SFIA (Skills Framework for the Information Age)

Фреймворк навичок для інформаційної епохи (SFIA) - це глобальний фреймворк навичок і компетенцій для цифрового світу. Це модель для опису та управління навичками та компетентностями для професіоналів, які працюють в галузі інформаційно-комунікаційних технологій (ICT), програмної інженерії та цифрової трансформації.

Це глобальна спільна мова для опису навичок і компетенцій у цифровому світі. Вперше SFIA була опублікована у 2000 році, створена консорціумом багатьох організацій на чолі з Британським комп'ютерним товариством (BCS). З моменту першої публікації SFIA регулярно оновлюється та оновлюється кожні 3 роки, щоб відображати потреби міжнародної індустрії та бізнесу, які постійно змінюються.

SFIA набув глобального поширення у більш ніж 180 країнах світу завдяки своїй простоті, універсальності та універсальності. Структура добре зарекомендувала себе і користується повагою, і багато інших структур, у тому числі й ті, що не пов'язані з ICT і цифровою трансформацією, або надихаються SFIA, або пристосовуються до неї.

SFIA залишається результатом співпраці - він оновлюється в процесі відкритих глобальних консультацій і створюється для індустрії самою індустрією - зараз просто неможливо перерахувати всі організації, окремих осіб і країни, які внесли свій вклад у зміст SFIA, що робить його справді глобально прийнятною спільною мовою для навичок і компетенцій для цифрового світу.

Поточною опублікованою версією фреймворка SFIA є версія 8. SFIA 8 була опублікована у вересні 2021 року і доступна на веб-сайті Фонду SFIA www.sfia-online.org.

Фонд SFIA (The SFIA Foundation)

Фонд SFIA (The SFIA Foundation) є неприбутковою організацією, створеною для нагляду за розвитком фреймворку. До складу Правління входять представники Інституту інженерії та технологій, Британського комп'ютерного товариства, IMIS та itSMF (Великобританія).

Фондом SFIA керує генеральний директор (Ян Сьюард), а оновленням структури керує менеджер з оновлення (Пітер Лезер).

Рада SFIA складається з представників багатьох країн і здійснює нагляд за розвитком Фреймворку та надає поради генеральному директору SFIA щодо підтримки глобальної екосистеми.

Рада з розробки SFIA - це група осіб з декількох країн, яка забезпечує розробку фреймворку відповідно до його принципів розробки, а також збереження якості та цілісності. Як і у випадку з попередніми версіями SFIA, оновлення Структури SFIA є результатом глобального процесу консультацій щодо запитів на внесення змін, обговорення, розробки та перегляду за участю великої кількості користувачів (для оновлення SFIA 7 це понад 140 країн).

Завдяки відкритому консультативному підходу до розробки та тому факту, що фреймворк фактично розробляється базою галузевих користувачів, SFIA Framework фактично є "власністю" глобальної бази користувачів.

Фреймворк SFIA (The SFIA Framework)

Фреймворк SFIA є інструментом для людей, які керують ресурсами для ICT, програмної інженерії та цифрової трансформації, і не залежить від технології, методу чи підходу.

Це загальна еталонна модель, спільна мова, що включає 7 рівнів відповідальності зі 102 професійними навичками або компетенціями. Рівні відповідальності є ключовими, оскільки вони відображають реальність у галузі, де навички практикуються на різних рівнях відповідальності.

Сім рівнів відповідальності SFIA (описані нижче) характеризуються загальними атрибутами

 • Автономність (Autonomy),
 • Вплив (Influence),
 • Cкладність (Complexity), (off top - один з пунктів VUCA)
 • Ділові навички (Business Skills), та
 • Знання (Knowledge).

З точки зору професійних послуг, рівні відповідальності 2-6 можна розглядати як анекдотичні: Асоційований професіонал, Професіонал, Старший професіонал, Головний професіонал і Провідний професіонал[1].

Кожна зі 121 Професійної навички або компетенції містить опис навички та опис навички, що практикується на одному чи більше з 7 рівнів відповідальності.

Для полегшення навігації в рамках системи навички та компетенції згруповані в 6 категорій: Стратегія та архітектура; Зміни та трансформація; Розробка та впровадження; Виконання та експлуатація; Люди та навички; Взаємовідносини та залучення.

Щоб допомогти впоратися з конкретними середовищами, були розроблені різні погляди на SFIA (SFIA views), щоб організувати навички та компетенції в альтернативні погляди;

SFIA views вони включають в себе:

 • Огляд навичок цифрової трансформації (Digital Transformation skills view),
 • Огляд навичок Agile (Agile skills view),
 • Огляд навичок DevOps (DevOps skills view),
 • Огляд навичок роботи з великими даними/наукою про дані (Big data/Data science skills view),
 • Огляд навичок з інформаційної та кібербезпеки (Information and cyber security skills view),
 • Погляд на ІТ на підприємстві (Enterprise IT view)
SFIA 8 Рівні відповідальності (Levels of responsibility)

Рівні відповідальності (Levels of responsibility)

Рівні відповідальності проходять від Рівня 1 (найнижчий рівень відповідальності) до Рівня 7 (найвищий рівень відповідальності). Кожному рівню надається простий фразовий опис (опис нижче), і кожен рівень описується за допомогою низки загальних атрибутів (автономія, вплив, складність, ділові навички та знання).

1 Слідувати (Follow)

Базова здатність виконувати завдання під пильним наглядом. Не очікується, що вони будуть проявляти багато ініціативи. Повинні бути організованими.

2 Допомагати (Assist)

Використовує певну свободу дій і має ширше коло спілкування, ніж рівень 1, особливо в спеціалізації. Працює над широким спектром завдань і проактивно керує особистим розвитком.

3 Застосувати (Apply)

Виконує повні робочі пакети лише з проміжними звітами. Ескалує проблеми на власний розсуд. Працює з постачальниками та клієнтами. Може мати певні обов'язки керівника. Виконує широкий спектр завдань, проявляє ініціативу та планує власну роботу та роботу інших.

4 Виконувати (Enable)

Працює під загальним керівництвом в рамках структури. Впливає на рівні рахунків, працює над широким спектром складних видів діяльності. Хороший рівень операційних бізнес-навичок.

5 Забезпечувати, консультувати (Ensure, advise)

Широке керівництво, нагляд, відповідальність за постановку цілей. Впливає на організацію. Складна та непередбачувана робота. Самодостатні в ділових навичках.

6 Ініціювати, впливати (Initiate, influence)

Відповідальний за певну ділянку роботи. Встановлює цілі організації. Впливає на політику, значну частину організації, клієнтів та постачальників на високому рівні. Дуже складна та стратегічна робота. Ініціює та очолює технічні та бізнес-зміни.

7 Визначати стратегію, надихати, мобілізувати (Set strategy, inspire, mobilise)

Повноваження включають визначення політики. Приймає критичні для організації рішення, впливає на ключових постачальників і клієнтів на вищому рівні. Очолює стратегію. Повний спектр управлінських та лідерських навичок.