нічого крім Scrum!"). Навпаки, ця модель передбачає узгодження між загонами та їхній рух до індивідуальних цілей.

Розширення самоврядування та автономії  в моделі Spotify

Модель Spotify може зробити виконувану роботу більш прозорою. Вона сприяє створенню умов високої довіри, в яких учасники будуть частіше вирішувати проблеми креативно.

Завдяки цьому можливе підвищення якості продуктів, а також зростання задоволеності клієнтів і зацікавленості співробітників. Однак такі результати отримають не всі.

Складнощі, пов'язані з використанням моделі Spotify

Модель Spotify виросла з підходу до роботи конкретної організації. Багато організацій хочуть скористатися тими самими перевагами, що змогла отримати зі своєї моделі компанія Spotify, тому вони намагаються копіювати підхід.

Деякі досягли успіху в цьому більше за інших, але, найімовірніше, нікому не вдалося повторити успіх Spotify. Чому? Як і з будь-яким підходом до роботи, потрібно враховувати культуру та структуру організації. Модель проста, чого не скажеш про багатогранне корпоративне середовище.

На жаль, багато організацій намагаються просто скопіювати модель Spotify. Для декого це лише чергова проста матрична структура управління, в якій люди звітують у рамках функціональної області (відділу), але працюють у багатофункціональній команді (загоні).

Однак не все так просто. Може, ця модель і нагадує матричну структуру, але успіх у ній залежить від наявності ключових культурних ланок, таких як довіра й автономія. Якщо організація не змінить логіку роботи (і зрештою свою культуру), вона ніколи не зможе реалізувати модель Spotify. Просто перейменувати команди на загони недостатньо - потрібно змінити структуру.

Рекомендації щодо застосування моделі Spotify

Якщо ви хочете виростити культуру довіри, автономії та швидкого навчання, сміливо звертайтеся до моделі Spotify за натхненням. Якщо ваша організація хоче використовувати модель Spotify як орієнтир під час масштабування Agile, перегляньте нижче список важливих рекомендацій.

Не копіюйте модель Spotify

Постарайтеся зрозуміти структуру, практики та спосіб мислення, на яких будується підхід Spotify. З урахуванням цих факторів адаптуйте різні сторони моделі до свого середовища. Вам не потрібно ставати компанією Spotify. Краще зосередьтеся на тому, щоб використовувати її модель на благо спільної роботи у своїй організації.

Автономія і довіра відіграють найважливішу роль в моделі Spotify

Компанія Spotify надала співробітникам максимум незалежності, щоб вони могли оперативно адаптуватися до змін. Наприклад, команди можуть вільно вибирати інструменти розробки і змінювати код інших команд.

Подивіться, чи можна у вашій організації передати відповідальність за будь-які рішення командам, щоб їх не доводилося ухвалювати тим, хто не має стосунку до повсякденної роботи.

Прозорість перед спільнотою в моделі Spotify

Успіх компанії Spotify пов'язують з її увагою до розвитку спільноти та забезпечення прозорості роботи. Нехай ваша перша гільдія займеться впровадженням моделі Spotify.

Дайте зрозуміти, що ви хочете, щоб кожен співробітник організації взяв у цьому участь. Заслужити довіру допоможуть прозорі, інклюзивні підходи до збору відгуків, думок і критики. Обговорюйте зі співробітниками, як організація працюватиме в майбутньому, і знайдіть зручне для всіх рішення.

Заохочуйте помилки

Вы еще не раз оступитесь на этом пути, и это нормально. Для совершенствования нужно идти на эксперименты и учиться как на успехах, так и на неудачах.

Компании Spotify пришлось преодолеть множество итераций, прежде чем ее сотрудники пришли к нынешней модели. И они продолжают экспериментировать в поисках лучшего подхода к работе. Поощряйте такой образ мышления у себя в организации!

Воспользуйтесь этими рекомендациями, и вы заметите их положительное влияние на совместную работу и согласованность в организации, даже если не будете использовать модель Spotify.

Висновок щодо моделі Spotify

Якщо ви хочете створити організацію, яка буде швидко і цілеспрямовано розвиватися без жорсткого внутрішнього контролю, обов'язково зверніться до моделі Spotify за натхненням. Її напрацюваннями користувалися навіть більш формальні методики масштабування, як-от Scrum@Scale (до речі, те саме можна сказати і про модель Spotify).

Важливо пам'ятати, що модель Spotify не повинна бути метою. Як не дивно, компанія Spotify більше не користується моделлю в її первозданному вигляді. З плином часу вона розвивалася і пристосовувалася до змін усередині організації. "Трійки" та альянси з'явилися в Spotify не так давно.

Це було необхідно для вирішення нових проблем, з якими організація зіткнулася в міру зростання. Ви можете взяти основні складові моделі Spotify за основу для початку, але ефективно впровадити принципи Agile можна тільки шляхом адаптації моделі під свої умови.