Бізнес-знання (Business Knowledge)

Бізнес-знання необхідні бізнес-аналітику для ефективної роботи в межах свого бізнесу, галузі, організації, рішення та методології. Бізнес-знання дозволяють бізнес-аналітику краще зрозуміти основні концепції, які визначають структуру, переваги та цінність ситуації, пов'язаної зі змінами або потребами.

Бізнес-знання (Business Knowledge) це розділ 9 Основоположні компетенції (Underlying Competencies) в BABOK v3.

Ділова кмітливість (9.3.1 Business Acumen)

Бізнес-аналіз вимагає розуміння фундаментальних принципів ведення бізнесу та найкращих практик, щоб забезпечити їх врахування при розгляді рішень.

Опис:

Ділова кмітливість - це здатність розуміти потреби бізнесу, використовуючи досвід і знання, отримані з інших ситуацій. Організації часто використовують схожі практики, такі як юридичні та регуляторні вимоги, фінанси, логістика, продажі, маркетинг, управління ланцюгами поставок, людські ресурси та технології.

Ділова кмітливість - це здатність розуміти та застосовувати знання, що базуються на цих спільних рисах, у різних ситуаціях. Розуміння того, як інші організації вирішували проблеми, може бути корисним при пошуку можливих рішень.

Усвідомлення досвіду або проблем, з якими стикалися в минулому, може допомогти бізнес-аналітику визначити, яка інформація може бути застосована до поточної ситуації. Фактори, які можуть спричинити відмінності в практиці, можуть включати галузь, місцезнаходження, розмір організації, культуру та зрілість організації.

Показники ефективності

Показники ефективної ділової кмітливості включають

 • демонстрація здатності розпізнавати потенційні обмеження та можливості,
 • демонстрація здатності розпізнавати, коли зміни в ситуації можуть вимагати зміни напрямку ініціативи або зусиль,
 • розуміння ризиків та здатність приймати рішення щодо управління ризиками,
 • демонструвати здатність розпізнавати можливості для зменшення витрат і збільшення прибутків, а також
 • розуміння доступних варіантів реагування на зміни в ситуації, що виникають.

Галузеві знання (9.3.2 Industry Knowledge)

Галузеві знання дають бізнес-аналітику розуміння поточної практики та діяльності в галузі, а також схожих процесів в інших галузях.

Опис:

Знання галузі - це розуміння

 • поточних тенденцій,
 • ринкових сил,
 • рушійних сил ринку,
 • ключових процесів,
 • послуги,
 • продукти,
 • визначення,
 • сегменти клієнтів,
 • постачальників,
 • практики,
 • нормативно-правові акти та
 • інші фактори, які впливають або зазнають впливу галузі та суміжних галузей.

Галузеві знання (Industry Knowledge) - це також розуміння того, як компанія позиціонується в галузі, а також її впливу та залежності від ринку та людських ресурсів.

Під час отримання знань про певну галузь, конкурента чи компанію, наступний набір запитань може стати орієнтиром:

 • Хто є лідерами галузі?
 • Які організації просувають або регулюють галузь?
 • Які переваги дає співпраця з цими організаціями?
 • Хто створює рекламні релізи, бере участь у конвенціях та розповсюджує маркетингові матеріали?
 • Як порівнюються продукти та послуги?
 • Які показники задоволеності/порівняльні проекти застосовуються?
 • Якими постачальниками, методами, обладнанням та інструментами користується кожна компанія, і чому вони їх використовують?
 • Яким є потенційний вплив погодних умов, політичних заворушень чи стихійних лих?
 • Хто є цільовими клієнтами і чи є вони такими самими для конкурентів?
 • Як впливають сезонні цикли на виробництво, маркетинг та продажі?
 • Чи впливає це на персонал або вимагає змін у процесах?

Показники ефективності

Показники ефективного знання галузі включають

 • поінформованість про діяльність як на підприємстві, так і в галузі в цілому,
 • знання основних конкурентів та партнерів,
 • здатність визначати ключові тенденції, що формують галузь,
 • знайомство з найбільшими сегментами клієнтів
 • знання поширених продуктів і типів продуктів,
 • знання джерел інформації про галузь, включаючи відповідні торгові організації або журнали,
 • розуміння галузевих термінів, стандартів, процесів і методологій, а також
 • розуміння галузевого регуляторного середовища.

Організаційні знання (9.3.3 Organization Knowledge)

Організаційні знання дають розуміння структури управління та бізнес-архітектури підприємства.

Опис

Знання організації включає розуміння того, як підприємство генерує прибуток, досягає своїх цілей, його організаційної структури, відносин, які існують між бізнес-одиницями, та осіб, які займають ключові позиції. Знання організації також включає розуміння формальних і неформальних каналів комунікації в організації, а також обізнаність про внутрішню політику, яка впливає на прийняття рішень.

Показники ефективності

Показники ефективного знання організації включають

 • здатність діяти відповідно до неформальних і формальних каналів комунікації та повноважень,
 • розуміння термінології або жаргону, що використовується в організації,
 • розуміння продуктів чи послуг, які пропонує організація,
 • вміння визначати експертів у своїй галузі (subject matter experts - SMEs) в організації, а також
 • здатність орієнтуватися в організаційних відносинах і політиці.

Знання рішень (9.3.4 Solution Knowledge)

Знання рішень дозволяє бізнес-аналітикам використовувати своє розуміння існуючих відділів, середовищ або технологій для ефективного визначення найефективніших засобів впровадження змін.

Опис

Коли бізнес-аналіз передбачає вдосконалення існуючого рішення, бізнес-аналітики застосовують знання та досвід попередньої роботи над цим рішенням. Знайомство з асортиментом комерційно доступних рішень або постачальників може допомогти у визначенні можливих альтернатив. Бізнес-аналітик може використовувати знання, отримані з попереднього досвіду, щоб прискорити виявлення потенційних змін шляхом з'ясування або поглибленого аналізу.

Показники ефективності

Показники ефективного знання рішень включають

 • скорочення часу або витрат на впровадження необхідних змін
 • скорочення часу на аналіз вимог та/або розробку рішення,
 • розуміння того, коли більш масштабна зміна виправдана або не виправдана з точки зору вигоди для бізнесу, і
 • розуміння того, як додаткові можливості, які є в наявності, але не використовуються, можуть бути розгорнуті для забезпечення цінності.

Знання методології (9.3.5 Methodology Knowledge)

Розуміння методологій, що використовуються в організації, надає бізнес-аналітику інформацію щодо контексту, залежностей, можливостей та обмежень, які використовуються при розробці підходу до бізнес-аналізу.

Опис

Методології визначають час (великі кроки чи малі інкременти), підхід, роль залучених осіб, прийнятний рівень ризику та інші аспекти того, як підходити до змін і керувати ними.

Організації застосовують або створюють власні методології, які відповідають різним рівням культури, зрілості, адаптивності, ризику, невизначеності та управління.

Знання різноманітних методологій дозволяє бізнес-аналітику швидко адаптуватися до нових умов і працювати в них.

Показники ефективності

Показники ефективного володіння методологією включають

 • здатність адаптуватися до змін у методологіях,
 • готовність використовувати або вивчати нову методологію,
 • успішна інтеграція завдань і методів бізнес-аналізу для підтримки поточної методології,
 • знайомство з термінами, інструментами та методами, передбаченими методологією, а також
 • здатність виконувати різні ролі в рамках діяльності, передбаченої методологією.