Уточнення бэклогу (Backlog Refinement)

Уточнення бэклогу (Backlog Refinement) використовується для того, щоб забезпечити достатню деталізацію і ясність для позицій в бэклозі, щоб команда виконавців могла завершити ітерацію.

Уточнення бэклогу (Backlog Refinement) одна з методик Agile Extension to the BABOK® Guide v2

Опис Уточнення бэклогу (Backlog Refinement) 7.1.2

Уточнення бэклогу (Backlog Refinement) - це безперервна техніка, яка використовується для підготовки елементів бэклогу продукту до виконання гнучкою командою. Це часто робиться в рамках підготовки до семінару з планування. Доопрацювання бэклогу включає в себе постійний зворотній зв'язок і навчання для перегляду і уточнення вимог до потреб на постійній основі.

Уточнення бэклогу (Backlog Refinement) на основі зворотного зв'язку від зацікавлених сторін є критично важливим фактором для гнучких ініціатив. Backlog Refinement допомагає команді розробників надавати високоякісні рішення з високою вартістю в рамках однієї ітерації.

Фахівці з бізнес-аналізу співпрацюють з членами команди, зацікавленими сторонами та клієнтами, щоб прояснити потреби та визначити додаткові деталі. Це може включати перегляд пріоритетів із зацікавленими сторонами та переміщення або вилучення елементів за необхідності.

Заходи з доопрацювання варіюються залежно від того, що потрібно для підготовки матеріалу для команди виконавців. Заходи можуть включати розробку історії (Story Elaboration), декомпозицію історії (Story Decomposition), визначення пріоритетів і послідовність.

Уточнення бэклогу (Backlog Refinement) з'ясовує, які елементи є пріоритетними для команди, а також змінює пріоритети або видаляє непотрібні елементи.

Уточнення бэклогу (Backlog Refinement) розбиває великі завдання на менші, які відповідають критеріям INVEST (для отримання додаткової інформації див. розділ 7.21. Історії користувачів). Також можуть бути додані критерії прийняття або додаткова документація, необхідна для виконання завдання.

Доопрацювання завдання завершується, коли команда має достатньо інформації для його виконання.

Результатом доопрацювання є спільне розуміння командою того, що потрібно для виконання завдання (product backlog item - PBI). Це також дає команді можливість зазирнути вперед і побачити, що очікується далі від рішення.

Елементи Уточнення бэклогу (Backlog Refinement) 7.1.3

Беклог (Backlog)

Впорядкований список функцій, вимог або елементів, необхідних для досягнення результатів рішення. Уточнення - це діяльність, спрямована на підтримання актуальності та своєчасності бэклогу для команди.

Елемент беклогу (Backlog Item)

Елемент у бэклозі, який представляє одну або більше вимог. Вищі у списку завдань мають відповідний розмір і містять достатньо деталей для того, щоб команда могла завершити їх на наступній ітерації. Завдання, що знаходяться нижче в бэклозі, можуть бути більшими і менш визначеними.

Елементи найчастіше представлені у вигляді історії користувача (для отримання додаткової інформації див. 7.21. Історії користувачів (User Stories)), але можуть бути представлені і в інших форматах, таких як історії роботи (для отримання додаткової інформації див. 7.4. Історії роботи (Job Stories) ) або фрейми (wireframes).

Зустріч з уточнення (Refinement Meeting)

Мета цієї зустрічі - проаналізувати завдання, які знаходяться на вершині бэклогу. Результатом цієї зустрічі є підтвердження того, що пріоритетні завдання готові до наступної ітерації, а також визначення подальших необхідних уточнень. Стандартного формату для цієї зустрічі не існує, але найчастіше її проводить власник продукту або представник замовника.

Результатом наради з доопрацювання є елементи бэклогу, готові до наступної ітерації.

Визначення готовності (Definition of Ready)

Це набір критеріїв, які, на думку команди, повинні бути виконані, щоб вважати елемент "готовим" до наступної ітерації. На початковому етапі команди можуть встановити критерії як критичну масу членів команди, які погоджуються, що елемент готовий для команди.

У міру того, як команда рефлексує і прагне до постійного вдосконалення, вона може визначити додаткові критерії для своєї ініціативи.

Міркування щодо використання Уточнення бэклогу (Backlog Refinement) в Agile Extension to the BABOK® Guide v2 (7.1.4)

Сильні сторони Уточнення бэклогу (Backlog Refinement)

  • Підвищує чіткість і загальне розуміння позиції продуктового беклогу (product backlog item - PBI).
  • Сприяє ефективнішому плануванню ітерацій завдяки завчасному формулюванню запитів.
  • Дає власнику продукту або представнику замовника час відповісти на запити до того, як команда приступить до виконання.
  • Забезпечує належний розмір елементів продуктового бэклогу (product backlog items - PBI) для команди.

Обмеження Уточнення бэклогу (Backlog Refinement)

  • Може бути неефективним, якщо не узгоджується з каденцією команди. Якщо команда переглядає бэклог щодня, як при потоковому підході, то уточнення має відбуватися щоразу, коли додається новий елемент бэклогу. Якщо команда переглядає бэклог поступово, то уточнення має відбуватися за кілька днів до планової наради.
  • Зазвичай виконується кількома членами команди і може ненавмисно виключити погляди членів команди, які не беруть безпосередньої участі в роботі.
  • Може бути неефективним, якщо бачення (vision) і дорожня карта (roadmap) часто змінюються.

Якщо стаття була для вас корисна підпишіться на розсилку або на мій телеграм канал.