Цикл Демінга (The Deming Cycle), він же - Цикл Шухарта, Цикл PDCA / PDSA

Це безперервний цикл, який регулює вдосконалення продуктів та процеси різних виробництв, оптимізує окремі одиниці та об'єкти.

Для мене завжди було незрозуміло, в чому різниці між P (планом), та A (впливом) та чи виконується цей цикл за один проход? Давайте розберемося


Як зʼявився Цикл Демінга/PDCA?

Родоначальником данного цикла принято считать Уильяма Шухарта, ученим Bell Laboratories, який був другом і наставником Демінга:

  • В 1931 году он опубликовал отчет об использовании контрольных карт и свою первую книгу "Экономическое управление качеством промышленной продукции".
  • В 1939 вышла его вторая книга "Статистический метод с точки зрения контроля качества".

Шухарт описав три стадії управління якістю: запланувати — зробити — перевірити. І запропонував повторювати їх циклами, щоби покращити процеси на виробництві. Тому іноді його називають «циклом Шухарта» або принцип Демінга-Шухарта.

Також Шухарт був розробником Статистичного управління процесами (SPC) наприкінці 1920-х років.

Якщо у вас в компанії потрібне впровадження ціклу PDCA для ефективного керування напишіть мені на пошту mzosim@gmail.com або в телеграмм @mzosim, я вам допоможу з впровадженням.

Потім економіст Вільям Едвардс Демінг використав ідеї Шухарта, сформулював цикл із чотирьох кроків «плануй – роби – перевіряй – дій» і застосував його на японському виробництві. Пізніше він запровадив модифікацію циклу, і варіація PDCA іноді називається PDSA.

Демінг у 1950-х роках запропонував аналізувати та вимірювати бізнес-процеси, щоб виявити джерела відхилень, які призводять до того, що продукти відхиляються від вимог споживачів. Він читав лекції у Японії, розповідав про цикл Шухарта. Японці почали називати його циклом Демінга, на ім'я оповідача. Так назва й прижилася.


Визначення абревіатури PDCA

Демінг рекомендував розмістити бізнес-процеси в безперервному циклі зворотного зв’язку, щоб менеджери могли визначити та змінити частини процесу, які потребують вдосконалення. Як учитель, Демінг створив (досить спрощену) діаграму, щоб проілюструвати цей безперервний процес, широко відомий як цикл PDCA (від англ. «Plan-Do-Check-Act», що в перекладі «Планування-Виконання-Перевірка-Вплив (управління, коригування)»:

Планування (Plan)

- аналіз поточної ситуації, визначити проблему або можливість, встановлення цілей тобто чого саме ми хочемо досягти та процесів, необхідних для досягнення. Планування робіт з досягнення цілей процесу та задоволення споживача, планування виділення та розподілу необхідних ресурсів;

Виконання (Do)

– виконання запланованих робіт, та поточні вимірювання його результативности;

Перевірка (Check)

- збору інформації та контроль результату, в класичному менеджменті це може бути на основі ключових показників ефективності (KPI). Виявлення та аналіз відхилень, встановлення причин відхилень;

Вплив (управління, коригування) (Act)

- вжиття заходів щодо усунення причин відхилень від запланованого результату, змін у плануванні та розподілі ресурсів. Якщо все вийшло, то застосувати нові напрацювання, зробити процес стабільним та намагатися покращити ще. Якщо ні, то повернутись до першого пункту і повторити все спочатку, але вже з роботою над помилками.


Стратегічні ініціативи можна і потрібно розміщувати в циклі зворотного зв’язку разом із вимірюваннями та плануванням, пов’язаними в циклі PDCA. Часто їх зображують як цикл в циклі.В більшої частині статей на першої сторінці гугла описують цикл як один прохід, в моєму ж розумінні формула не виглядає як 1P-1D-1C-1A, вона виглядає як 1P-xD-yC-zA тобто виконувати в виробництві ітерацію можуть 10ки або 100ні разів, стільки ж або меньше можуть перевіряти, трохи менше вносити коригуючих дій, а вже потім один раз виконувати планування - звісно що x-y-z - можуть бути рівними одиниці, але це окремий випадок більш загального правила.


Для чого підходить Цикл Демінга/PDCA?

Цикл PDCA може допомогти удосконалити будь-який бізнес-процес через розбиття його на дрібніші етапи. Інструмент особливо ефективний для:

  • Реалізації ініціатив загального управління якістю чи методології шести сигм та загального вдосконалення бізнес-процесів.
  • Вивчення кількох варіантів вирішення проблем та тестування їх на керованих пілотних проектах з метою вибору найбільш ефективного рішення для його подальшої реалізації.
  • Запобігання неефективному витрачанню ресурсів через впровадження неефективного рішення в основне виробництво.
  • Ви можете використовувати цю модель у будь-якому бізнес-середовищі – від розробки нових продуктів, управління проектами та змінами до управління життєвим циклом продуктів та ланцюжком поставок.

PDCA це цикл, а не процесс. Він має початок та кінець, але пункти DC можуть виконуватись поки йдуть AP.


