ABC-аналіз (ABC analysis)

ABC-аналіз - метод, що дає змогу класифікувати сутності і згрупувати їх для подальшого аналізу, по суті в методології об'єднані раніше вже згадувані "Матриця Ейзенхауера" і "Принцип Парето".

ABC-аналіз в тайм менеджменті

Можемо згрупувати завдання за ступенем їхньої важливості.

Це аналіз завдань шляхом поділу на три категорії:

  • А - найважливіші завдання: вимагають 20% ресурсів, дають 80% ефекту
  • В - проміжні: вимагають 30% ресурсів, дають 15% ефекту
  • С - найменш важливі завдання: вимагають 50% ресурсів, дають 5% ефекту

По суті, ABC-аналіз - це ранжування завдань.

Результатом АВС аналізу є групування завдань за ступенем впливу на загальний результат.

Якщо вас цікавить застосування ABC-аналізу до ваших задач, цілей або бізнесу напишіть мені на пошту mzosim@gmail.com або в телеграмм @mzosim, я вам допоможу з впровадженням.

ABC-аналіз для аналізу товарів

ABC-аналіз - метод, що дає змогу класифікувати ресурси фірми за ступенем їхньої важливості. Цей аналіз є одним із методів раціоналізації і може застосовуватися у сфері діяльності будь-якого підприємства.

Стосовно ABC-аналізу товарів правило Парето може прозвучати так: надійний контроль 20 % позицій дає змогу на 80 % контролювати систему, чи то запаси сировини і комплектуючих, чи то продуктовий ряд підприємства тощо.

Часто ABC-аналіз плутають з ABC-методом, розшифровуючи ABC як Activity Based Costing, що докорінно неправильно.

ABC-аналіз - аналіз товарних запасів шляхом поділу на три категорії:

  • А - найцінніші, 20 % - асортименту (номенклатура); 80 % - продажів
  • В - проміжні, 30 % - асортименту; 15 % - продажів
  • С - найменш цінні, 50 % - асортименту; 5 % - продажів

Залежно від цілей аналізу може бути виділено довільну кількість груп. Найчастіше виділяють 3, рідше 4-5 груп.

ABC-аналіз - це ранжування асортименту за різними параметрами. Ранжувати таким чином можна і постачальників, і складські запаси, і покупців, і тривалі періоди продажів - усе, що має достатню кількість статистичних даних. Результатом АВС аналізу є групування об'єктів за ступенем впливу на загальний результат.

АВС-аналіз ґрунтується на принципі дисбалансу, під час проведення якого будується графік залежності сукупного ефекту від кількості елементів. Такий графік називається кривою Парето, кривою Лоренца або ABC-кривою.

За результатами аналізу асортиментні позиції ранжуються і групуються залежно від розміру їхнього внеску в сукупний ефект.

ABC-аналіз у логістиці

ABC-аналіз у логістиці застосовують з метою відстеження обсягів відвантаження певних артикулів і частоти звернень до тієї чи іншої позиції асортименту для її подальшого розміщення на складі