Вирішення проблем (Problem solving)

Вирішення проблеми (Problem Solving) - це акт визначення проблеми; визначення причини проблеми; ідентифікація, визначення пріоритетів і вибір альтернатив для вирішення; і реалізація рішення.

Треба зазначити що Вирішення проблеми (Problem Solving) було визначено Всесвітнім економічним форумом одним з 15-ти найважливіших робочіх скілів у 2025 році.

Інша класифікація поділяє проблеми на чітко визначені проблеми з конкретними перешкодами та цілями, та нечітко визначені проблеми. Так зване Комплексне вирішення проблем (Complex Problem-Solving).

Багато підприємств знайшли прибуткові ринки, визнавши проблему та створивши рішення: чим більш поширеною та незручною є проблема, тим більша можливість розробити масштабоване рішення.

Існує багато спеціалізованих технік і методів вирішення проблем у таких галузях, як інженерія, бізнес, медицина, математика, інформатика, філософія та соціальна організація. Ментальні методи виявлення, аналізу та вирішення проблем вивчаються в психології та когнітивних науках.

Ментальні перешкоди, що заважають людям знаходити рішення також називають Когнітивними викривленнями.


Цикл вирішення проблем (The Problem Solving Cycle)

Визначте проблему (Define the problem)

Продіагностуйте ситуацію так, щоб зосередитися на проблемі, а не лише на її симптомах. Корисні методи вирішення проблем включають використання блок-схем для визначення очікуваних етапів процесу та причинно-наслідкових діаграм для визначення та аналізу першопричин.

У наведених нижче розділах пояснюються ключові кроки визначення проблем. Ці кроки сприяють залученню зацікавлених сторін, використанню фактичної інформації, порівнянню очікувань з реальністю та зосередженню уваги на першопричинах проблеми. Почніть з наступного:

 • Перегляду та документування того, як працюють поточні процеси (тобто, хто що робить, з якою інформацією, за допомогою яких інструментів, спілкується з якими організаціями та особами, в які строки, в якому форматі).
 • Оцінити можливий вплив нових інструментів та переглянутих політик на розробку вашої моделі "як має бути".

Характеристики визначення проблеми

 • Відрізнити факт від думки
 • Визначте основні причини
 • Проконсультуйтеся з кожною залученою фракцією для отримання інформації
 • Конкретно сформулюйте проблему
 • Визначте, який стандарт або очікування порушено
 • Визначте, в якому процесі лежить проблема
 • Не намагайтеся вирішити проблему, не маючи даних

Генерування альтернативних рішень (Generate alternative solutions)

Відкладіть вибір одного рішення до тих пір, поки не буде запропоновано кілька альтернативних варіантів вирішення проблеми. Розгляд декількох альтернатив може значно підвищити цінність вашого ідеального рішення.

Після того, як ви визначилися з моделлю "як має бути", цей цільовий стандарт стає основою для розробки дорожньої карти для дослідження альтернатив. Мозковий штурм і командні методи вирішення проблем є корисними інструментами на цьому етапі вирішення проблеми.

До остаточного оцінювання має бути згенеровано багато альтернативних варіантів вирішення проблеми. Поширеною помилкою при вирішенні проблем є те, що альтернативи оцінюються в міру їх надходження, тому обирається перше прийнятне рішення, навіть якщо воно не є найкращим. Якщо ми зосереджуємося на спробах отримати бажані результати, ми втрачаємо потенціал для вивчення чогось нового, що дозволить реально поліпшити процес вирішення проблем.

Характеристики генерування альтернативних рішень

 • Відкласти оцінку альтернатив на початковому етапі
 • Залучайте всіх зацікавлених осіб до процесу генерування альтернатив
 • Визначати альтернативи, що відповідають цілям організації
 • Визначте короткострокові та довгострокові альтернативи
 • Проведіть мозковий штурм на основі ідей інших
 • Шукайте альтернативи, які можуть вирішити проблему

Оцініть та оберіть альтернативу (Evaluate and select an alternative)

Кваліфіковані фахівці, які вирішують проблеми, використовують ряд міркувань при виборі найкращої альтернативи. Вони враховують ступінь, в якій:

 • Конкретна альтернатива вирішить проблему, не викликаючи інших непередбачуваних проблем.
 • Всі залучені особи приймуть альтернативу.
 • Реалізація альтернативи є ймовірною.
 • Альтернатива вписується в організаційні обмеження.

Характеристики оцінки альтернатив

 • Оцініть альтернативи відносно цільового стандарту
 • Оцініть всі альтернативи без упереджень
 • Оцініть альтернативи відносно встановлених цілей
 • Оцінюйте як доведені, так і можливі результати
 • Чітко формулюйте обрану альтернативу

Впроваджуйте рішення та відслідковуйте його виконання (Implement and follow up on the solution)

На організаційному рівні: Лідери можуть бути покликані спрямовувати інших на впровадження рішення, "продавати" рішення або сприяти впровадженню рішення за допомогою інших. Залучення інших до впровадження рішення є ефективним способом отримати підтримку та підтримку і мінімізувати опір подальшим змінам.