Де зустрічається Цикл Демінга/PDCA?

Загальні моделі змін (Common Models of Change)

В дисципліні управління змінами

У книзі Філософія Toyota. 14 принципів роботи злагодженої команди.

У розділі 19 за допомогою цикла Демінга складаються візуальні звіти.


Існують інші схожі на PDCA/PDSA моделі безперервного вдосконалення, такі як цикл Build-Measure-Learn, метод аналізу польотів (After Action Review) і система планування Хосін.

Всі ці інструменти включають ті чи інші принципи PDCA / PDSA, але не замінюють саму модель.


Під катом:
- Як приміняти цикл PDCA в IT проектах
- Як застосувати цикл PDCA для персонального розвитку
- Деякі ідеї для розвитку цієї теми в різних напрямках


Як застосовувати цикл Демінгу в IT-проектах?

Цикл Демінга застосовують і з виробництва, й у IT. Тільки при роботі над програмним забезпеченням краще планувати короткі ітерації і тестувати результат, а не виконувати всі вимоги з ТЗ відразу.

Якщо перевірку проводити наприкінці роботи над ПЗ, то у разі помилки доведеться починати спочатку. Це можливо, але знадобиться більше часу та грошей.

Якщо ви керуєте процесом розробки сайту, то кроки будуть наступними:

Plan: Провести аналітику завдання, виявити вимоги та скласти ТЗ. На цьому етапі важливо зрозуміти, що потрібно замовнику та що хоче отримати користувач. Погодити вимоги, встановити терміни та план робіт для першої ітерації.

Do: Виконати план першої ітерації. Наприклад, спершу розробити головну сторінку сервісу.

Check: Перевірити, чи все на сторінці відповідає плану та очікуванням зацікавлених сторін. Якщо ні, то виявити помилки та слабкі місця.

Act: Виправити помилки. Якщо треба, то змінити вимоги і процес роботи.

…і повторювати цикл остаточно розробки.

Порівняння циклу Демінга з Agile

Якщо порівняти цикл Демінга зі спринтом у Scrum, стає зрозуміло, що процеси схожі.

ЦИКЛ ДЕМІНГУ | SCRUM
Plan — плануй          | Планування спринту
Do — роби                  | Виконання завдань спринту
Check - перевіряй    | Презентація підсумку спринту
Act — дій                     |Перегляд вимог та зміна стратегії


Як застосувати цикл PDCA для персонального розвитку:

Хоча PDCA є інструментом для бізнесу, ви можете використати його для особистих потреб. Подумайте про те, що заважає розвитку вашої кар'єри, і як ви хочете рухатися вперед. Погляньте на ключову причину будь-якої проблеми у вашому житті та поставте мету вирішити її (етап «Планування»).

Визначившись із порядком своїх дій, протестуйте різні підходи до досягнення бажаних результатів (етап «Виконання»). Регулярно відстежуйте свій прогрес, коригуйте поведінку та враховуйте наслідки своїх дій (етап «Перевірка»). Зрештою, застосуйте те, що працює, і відсійте те, що не працює (етап «Дія»).


Ідеї які я ще не встиг відобразити в статті:
- передивитись оригінал на предмет 1го проходу або циклічності деяких з розділів;
- приклади у розробці;
- намалювати як я бачу цикл з урахуванням деяких підсущностей;
- "визначити проблему або можливість" лінк на пояснення від Адізеса що це одне й те саме;
- порівняння циклу PDCA з PAEI по Адізесу;
- зображення рівня PDCA як колеса життя;
- знайти автора циклу PDSA;
- використання PDSA в рамках концепції 6 сигм;
- використання PDSA в рамках SCRUM як основа емпиричного процесу
- (Plan) - аналіз поточної ситуації - прив'язати до розділу 6.1 "Analyze Current State" BABOK;
- У 80-х роках модель Демінга адаптував один із піонерів у галузі управління якістю Каору Ісікава. Однак сам Демінг не погодився із цими змінами і пізніше, у 90-х роках, самостійно вніс у власну модель нові коригування. Він наголосив на важливості фактора «Вивчення» на третьому етапі. Як ми вже згадували раніше, саме тому модель Демінга іноді називають Plan-Do-Study-Act (Планування-Дія-Вивчення-Коректування).
- PDCA як частина Кайдзен
- Build-Measure-Learn, метод аналізу польотів (After Action Review) і система планування Хосін.
- доповнити відсілками (14 ключових принципів по Демінгу та Система Глибинних Знань Демінга System of Profound Knowledge) можно відштовхнутися від інформації в вікі
- Статистичне управління процесами (SPC) по Шухарту (немає опису в вікі - додати)
- Зв'язок PDSA та Життєвого циклу продукту ISO 9004
- Діаграма Ісікави, Методи контролю якості.
- Існує також кілька останніх варіацій цієї концепції. Див. «Людина, яка відкрила якість», А. Габор, Penguin Books, 1990.
- Як приміняти цикл PDCA в продажах