Модель узгодження цілей (Purpose Alignment Model)

Модель узгодження цілей використовується для оцінки ідей в контексті цінності для клієнтів та бізнесу.

Модель узгодження цілей (Purpose Alignment Model) одна з методик Agile Extension to the BABOK® Guide v2

Опис Модель узгодження цілей (Purpose Alignment Model) 7.11.2

Дорожня карта продукту - це стратегічний документ і план, який використовується для опису того, як продукт може розвиватися, відповідати потребам зацікавлених сторін і отримати бюджет для його реалізації. Вона показує функції, вимоги або ініціативи, а також окреслює шлях до їх реалізації з плином часу.

Agile цінує робочі рішення; дорожні карти продукту фокусуються на продукті/функції/цінності, а не на етапах чи контрольних точках.

Дорожня карта продукту уможливлює ітеративну доставку, виражаючи функції в термінах "зараз", "далі" і "пізніше". Вона визначає, чим є рішення, а чим воно не є.

Малюнок 7.10.1: Дорожня карта продукту

Елементи Модель узгодження цілей (Purpose Alignment Model) 7.11.3

Визначене бачення та стратегія (Defined Vision and Strategy)

Дорожня карта продукту (Product Roadmap) чітко визначає бачення та стратегію ініціативи. Це бачення пояснює, що входить до складу рішення і яку мету необхідно досягти. Дорожня карта також формулює, як це бачення буде досягнуто.

Визначені бажані результати (Defined Desired Outcomes)

Дорожня карта продукту (Product Roadmap) чітко формулює бажані результати організації та зацікавлених сторін. Визначення бажаних результатів допомагає команді розробників надати робоче рішення, яке додає цінності.

Команда управління продуктами (Product Management Team)

Команду управління продуктом очолює власник продукту або представник клієнта. Це невелика команда, яка зосереджена на підтримці Дорожньої карти продукту. Команда управління продуктом гарантує, що дорожня карта відображає найактуальніші пріоритети та цілі, є доступною для тих, хто її потребує, і за потреби адаптує її вигляд залежно від аудиторії.

Теми (Themes)

Дорожня карта продукту включає теми, які представляють собою набір вимог, функцій або історій.

Вимоги високого рівня (High-level Requirements)

Дорожня карта продукту складається з високорівневих вимог або функцій, які, як очікується, забезпечать цінність для досягнення бачення і цілей рішення. Ці високорівневі елементи представляють групу вимог або історій.

Міркування щодо використання Моделі узгодження цілей (Purpose Alignment Model) в Agile Extension to the BABOK® Guide v2 (7.11.4)

Сильні сторони Моделі узгодження цілей (Purpose Alignment Model)

  • Він є видимим і доступним для всіх зацікавлених сторін.
  • Він орієнтує зацікавлені сторони на спільний фокус.
  • Він представляє єдиний погляд на напрямок рішення.
  • Він може бути використаний для полегшення обговорення варіантів і пріоритетів.
  • Можуть існувати різні погляди залежно від аудиторії, для якої призначена інформація. Наприклад, керівники організації, команда розробників рішення і зовнішні клієнти можуть мати різні погляди на дорожню карту.

Обмеження Моделі узгодження цілей (Purpose Alignment Model)

  • Неефективний, якщо організаційне середовище призводить до частої зміни бачення та бажаних результатів.
  • Може бути неправильно використаний як дорожня карта, орієнтована на певні етапи або дати.
  • Забирає багато часу на підтримку, якщо потрібні надмірно детальні або численні різні погляди.