Персонажі (Personas)

Персонажі (Personas) використовуються для того, щоб зрозуміти та співпереживати передбачуваній зацікавленій стороні, щоб узгодити рішення з потребами зацікавленої сторони.

Персонажі (Personas) одна з методик Agile Extension to the BABOK® Guide v2

Опис Персонажів (Personas) Agile Extension to the BABOK v2 (7.7.2)

Персонажі (Personas) - це вигадані персонажі або архетипи, які ілюструють спосіб взаємодії типових користувачів з рішенням. Вони часто використовуються в гнучких підходах для розуміння цінності з точки зору конкретної зацікавленої сторони (стейкхолдера) і дозволяють команді, яка не має прямого доступу до представника клієнта, краще зрозуміти його потреби. Тоді робота може бути зосереджена на функціях, що мають найбільшу цінність для конкретної особи.

Персонаж описується так, ніби це реальна людина. Персонаж може містити ім'я, особистість, сім'ю, досвід роботи, рівень кваліфікації, вподобання, поведінкові моделі, особисті погляди, цілі та потреби. Вони також можуть містити фотографію та короткий опис "одного дня з життя", який допомагає візуалізувати користувача та його досвід.

Фахівці з бізнес-аналізу використовують персонажі, щоб отримати глибше розуміння стейкхолдерів, ніж зазвичай можна отримати з опису ролей чи акторів. Персонажі (Personas) допомагають поліпшити рішення, мету і зручність використання, оскільки вони побудовані за зразком тонких якостей реальних людей, які будуть взаємодіяти з рішенням, і того, як вони виконують свою роботу.

Персонажі ранжуються, щоб визначити тих, хто отримає найбільшу користь від дизайну рішення.

Елементи Персонажів (Personas) Agile Extension to the BABOK v2 (7.7.3)

Довгий і короткий шаблон (Long and Short Template)

Фахівці з бізнес-аналізу часто використовують два різні шаблони при створенні персонажів:

  • короткий шаблон (short template), який пропонує швидкий перегляд ключової інформації на одній сторінці, і
  • довгий шаблон (long template), який пропонує більш глибокі деталі та розуміння. Додаткові дослідження користувачів допомагають перейти від короткого шаблону до довгого.
Малюнок 7.7.1: Шаблон короткої персони
Малюнок 7.7.2: Шаблон довгої персони

Ім'я та зображення персонажа (Persona Name and Image)

Фахівці з бізнес-аналізу дають персонажам реалістичні імена і додають їм вигаданий образ, щоб підвищити його достовірність, а отже, розуміння і співпереживання цільової зацікавленої сторони.

Риси та характеристики (Traits and Characteristics)

Персонажі включають унікальні, відмінні та диференціюючі характеристики або риси, що стосуються цільової аудиторії.

Наприклад, один образ банкомату може бути офісним менеджером, який знімає готівку в кінці робочого дня. Інший образ банкомату може бути людиною, яка любить знімати невеликі суми за один раз.

Мотивації (Motivations)

Персонажі включають представлення основних мотивацій щодо того, як і чому цільова зацікавлена сторона взаємодіє з рішенням.

Наприклад, менеджер банкомату може бути мотивований зниженням ризику шахрайства або крадіжки. Особа, яка знімає гроші в банкоматі, може бути зацікавлена в тому, щоб зняти мінімально необхідну суму.

Потреби (Needs)

Потреби особи стосуються дуже специфічних потреб. Це можуть бути базові потреби, такі як безпека, довіра, доступ до їжі та житла. Це можуть бути потреби вищого рівня, такі як потреба у прийнятті та визнанні. Потреби є обмеженими порівняно з бажаннями, які є безмежними.

Диференціатори (Differentiators)

Диференціатори визначають, чим саме ця персона відрізняється від інших. Вони визначають, що є унікальним у цій особі. Це можуть бути диференціатори поколінь або досвіду, диференціатори вподобань або ідентифікаційні характеристики.

Міркування щодо використання Персонажів (Personas) Agile Extension to the BABOK v2 (7.7.4)

Сильні сторони Персонажів (Personas)

  • Персони полегшують спільне розуміння специфічних вимог для різних груп користувачів. Ці вимоги можна використовувати для розробки користувацьких історій (User Stories).
  • Запропоновані рішення можуть бути орієнтовані на те, наскільки добре вони відповідають потребам окремих користувацьких персонажів. Пріоритетність функцій може бути визначена на основі того, наскільки добре вони задовольняють потреби однієї або декількох персонажів.
  • Забезпечте людське "обличчя", щоб зосередити емпатію на людях, представлених демографічними даними.
  • Якщо дані доступні, використання демографічних (або антропоморфних) даних про цільову аудиторію користувачів є хорошим способом розпочати створення персонажів. Однак, в деяких випадках необхідно проявити творчий підхід і вигадати персони на основі трохи більше, ніж кількох сухих фактів про передбачуваних кінцевих користувачів. У будь-якому випадку, слід визначити репрезентативний пул персон.
  • Персони допомагають зацікавленим сторонам не проектувати індивідуальні цінності та упередження на рішення. Вони допомагають розвинути співчуття до різних користувачів.

Обмеження Персонажів (Personas)

  • Персони є вигаданими, тому існує тенденція створювати персони, які втілюють риси, спільні для більшості користувачів, але це створює типового користувача, який не є чітким або реалістичним. Це може призвести до рішень, які намагаються бути всім для всіх.
  • Персонажі можуть бути не найкращою заміною реальному користувачеві. Персонажі можуть віддалити команду від спільноти користувачів.
  • Персони потрібно регулярно переглядати та оновлювати.

Якщо стаття була для вас корисна підпишіться на розсилку або на мій телеграм канал.