Теорія ERG (ERG theory)

Теорія ієрархії потреб Абрахама Маслоу (Піраміда Маслоу), яку критикували за недостатнє підтвердження на практиці, була модифікована Клейтоном Алдерфером.

Теорії ERG це

Його теорія, що отримала назву "Теорії ERG" (від англійських слів existence - існування, relatedness - взаємозв'язки та growth - зростання), виокремлюють тільки три категорії потреб:

  1. Потреби в існуванні (existence), у фізичному здоров'ї та благополуччі.
  2. Потреби у взаємозв'язках (relatedness), у взаємовідносинах з іншими людьми, що приносять задоволення.
  3. Потреби в зростанні (growth), пов'язані з розвитком внутрішнього потенціалу індивіда, прагненням до особистісного зростання, розширення компетенцій.

Модель ERG і теорія А. Маслоу мають кілька схожих рис: обидві передбачають ієрархічну структуру потреб, в обох стверджується, що індивід просувається "сходами" потреб послідовно, крок за кроком.

Але К. Алдерфер скоротив кількість категорій потреб до трьох і припустив, що просування між ними є складнішим, а саме підпорядковується принципу "фрустрація - регресія". Відповідно до нього в разі, якщо задовольнити потребу високого рівня не вдається, в індивіда може відбутися повернення до вже задоволеної потреби нижчого рівня.

Так, працівник, якому не вдається домогтися особистісного зростання, може повернутися до нижчої соціальної потреби і спрямувати всі свої зусилля на збільшення доходів.

Висновки щодо теорії ERG

Таким чином, модель ERG є не настільки жорсткою, як ієрархія потреб А. Маслоу: вона припускає, що люди можуть переміщатися ієрархією не лише вгору, а й униз залежно від здатності задовольняти потреби.

Теорія ієрархії потреб пояснює, чому менеджменту організацій необхідно знаходити способи визнання своїх співробітників і залучати їх до ухвалення рішень.

В деяких компаніях працівники проходять всебічне навчання в корпоративному університеті, тож менеджери можуть делегувати підлеглим частину своїх повноважень. "Коли ти знаєш, що твоя думка має значення, підвищується і самооцінка, і мотивація", - каже Пітер Нельсон, менеджер "Університету Southwest" з творчого розвитку.

У проведених дослідженнях (2003)  було встановлено, що працівники, які висловлюють свої ідеї на роботі, вище цінуються в колективі, характеризуються підвищеною відданістю і мотивацією. Крім того, коли ці ідеї визнаються і впроваджуються, мотиваційний ефект поширюється на весь трудовий колектив.

Досвід багатьох керівників показує, що створення "гуманного" робочого середовища, коли людина може сама добирати оптимальний баланс між роботою та особистим життям, теж є високорівневим чинником мотивації.

Сучасні працівники високо цінують гнучкі підходи до організації праці, як-от дистанційна робота, гнучкий графік, суміщення обов'язків.


Джерела Теорія ERG:

  • Менеджмент. Річард Л.Дафт. 2007