Бізнес-кейс (Business Cases)

Бізнес-кейс забезпечує обґрунтування курсу дій на основі переваг, які будуть реалізовані завдяки використанню запропонованого рішення, порівняно з витратами, зусиллями та іншими міркуваннями, пов'язаними з придбанням цього рішення та життям з ним.

Бізнес-кейс (Business Cases) це одна з методик BABOK v3 (розділ 10.7)

Опис бізнес-кейсів в BABOK v3 (10.7.2)

Бізнес-кейс містить обґрунтування необхідності впровадження змін. Бізнес-кейс часто подається у вигляді офіційного документа, але може бути представлений і за допомогою неформальних методів. Кількість часу та ресурсів, витрачених на бізнес-план, має бути пропорційною розміру та важливості його потенційної цінності.

Бізнес-кейс містить достатньо деталей для інформування та отримання схвалення, не розкриваючи при цьому специфічних тонкощів методу та/або підходу до реалізації проекту. Він також може бути каталізатором для однієї або багатьох ініціатив, спрямованих на впровадження змін.

Бізнес-кейс використовується для:

 • визначення потреби
 • визначення бажаних результатів
 • оцінки обмежень, припущень та ризиків, а також
 • рекомендації рішення.

Елементи бізнес-кейсів в BABOK v3 (10.7.3)

Оцінка потреб

Потреба є рушійною силою бізнес-кейсу. Це відповідна бізнес-ціль або завдання, які повинні бути виконані. Цілі пов'язані зі стратегією або стратегіями підприємства.

Оцінка потреб визначає проблему або потенційну можливість. У процесі розробки бізнес-плану оцінюються різні альтернативи вирішення проблеми або використання можливостей.

Бажані результати

Бажані результати описують стан, який має бути досягнутий, якщо потреба буде задоволена. Вони повинні включати вимірювані результати, які можуть бути використані для визначення успіху бізнес-кейсу або рішення.

Бажані результати слід переглядати на визначених етапах і після завершення ініціативи (або ініціатив), спрямованих на задоволення потреби. (або ініціатив), спрямованих на реалізацію бізнес-плану.

Вони також повинні бути незалежними від рекомендованого рішення. Під час оцінки варіантів рішень, їх здатність досягти бажаних результатів допоможе визначити бажаних результатів допоможе визначити рекомендоване рішення.

Оцініть альтернативи

Бізнес-кейс визначає та оцінює різні альтернативні рішення. Альтернативи можуть включати (але не обмежуватися ними) різні технології, процеси або бізнес-моделі.

Альтернативи також можуть включати різні способи їх придбання та різні часові рамки. На них впливатимуть такі обмеження, як бюджетні, часові та регуляторні. Альтернатива "нічого не робити" повинна бути оцінена і розглянута як рекомендоване рішення.

Кожна альтернатива повинна бути оцінена з точки зору:

 • Сфера застосування (Scope): визначає запропоновану альтернативу. Сферу застосування можна визначити за допомогою організаційних меж, меж системи, бізнес-процесів, продуктових ліній або географічних регіонів. Заяви про сферу застосування чітко визначають, що буде включено, а що виключено. Сфера застосування різних альтернатив може бути схожою або перетинатися, але може також відрізнятися залежно від альтернативи.
 • Здійсненність (Feasibility): Для кожної альтернативи слід оцінити організаційну та технічну здійсненність. Вона включає організаційні знання, навички та спроможність, а також технічну зрілість і досвід у запропонованих технологіях.
 • Припущення, ризики та обмеження (Assumptions, Risks, and Constraints): Припущення - це узгоджені факти, які можуть вплинути на ініціативу. Обмеження - це обмеження, які можуть обмежити можливі альтернативи. Ризики - це потенційні проблеми, які можуть негативно вплинути на рішення. Узгодження та документування цих факторів сприяє формуванню реалістичних очікувань та спільного розуміння між зацікавленими сторонами.
 • Фінансовий аналіз та оцінка вартості (Financial Analysis and Value Assessment): Фінансовий аналіз та оцінка вартості включає оцінку витрат на реалізацію та експлуатацію альтернативи, а також кількісну фінансову вигоду від реалізації альтернативи. Вигоди нефінансового характеру (такі як покращення морального духу персоналу, підвищення гнучкості реагування на зміни, підвищення рівня задоволеності клієнтів або зниження ризику) також є важливими і становлять значну цінність для організації. Ціннісні оцінки пов'язані зі стратегічними цілями та завданнями.

Рекомендоване рішення

Рекомендоване рішення описує найбільш бажаний спосіб вирішення проблеми або використання можливості. Рішення описується досить детально, щоб особи, які приймають рішення, могли зрозуміти його і визначити, чи буде рекомендація реалізована.

Рекомендоване рішення може також включати деякі оцінки вартості та тривалості реалізації рішення. Вимірювані вигоди/результати будуть визначені, щоб дозволити зацікавленим сторонам оцінити ефективність та успішність рішення після його впровадження та під час експлуатації.

Міркування щодо використання бізнес-кейсів в BABOK v3 (10.7.4)

Сильні сторони

 • Забезпечує об'єднання складних фактів, питань та аналізу, необхідних для прийняття рішень щодо змін.
 • Надає детальний фінансовий аналіз витрат і вигод.
 • Надає вказівки для прийняття поточних рішень впродовж всієї ініціативи.

Обмеження

 • Може бути схильне до упередженості авторів.
 • Часто не оновлюється після отримання фінансування ініціативи.
 • Містить припущення щодо витрат і вигод, які можуть виявитися невірними при подальшому дослідженні.