Agile Extension to the BABOK® Guide v2

Chapter 2: The Agile Mindset

Гнучкість найкраще описати як спосіб мислення, який визначає підхід до роботи. Гнучкість не є методологією, яка наказує, як виконувати цю роботу.

Гнучкий бізнес-аналіз складається із застосування гнучкого мислення до фундаментальних знань, компетенцій і методів бізнес-аналізу. Додаток B: Зіставлення завдань BABOK Guide з горизонтами демонструє, як гнучке мислення може бути застосоване до кожного завдання BABOK® Guide.

Гнучке мислення керує мисленням і поведінкою фахівців з бізнес-аналізу. Це, у поєднанні з набором практик і методів, які дозволяють ефективно надавати достатню кількість потрібного продукту потрібним людям вчасно і часто, а також зосередженість на максимізації цінності, є цілями гнучкого бізнес-аналізу.

Метою застосування гнучкого мислення є максимізація результату (наданої цінності) при мінімальних витратах: "Робити менше і робити правильні речі, правильно".

Chapter 7: Techniques