Рецензії (Reviews)

Рецензії використовуються для оцінки змісту робочого продукту.

Рецензії (Reviews) це одна з методик BABOK v3 (розділ 10.37)

Опис Рецензій (Reviews) в BABOK v3 (10.37.2)

Для робочих продуктів бізнес-аналізу проводяться різні типи перевірок.

Кожен з них пристосований до потреб організації та бізнес-аналітика і використовує такі виміри:

 • Цілі (Objectives): визначення мети перевірки.
 • Методи (Techniques): визначення формального або неформального способу виконання огляду.
 • Учасники (Participants): визначення того, хто повинен брати участь в аналізі.

Кожна оцінка зосереджена на робочому продукті, а не на навичках чи діях учасників. Робочий продукт може бути пакетом з декількох результатів, одним результатом, частиною результату або незавершеною роботою.

Для завершеного робочого продукту метою рецензування зазвичай є усунення дефектів або інформування рецензентів про зміст. Для роботи в процесі рецензування може проводитися з метою вирішення проблеми або питання.

Кожне рецензування включає бізнес-аналітика як учасника. Рецензентами можуть бути колеги, особливо для роботи в процесі, або зацікавлені сторони, які підтверджують, що робочий продукт є повним і правильним. Етапи рецензування залежать від використовуваної методики.

Рецензії можуть включати

 • огляд робочого продукту та цілей рецензування
 • контрольні списки та довідкові матеріали, які можуть бути використані рецензентами,
 • перегляд робочого продукту і документування результатів, а також
 • перевірку будь-яких доопрацювань.

Використовуючи відгуки рецензентів, бізнес-аналітик оновлює робочий продукт.

Елементи Рецензій (Reviews) в BABOK v3 (10.37.3)

Цілі (Objectives)

Цілі чітко повідомляються всім учасникам до початку перегляду.
Цілі можуть включати одну або декілька цілей, наприклад

 • усунути дефекти,
 • забезпечити відповідність специфікаціям або стандартам,
 • забезпечити повноту і правильність робочого продукту,
 • досягнення консенсусу щодо підходу або рішення,
 • відповісти на питання, вирішити проблему або дослідити альтернативи,
 • навчати рецензентів про робочий продукт, і
 • вимірювати якість робочого продукту.

Методи (Techniques)

Аналіз може бути формальним або неформальним. Методи, що використовуються під час аналізу, обираються відповідно до цілей аналізу.

Наступні методи зазвичай використовуються бізнес-аналітиками при проведенні оглядів:

 • Інспекція (Inspection): формальний метод, який включає огляд робочого продукту, індивідуальний огляд, реєстрацію дефектів, командну консолідацію дефектів і подальші дії, щоб переконатися, що зміни були внесені. Основна увага приділяється усуненню дефектів і створенню високоякісного робочого продукту. Зазвичай виконується колегами, але також може бути використаний для перевірки зацікавленими сторонами.
 • Формальний огляд (також відомий як командний огляд) Formal Walkthrough (also known as Team Review): формальний метод, який використовує індивідуальний огляд і консолідацію команди, що часто зустрічається під час інспектування. Покрокова перевірка використовується для експертних оцінок і для оцінок зацікавлених сторін.
 • Перевірка одного питання (також відома як технічна перевірка) Single Issue Review (also known as Technical Review): формальна методика, зосереджена або на одному питанні, або на стандарті, в якій експерти проводять ретельне вивчення робочого продукту перед спільним засіданням, яке проводиться для вирішення питання, що знаходиться у фокусі уваги.
 • Неформальне ознайомлення (Informal Walkthrough): неформальна методика, в якій бізнес-аналітик переглядає робочий продукт у стані чернетки і просить надати йому зворотний зв'язок. Рецензенти можуть зробити мінімальну підготовку перед спільною сесією рецензування.
 • Перевірка робочого місця (Desk Check): неформальна техніка, за якої рецензент, який не брав участі у створенні робочого продукту, надає усний або письмовий зворотний зв'язок.
 • Обхід по колу (Pass Around): неформальний метод, за якого кілька рецензентів надають усні або письмові відгуки. Робочий продукт може рецензуватися в загальній копії робочого продукту або передаватися від однієї особи до іншої.
 • Спеціально (Ad hoc): неформальна техніка, в якій бізнес-аналітик звертається за неформальною оцінкою або допомогою до колеги.

Учасники (Participants)

Ролі учасників, які беруть участь у кожній конкретній експертизі, залежать від цілей експертизи, обраного методу та будь-яких організаційних стандартів, які можуть бути застосовані.

У деяких ситуаціях одним із рецензентів може бути керівник або менеджер з огляду на їхній досвід. У таких ситуаціях модератор намагається уникати негативного впливу на рівень відвертості інших учасників або неналежного впливу на рішення команди.

Таблиця 10.37.1: Ролі рецензентів

Вказівки щодо використання Рецензій (Reviews) в BABOK v3 (10.37.4)

Сильні сторони використання Рецензій (Reviews)

 • Може допомогти виявити дефекти на ранній стадії життєвого циклу робочого продукту, усуваючи необхідність дорогого усунення дефектів, виявлених на більш пізніх стадіях життєвого циклу.
 • Всі сторони, що беруть участь у рецензуванні, зацікавлені в кінцевому результаті; вони зацікавлені в якісному результаті.
 • Перевірка та передача рецензій може бути виконана рецензентом у зручний час, без переривання поточної роботи для участі в нараді.

Обмеження використання Рецензій (Reviews)

 • Ретельна командна перевірка вимагає часу і зусиль. Таким чином, лише найбільш критичні робочі продукти можуть бути перевірені за допомогою інспекції або формальних методів перевірки.
 • Неформальне рецензування одним або двома рецензентами є практичним з точки зору необхідних зусиль, але воно дає меншу гарантію усунення всіх суттєвих дефектів, ніж використання більшої команди і більш формального процесу.
 • При камеральних перевірках і обхідних рецензіях автору може бути складно підтвердити, що кожен учасник здійснив незалежне рецензування.
 • Якщо коментарі до рецензії надсилаються та обговорюються електронною поштою, то може виникнути багато повідомлень, які необхідно опрацювати, що ускладнює для автора вирішення розбіжностей або відмінностей у запропонованих змінах.