Аналіз кореневих причин (Root Cause Analysis)

У науці та техніці Аналіз кореневих причин (Root Cause Analysis) - це метод вирішення проблем, який використовується для виявлення першопричин несправностей або проблем.

Він широко використовується в ІТ-операціях, виробництві, телекомунікаціях, управлінні промисловими процесами, аналізі аварій (наприклад, в авіації, залізничному транспорті або на атомних станціях), медицині (для медичної діагностики), галузі охорони здоров'я (наприклад, в епідеміології) тощо.

Аналіз кореневих причин (Root Cause Analysis) є формою дедуктивного висновку, оскільки він вимагає розуміння основних причинно-наслідкових механізмів потенційних першопричин і проблеми. Один з Методів вирішення проблем (Problem-solving methods).


Root Cause Analysis в BABOK v3 (10.40)

Мета Аналізу кореневих причин в BABOK (10.40.1)

Бізнес-аналітики визначають і вирішують проблеми для того, щоб гарантувати, що реальна першопричину проблеми розуміють усі зацікавлені сторони, і що варіанти вирішення проблеми спрямовані на усунення цієї першопричини.

Опис Аналізу кореневих причин в BABOK (10.40.2)

Аналіз кореневих причин - це систематичне вивчення проблеми або ситуації, яке фокусується на джерелі проблеми як на правильній точці виправлення, а не на усуненні лише її наслідків. Він застосовує ітеративний підхід до аналізу з метою врахування того, що може існувати більше однієї першопричини, яка сприяє виникненню наслідків.

Аналіз першопричин розглядає основні типи причин, такі як людські (людські помилки, недостатня підготовка), фізичні (несправність обладнання, поганий стан приміщень) або організаційні (помилковий дизайн процесу, погана структура). Аналіз першопричин допомагає організувати інформацію в структуру, яка дозволяє провести більш глибокий аналіз, якщо це необхідно. Аналіз першопричин може бути використаний для:

 • Реактивний аналіз (Reactive Analysis): визначення першопричини (першопричин) проблеми, що виникла для коригувальних дій, або
 • Проактивний аналіз (Proactive Analysis): визначення потенційних проблемних областей для превентивних превентивних дій.

Аналізу кореневих причин використовує чотири основні види діяльності:

 • Визначення формулювання проблеми (Problem Statement Definition): описує проблему, яку необхідно вирішити.
 • Збір даних (Data Collection): збирається інформація про характер, величину, місцезнаходження та час виникнення наслідків.
 • Ідентифікація причини (Cause Identification): досліджує закономірності впливу, щоб виявити конкретні дії, які сприяють виникненню проблеми.
 • Визначення дій (Action Identification): визначає коригувальні дії, які допоможуть запобігти або звести до мінімуму повторення.

Елементи Аналізу кореневих причин в BABOK (10.40.3)

Діаграма "Риб'яча кістка" (The Fishbone Diagram) в BABOK (10.40.3.1)

Діаграма "Риб'яча кістка" (The Fishbone Diagram) (також відома як діаграма Ісікави (Ishikawa) або причинно-наслідкова діаграма (cause-and-effect diagram)) використовується для визначення та впорядкування можливих причин проблеми.

Цей інструмент допомагає зосередитися на причині проблеми, а не на її вирішенні, і впорядковує ідеї для подальшого аналізу. Діаграма слугує картою, на якій зображені можливі причинно-наслідкові зв'язки.

Етапи розробки діаграми "Риб'яча кістка" (The Fishbone Diagram) включають в себе:

 1. Фіксація питання або проблеми, що обговорюється, у квадраті у верхній частині діаграми.
 2. Проведення лінії від квадрата через папір або дошку (утворюючи хребет риб'ячої кістки).
 3. Проведення діагональних ліній від хребта для позначення категорій потенційних причин проблеми. Ці категорії можуть включати людей, процеси, інструменти та політику.
 4. Проведення менших ліній для позначення глибинних причин.
 5. Мозковий штурм категорій та потенційних причин проблеми та віднесення їх до відповідної категорії.
 6. Аналіз результатів. Пам'ятайте, що група визначила лише потенційні причини проблеми. Подальший аналіз необхідний для підтвердження фактичної причини, в ідеалі - за допомогою даних.
 7. Мозковий штурм (Brainstorming) потенційних рішень після визначення фактичної причини.

П'ять причин (The Five Whys) в BABOK (10.40.3.2)

П'ять причин (The Five Whys) - це процес постановки запитань з метою вивчення природи та причини проблеми. Підхід "п'ять чому" передбачає багаторазову постановку запитань з метою з'ясування першопричини проблеми. Це один з найпростіших інструментів фасилітації, який використовується, коли проблеми мають компонент людської взаємодії.

Використовувати цю техніку:

 • Крок 1. Запишіть проблему на фліпчарті або дошці.
 • Крок 2. Запитайте: "Чому, на вашу думку, виникає ця проблема?" і запишіть ідею під проблемою.
 • Крок 3. Знову запитайте "Чому?" і запишіть цю ідею під першою ідеєю.

Продовжуйте крок 3, доки не переконаєтеся, що фактична першопричина виявлена. Для цього може знадобитися більше або менше п'яти запитань - метод називається "п'ять чому", тому що часто потрібно саме стільки запитань, щоб досягти першопричини, а не тому, що питання потрібно ставити п'ять разів.

П'ять причин (The Five Whys) можна використовувати окремо або як частину методу "Риб'яча кістка" (The Fishbone Diagram). Після того, як всі ідеї відображені на діаграмі, використовуйте метод "п'ять чому" для більш детального вивчення першопричини.

Особливості використання Аналізу кореневих причин в BABOK (10.40.4)

Сильні сторони Аналізу кореневих причин в BABOK (10.40.4.1)

 • Допомагає зберегти об'єктивну перспективу при проведенні причинно-наслідкового аналізу;
 • Дозволяє зацікавленим сторонам визначити ефективне рішення у відповідних точках для коригувальних дій.

Обмеження Аналізу кореневих причин в BABOK (10.40.4.2)

 • Найкраще працює, коли бізнес-аналітик має формальну підготовку, щоб забезпечити виявлення першопричин, а не лише симптомів проблеми;
 • Може бути складним для складних проблем; існує потенціал для того, щоб привести до хибного сліду та/або тупикового висновку.