Вирішення проблем (Problem solving)

Вирішення проблем - це процес досягнення мети шляхом подолання перешкод, що є частою частиною більшості видів діяльності. Проблеми, які потребують вирішення, варіюються від простих особистих завдань (наприклад, як увімкнути електроприлад) до складних питань у діловій та технічній сферах.

Одна з класифікацій поділяє проблеми на чітко визначені проблеми з конкретними перешкодами та цілями, та нечітко визначені проблеми, в яких поточна ситуація є проблемною, але не зрозуміло, до якого вирішення слід прагнути.

Існує багато спеціалізованих технік і методів вирішення проблем у таких галузях, як інженерія, бізнес, медицина, математика, інформатика, філософія та соціальна організація. Ментальні методи виявлення, аналізу та вирішення проблем вивчаються в психології та когнітивних науках. Крім того, широко досліджуються ментальні перешкоди, що заважають людям знаходити рішення: перешкоди у вирішенні проблем включають упередженість підтвердження, ментальну установку та функціональну фіксованість.


Спіральна динаміка про Вирішення проблем стрверджує:

Невідємне внутрішній зміст СД - це відкриття заново можливостей людского інтелекту, новий, тщательно вивчений і опробований на практиці процесс мислення і вирішення проблем, який добирається до суті питань бистріше, ніж будь який інший підхід.

Один з розділів в BABOK визначає як:

BABOK 9.1.4 Problem Solving

.1 Мета

Бізнес-аналітики визначають і вирішують проблеми для того, щоб гарантувати, що реальна першопричину проблеми розуміють усі зацікавлені сторони, і що варіанти вирішення проблеми спрямовані на усунення цієї першопричини.

.2 Визначення

Визначення проблеми передбачає забезпечення чіткого розуміння суті проблеми та будь-яких питань, що лежать в її основі, всіма зацікавленими сторонами.

Точки зору зацікавлених сторін формулюються і розглядаються для розуміння будь-яких конфліктів між цілями і завданнями різних груп зацікавлених сторін. Припущення визначені та підтверджені.

Чітко визначаються цілі, які будуть досягнуті після вирішення проблеми, розглядаються і, можливо, розробляються альтернативні рішення.

Альтернативи порівнюються з цілями, щоб визначити, яке з можливих рішень є найкращим, а також визначити цінність і компроміси, які можуть існувати між рішеннями.

.3 Заходи ефективності

Заходи ефективного вирішення проблем включають в себе

 • впевненість учасників процесу вирішення проблеми,
 • вибрані рішення відповідають визначеним цілям і вирішують першопричину проблеми,
 • нові варіанти рішень можуть бути ефективно оцінені за допомогою системи вирішення проблем рамки вирішення проблем, а також
 • процес вирішення проблеми дозволяє уникнути прийняття рішень, заснованих на неперевірених припущеннях, упереджених уявленнях або інших пастках, які можуть призвести до вибору неоптимального до вибору неоптимального рішення.

Список методів з англомовної вікі.

Методи вирішення проблем

 • Eight Disciplines Problem Solving
 • GROW model
 • How to Solve It
 • Lateral thinking
 • OODA loop (observe, orient, decide, and act)
 • PDCA (plan–do–check–act)
 • Root cause analysis
 • RPR problem diagnosis (rapid problem resolution)
 • TRIZ ( Teoriya Resheniya Izobretatelskikh Zadach, "theory of solving inventor's problems")
 • A3 problem solving
 • System dynamics
 • Hive mind
 • Design Thinking

Що допрацювати в статті:
- Посилання на СД
- Допрацювати всі визнеченя методів які є в en вікі