Незалежно від того, як розгортається рішення, канали зворотного зв'язку повинні бути вбудовані в процес впровадження. Це дозволяє здійснювати постійний моніторинг і тестування фактичних подій на відповідність очікуванням. Вирішення проблем і методи, що використовуються для досягнення ясності, є найбільш ефективними, якщо рішення залишається на місці і оновлюється у відповідь на майбутні зміни.

Характеристики впровадження рішення

 • Спланувати та здійснити пілотне випробування обраної альтернативи
 • Зібрати зворотній зв'язок від усіх зацікавлених сторін
 • Досягти згоди або консенсусу між усіма зацікавленими сторонами
 • Встановити поточні заходи та моніторинг
 • Оцінити довгострокові результати на основі остаточного рішення

Після того, як рішення досягнуто, зазвичай виникає інша проблема, і цикл починається знову.

Стратегії вирішення проблем (Problem-solving strategies)

Стратегії вирішення проблем - це кроки (на різних єтапах вирішення проблеми) до подолання перешкод на шляху до досягнення мети.

Деякі стратегії Циклу вирішення проблем (The Problem Solving Cycle) включають:

 • Абстрагування (Abstraction): розв'язання проблеми в трактуємій модельній системі, щоб отримати уявлення про реальну систему
 • Аналогія (Analogy): адаптація рішення до попередньої проблеми, яка має схожі риси або механізми
 • Мозковий штурм (Brainstorming): (особливо серед груп людей) пропонування великої кількості рішень або ідей та їх комбінування і розвиток до тих пір, поки не буде знайдено оптимальне рішення
 • Критичне мислення (Critical thinking)
 • Розділяй і володарюй (Divide and conquer): розбиття великої, складної проблеми на менші, вирішувані проблеми
 • Перевірка гіпотез (Hypothesis testing): припущення можливого пояснення проблеми і спроба довести (або, в деяких контекстах, спростувати) це припущення
 • Латеральне мислення (Lateral thinking): непрямий і творчий підхід до вирішення проблеми
 • Аналіз "засоби-цілі" (Means-ends analysis): вибір дії на кожному кроці для наближення до мети
 • Морфологічний аналіз (Morphological analysis): оцінка результатів і взаємодій цілої системи
 • Доказ неможливості (Proof of impossibility): спробуйте довести, що проблема не може бути вирішена. Точка, де доказ зазнає невдачі, буде відправною точкою для її вирішення
 • Редукція (Reduction): перетворення проблеми в іншу проблему, для якої існують рішення
 • Дослідження (Research): використання існуючих ідей або адаптація існуючих рішень до подібних проблем
 • Аналіз першопричини (Root cause analysis): визначення причини виникнення проблеми
 • Спроби і помилки (Trial-and-error): тестування можливих рішень до тих пір, поки не буде знайдено правильне

Методи вирішення проблем (Problem-solving methods)


Спіральна динаміка про Вирішення проблем стрверджує:

Невідємне внутрішній зміст СД - це відкриття заново можливостей людского інтелекту, новий, тщательно вивчений і опробований на практиці процесс мислення і вирішення проблем, який добирається до суті питань бистріше, ніж будь який інший підхід.

Один з розділів в BABOK визначає як:

Problem Solving в BABOK v3 (9.1.4)

Мета Problem Solving в BABOK v3 (9.1.4.1)

Бізнес-аналітики визначають і вирішують проблеми для того, щоб гарантувати, що реальна першопричину проблеми розуміють усі зацікавлені сторони, і що варіанти вирішення проблеми спрямовані на усунення цієї першопричини.

Визначення Problem Solving в BABOK v3 (9.1.4.2)

Визначення проблеми передбачає забезпечення чіткого розуміння суті проблеми та будь-яких питань, що лежать в її основі, всіма зацікавленими сторонами.

Точки зору зацікавлених сторін формулюються і розглядаються для розуміння будь-яких конфліктів між цілями і завданнями різних груп зацікавлених сторін. Припущення визначені та підтверджені.

Чітко визначаються цілі, які будуть досягнуті після вирішення проблеми, розглядаються і, можливо, розробляються альтернативні рішення.

Альтернативи порівнюються з цілями, щоб визначити, яке з можливих рішень є найкращим, а також визначити цінність і компроміси, які можуть існувати між рішеннями.

Заходи ефективності Problem Solving в BABOK v3 (9.1.4.3)

Заходи ефективного вирішення проблем включають в себе

 • впевненість учасників процесу вирішення проблеми,
 • вибрані рішення відповідають визначеним цілям і вирішують першопричину проблеми,
 • нові варіанти рішень можуть бути ефективно оцінені за допомогою системи вирішення проблем рамки вирішення проблем, а також
 • процес вирішення проблеми дозволяє уникнути прийняття рішень, заснованих на неперевірених припущеннях, упереджених уявленнях або інших пастках, які можуть призвести до вибору неоптимального до вибору неоптимального рішення.

Що допрацювати в статті:
- Посилання на СД
- Додати статті по визначеним методам та добавити посилання;