Мінімально життєздатний продукт (Minimal Viable Product - MVP)

Мінімально життєздатний продукт (Minimal Viable Product - MVP) використовується для уникнення витрат і ризиків, пов'язаних з розробкою неправильного продукту, шляхом перевірки гіпотези, зменшення відходів або прискорення зворотного зв'язку з клієнтами для отримання зворотного зв'язку та прийняття.

Мінімально життєздатний продукт (Minimal Viable Product - MVP) є однією з методик в Agile Extension to the BABOK® Guide v2 (розділ 7.6)

Звʼязані концепції Мінімальна ринкова функція (Minimum Marketable Feature - MMF)

Опис Minimal Viable Product (MVP) в Agile Extension to the BABOK® Guide v2 (7.6.2)

Мінімально життєздатний продукт (Minimal Viable Product - MVP) визначає найменший набір функцій або вимог, щоб забезпечити цінність для зацікавлених сторін і задовольнити перших користувачів у найкоротші терміни.

Він фокусується на основних функціях, достатніх для розгортання та надання цінності зацікавленим сторонам, і не більше. Інші функції розробляються після розгляду відгуків від перших зацікавлених сторін.

Це стосується

 • розробки продуктів,
 • послуг (зазвичай для перевірки готовності платити),
 • розробці функцій (для оцінки попиту), а також
 • диференціації (стратегія тестування ринку).

Мінімальні підходи часто обирають через часові та фінансові обмеження. Мінімально життєздатний продукт (Minimal Viable Product - MVP) уможливлює ітеративні цикли розробки, збираючи та аналізуючи відгуки перед тим, як надавати додаткові функції.

MVP, як правило, складається з трьох основних етапів:

Крок 1: визначте проблему, яку потрібно вирішити.

 • Визначте гіпотезу вирішення цієї проблеми.

Крок 2: визначте мінімальний набір характеристик для перевірки гіпотези рішення.

 • Подумайте про креативні, недорогі варіанти перевірки гіпотези на цільовому ринку.

Крок 3: проаналізуйте підтверджений досвід клієнтів, щоб визначити наступний крок.

 • Зберіть відгуки про реалістичність рішення та додаткові функції, необхідні для підвищення рівня впровадження.

Елементи Minimal Viable Product (MVP) в Agile Extension to the BABOK® Guide v2 (7.6.3)

Цільова аудиторія

Фахівці з бізнес-аналізу чітко визначають цільовий ринок і тих, хто, найімовірніше, стане першими користувачами рішення. Аналіз цих груп визначає, які проблеми вони можуть мати, пов'язані із запропонованим рішенням.

Мета для досягнення або гіпотеза для перевірки

Фахівці з бізнес-аналізу чітко визначають мету або гіпотезу, яку потрібно перевірити за допомогою MVP.

Наприклад, гіпотеза може передбачати, що новий продукт буде швидко прийнятий цільовою аудиторією. Або ж організація може припустити, що нова функція в продукті покращить обслуговування клієнтів.

Механізм вимірювання навчання

Щоб підтвердити гіпотезу або визначити, чи була досягнута бажана мета, фахівці з бізнес-аналізу визначають об'єктивні вимірювання для кореляції та інтерпретації отриманого зворотного зв'язку і навчання.

Ці вимірювання впливають на подальшу розробку рішення, визначаючи успішність поточного MVP.

Визначені вимоги

Фахівці з бізнес-аналізу обирають мінімальну кількість вимог, необхідних для реалізації MVP. Цей вибір ґрунтується на цільовій аудиторії, меті, яку потрібно досягти, і механізмі вимірювання отриманих знань.

Кількість необхідних вимог є суб'єктивною і залежить від контексту. Їх має бути достатньо, щоб підтвердити гіпотезу, але водночас вони повинні бути мінімальними, щоб швидко випустити рішення.

Міркування щодо використання Minimal Viable Product (MVP) в Agile Extension to the BABOK® Guide v2 (7.6.4)

Сильні сторони Minimal Viable Product (MVP)

 • Це дешевше, ніж розробка продукту з більш надійними функціями.
 • Зменшує витрати та ризики, отримуючи відгуки клієнтів перед тим, як впроваджувати повноцінне рішення.
 • Уникає створення продуктів, які не потрібні клієнтам, тим самим зменшуючи ризики.
 • Тестує фактичний сценарій використання замість того, щоб покладатися на дослідження ринку.

Обмеження використання Minimal Viable Product (MVP)

 • Потребує поглибленого аналізу ринку для визначення необхідного набору функцій для ранніх адептів.
 • Формули не існує, а бажані функції - це найкраще припущення.
 • Йдеться не про створення мінімального продукту, а про перевірку початкової гіпотези щодо продукту.
 • Це не є корисним для отримання чіткого або простого рішення. У цій ситуації визначений мінімальний життєздатний продукт (MVP) є повноцінним продуктом і повинен розглядатися як такий.