Дайджест #4 за 2023 рік

Extreme Programming

https://www.maxzosim.com/extreme-programming/

Екстремальне програмування є одним з декількох популярних Agile-процесів. Перший проект з екстремального програмування було розпочато 6 березня 1996 року.


10 самих поширених цілей які ставлять собі люди

https://www.maxzosim.com/10-most-common-goals-chatgpt/

Запитав у ChatGPT "10 самих розповюджених цілей яки ставлять собі люди"


Бізнес-кейс (Business Cases)

https://www.maxzosim.com/business-cases/

Опис бізнес-кейсів в BABOK v3


SFIA (Skills Framework for the Information Age)

https://www.maxzosim.com/sfia/

Фреймворк навичок для інформаційної епохи


Аналіз "Зробити чи купити" (Make or Buy Analysis)

https://www.maxzosim.com/make-or-buy-analysis/

Зазвичай відбувається на етапі планування управління закупівлями проекту


Спіральна модель Боема (Boehm’s Spiral Model)

https://www.maxzosim.com/boehms-spiral-model/

Ризик-орієнтована модель процесу розробки програмного забезпечення.


Scope Modelling

https://www.maxzosim.com/scope-modelling/

Визначають природу однієї або декількох меж або кордонів, а також розміщення елементів всередині або поза цими межами.


Семінари (Workshops)

https://www.maxzosim.com/workshops/

Семінари об'єднують зацікавлені сторони для спільної роботи над досягненням заздалегідь визначеної мети.


Planning

https://www.maxzosim.com/planning/

Планування організовує, розробляє та координує проектну роботу протягом усього проекту.


Теорія ієрархії потреб Маслоу (Піраміда Маслоу)

https://www.maxzosim.com/maslows-hierarchy-of-needs/

Одна з найпопулярніших і найвідоміших теорій мотивації.


Бізнес-знання (Business Knowledge)

https://www.maxzosim.com/business-knowledge/

Бізнес-знання дозволяють бізнес-аналітику краще зрозуміти основні концепції, які визначають структуру, переваги та цінність ситуації, пов'язаної зі змінами або потребами.


Сфера виконання Команда (Team Performance Domain)

https://www.maxzosim.com/team-performance-domain/

Сфера виконання Команда стосується діяльності та функцій, пов'язаних з людьми, які відповідають за створення результатів проекту, що реалізують бізнес-результати.


Analytical Thinking and Problem Solving

https://www.maxzosim.com/analytical-thinking-and-problem-solving/

Навички аналітичного мислення та вирішення проблем необхідні бізнес-аналітикам для ефективного аналізу проблем і можливостей


Теорія ERG (ERG theory)

https://www.maxzosim.com/erg-theory/

Теорія ієрархії потреб Абрахама Маслоу була модифікована Клейтоном Алдерфером.