Аналіз бізнес спроможності (Business Capability Analysis)

Аналіз бізнес-можливостей забезпечує основу для визначення обсягу та планування, формуючи спільне розуміння результатів, визначаючи узгодженість зі стратегією та забезпечуючи фільтр для визначення обсягу та пріоритетів.

Опис аналізу бізнес спроможності в BABOK v3 (10.6.2)

Аналіз бізнес-можливостей описує, що підприємство або частина підприємства здатна робити. Бізнес-можливості описують здатність підприємства діяти або трансформувати щось, що допомагає досягти бізнес-цілі або завдання.

Спроможності можна оцінювати за показниками ефективності та пов'язаними з ними ризиками, щоб визначити конкретні прогалини в ефективності та визначити пріоритети інвестицій.

Багато зусиль з розробки продуктів є спробою покращити продуктивність існуючої бізнес-можливості або створити нову. До тих пір, поки підприємство продовжує виконувати подібні функції, можливості, необхідні підприємству, повинні залишатися незмінними, навіть якщо метод виконання цих можливостей зазнає значних змін.

Елементи аналізу бізнес спроможності в BABOK v3 (10.6.3)

Спроможності (10.6.3.1)

Спроможності - це здатність підприємства виконувати або трансформувати щось, що допомагає досягти бізнес-цілі або завдання. Спроможності описують мету або результат діяльності або трансформації, а не те, як ця діяльність або трансформація здійснюється.

Кожна спроможність зустрічається лише один раз на карті спроможностей, навіть якщо нею володіють декілька бізнес-одиниць.

Використання спроможностей (10.6.3.2)

Спроможності впливають на цінність через збільшення або захист доходів, зменшення або запобігання витратам, покращення обслуговування, досягнення відповідності або позиціонування компанії в майбутньому.

Не всі можливості мають однаковий рівень цінності. Існують різні інструменти, які можуть бути використані для того, щоб зробити цінність явною в оцінці сил і засобів.

Очікувані результати діяльності (10.6.3.3)

Спроможності можуть бути оцінені для визначення чітких очікуваних результатів діяльності. Коли спроможність націлена на покращення, можна визначити конкретний розрив у результативності.

Розрив у продуктивності - це різниця між поточною продуктивністю та бажаною продуктивністю, враховуючи бізнес-стратегію.

Модель ризику (10.6.3.4)

Самі по собі спроможності не мають ризиків - ризики полягають у виконанні спроможностей або у відсутності виконання.

Ці ризики відносяться до звичайних бізнес-категорій:

  • бізнес-ризик,
  • технологічний ризик,
  • організаційний ризик та
  • ринковий ризик.

Стратегічне планування (10.6.3.5)

Спроможністі бізнесу для поточного та майбутнього стану підприємства може бути використана для визначення того, куди це підприємство повинно рухатися, щоб реалізувати свою стратегію.

Оцінка спроможності підприємства може дати набір рекомендацій або пропозицій щодо рішень. Ця інформація формує основу дорожньої карти продукту і слугує керівництвом для планування випуску.

На стратегічному рівні спроможності повинні підтримувати підприємство у створенні та підтримці стійкої конкурентної переваги та чіткої пропозиції цінності.

Карти спроможностей (10.6.3.6)

Карти спроможностей забезпечують графічне представлення елементів, що беруть участь в аналізі бізнес-можливостей. Наступні приклади демонструють один елемент карти спроможностей, який може бути частиною більшої сітки спроможностей.

Не існує встановленого стандарту для позначення карт спроможностей. На наступних зображеннях показано два різних методи створення карти спроможностей. Перші два зображення є першим прикладом, а третє - другим прикладом.

Міркування щодо використання аналізу бізнес спроможності в BABOK v3 (10.6.4)

Сильні сторони використання аналізу бізнес спроможності (10.6.4.1)

  • Забезпечує спільне формулювання результатів, стратегії та ефективності, що допомагає створювати дуже цілеспрямовані та узгоджені ініціативи.
  • Допомагає узгодити бізнес-ініціативи в різних аспектах діяльності організації.
  • Корисний при оцінці здатності організації пропонувати нові продукти та послуги.

Обмещення використання аналізу бізнес спроможності (10.6.4.1)

  • Вимагає від організації згоди на співпрацю за цією моделлю.
  • Якщо вона створюється в односторонньому порядку або у вакуумі, вона не здатна досягти цілей узгодження та спільного розуміння.
  • Потребує широкої міжфункціональної співпраці у визначенні моделі спроможностей та системи цінностей.