Мозковий штурм (Brainstorming)

чудовий спосіб стимулювання творчого підходу до проблеми. Мета мозкового штурму - породити безліч нових ідей і вивести з них теми для подальшого аналізу.

Мозковий штурм (Brainstorming) це одна з методик BABOK v3 (розділ 10.5)

Опис Мозкового штурму (Brainstorming) в BABOK v3 (10.5.2)

Мозковий штурм - це метод, призначений для створення широкого або різноманітного набору варіантів.

Він допомагає відповісти на такі конкретні запитання, як (але не обмежуючись ними):

 • Які існують варіанти розв'язання проблеми?
 • Які чинники стримують групу від просування вперед із тим чи іншим підходом або варіантом?
 • Що може бути причиною затримки в діяльності "А"?
 • Що може зробити група для вирішення проблеми "Б"?

Мозковий штурм працює шляхом зосередження уваги на темі або проблемі та подальшого висування безлічі можливих рішень. Цей метод найкраще застосовувати в групі, оскільки він використовує досвід і творчий потенціал усіх членів групи.

За відсутності групи можна провести мозковий штурм самостійно, щоб запалити нові ідеї. Для підвищення креативності учасників заохочують використовувати нові погляди на речі та вільно асоціювати в будь-якому напрямку. За правильної організації мозковий штурм може бути веселим, захопливим і продуктивним.


Елементи Мозкового штурму (Brainstorming) в BABOKv3 (10.5.3)

Підготовка

 • Розробіть чітке і ясне визначення галузі, яка вас цікавить.
 • Визначте час, протягом якого група генеруватиме ідеї; що більша група, то більше часу знадобиться.
 • Визначте фасилітатора й учасників сесії (мета - шість-вісім учасників, що представляють різні верстви населення та досвід роботи з темою).
 • Визначте очікування учасників та доможіться їхньої підтримки процесу.
 • Встановіть критерії для оцінювання та рейтингу ідей.

Сесія

 • Діліться новими ідеями без будь-якого обговорення, критики чи оцінки;
 • Наочно фіксуйте всі ідеї;
 • Заохочуйте учасників бути креативними, ділитися перебільшеними ідеями та спиратися на ідеї інших;
 • Не обмежуйте кількість ідей, оскільки мета полягає в тому, щоб отримати якомога більше ідей за певний проміжок часу.

Підбиття підсумків

 • Після завершення відведеного часу обговоріть та оцініть ідеї, використовуючи заздалегідь визначені критерії оцінки;
 • Складіть стислий список ідей, об'єднайте ідеї, де це доречно, та усуньте дублікати;
 • Оцініть ідеї, а потім розповсюдьте остаточний список ідей відповідним сторонам.

Міркування щодо використання Мозкового штурму (Brainstorming) в BABOKv3 (10.5.4)

Сильні сторони Мозкового штурму (Brainstorming)

 • Здатність генерувати багато ідей за короткий проміжок часу;
 • Неупереджене середовище сприяє творчому мисленню;
 • Може бути корисним під час семінару для зменшення напруги між учасниками;

Обмеження Мозкового штурму (Brainstorming)

 • Участь залежить від індивідуальної креативності та бажання брати участь;
 • Організаційна та міжособистісна політика може обмежити загальну участь;
 • Учасники групи повинні домовитися про те, що вони не будуть обговорювати ідеї, висловлені під час мозкового штурму.

Критика метода Мозковий штурм (Brainstorming)

Дослідження показали, що об'єднання людей у групи призводить не до збільшення, а навпаки, до зменшення кількості продукованих ними ідей порівняно з індивідуальною роботою, а також зниження їхньої якості.

Альтшуллер розглядав мозковий штурм як спосіб активізації перебору варіантів у методі проб і помилок, що є вкрай неефективним. Така активізація не виправдала покладених на неї надій, не внісши нічого принципово нового.

Штурм дійсно допомагає долати психологічну інерцію: думка зсувається з мертвої точки, розганяється... і часто проскакує те місце, де потрібно зупинитися. Десятки разів я спостерігав таку картину: один учасник штурму висловлює думку, що веде в правильному напрямку, інший підхоплює цю думку, розвиває її; до виходу на фінішну пряму залишається кілька кроків, але в цей момент хтось висуває зовсім іншу ідею, ланцюг обривається, і група знову опиняється на вихідних позиціях.
Генріх Альтшуллер, "Знайти ідею"

Альтшуллер вказував, що повна заборона критики - не реалізована на практиці. Вона виражається якщо не словами, то знизуванням плечима, похитуванням головою, зневажливою посмішкою, а за заборони всього цього неприйняття чужої ідеї висловлюють, висуваючи свою ідею.


Що допрацювати в статті:
- порівняння з v2 та з PMBOK