Maxym Zosуm

Thoughts, stories and methodologies of effectiveness and efficiency in the short and long term for people, companies and states!

Уніфікована мова моделювання (Unified Modeling Language - UML)

Уніфікована мова моделювання (Unified Modeling Language - UML)

Уніфікована мова моделювання (Unified Modeling Language - UML) - це мова моделювання загального призначення, яка призначена для забезпечення стандартного способу візуалізації проектування системи. UML забезпечує стандартну нотацію для багатьох типів діаграм, які можна умовно розділити на 3 основні групи: діаграми поведінки, діаграми взаємодії та структурні діаграми. Створення UML спочатку було
7 min read
Функціональні точки (Function Points - FP)

Функціональні точки (Function Points - FP)

Функціональна точка (Function Point - FP) - це одиниця виміру, що виражає кількість бізнес-функцій, які інформаційна система (як продукт) надає користувачеві. FP вимірюють розмір програмного забезпечення. Вони широко прийняті як галузевий стандарт для визначення функціональних розмірів. Функціональні точки (Function Points - FP) є одним з інструментів в розділі "Візуальні
4 min read
Блок-схема (Flowchart)

Блок-схема (Flowchart)

Блок-схема (Flowchart) - це тип діаграми, яка представляє робочий потік або процес. Блок-схему також можна визначити як схематичне зображення алгоритму, покрокового підходу до вирішення завдання. Блок-схема (Flowchart) є одним з інструментів в розділі "Візуальні дані та інформація (4.6.6 Visual Data And Information)" в PMBOK 7, та
7 min read
Матриця простежуваності вимог (Requirements Traceability Matrix - RTM)

Матриця простежуваності вимог (Requirements Traceability Matrix - RTM)

Матриця простежуваності вимог (Requirements Traceability Matrix - RTM) - це документ, який демонструє взаємозв'язок між вимогами та іншими артефактами. Він використовується, щоб довести, що вимоги були виконані. Зазвичай вона документує вимоги, тести, результати тестування та проблеми. Матриця простежуваності вимог (Requirements Traceability Matrix - RTM) є одним з інструментів
2 min read
Діаграма Ганта (Gantt Chart)

Діаграма Ганта (Gantt Chart)

Діаграма Ганта (Gantt Chart), яка широко використовується в управлінні проектами, є одним з найпопулярніших і найкорисніших способів відображення діяльності (завдань або подій), що відображаються в часі. Діаграма Ганта (Gantt Chart) є одним з інструментів в розділі "Візуальні дані та інформація (4.6.6 Visual Data And Information)" в
2 min read
Персонажі (Personas)

Персонажі (Personas)

Персонажі (Personas) використовуються для того, щоб зрозуміти та співпереживати передбачуваній зацікавленій стороні, щоб узгодити рішення з потребами зацікавленої сторони. Персонажі (Personas) одна з методик Agile Extension to the BABOK® Guide v2 Опис Персонажів (Personas) Agile Extension to the BABOK v2 (7.7.2) Персонажі (Personas) - це вигадані персонажі або
3 min read
Історії робіт (Job Stories)

Історії робіт (Job Stories)

Історії робіт (Job Stories) використовуються для представлення позиції бэклога продукту (Product Backlog Item - PBI) або вимог до роботи, яку повинен виконати стейкхолдер. Історії робіт (Job Stories) одна з методик Agile Extension to the BABOK® Guide v2 Опис Історії робіт (Job Stories) 7.4.2 Історії робіт (Job Stories) фокусуються
2 min read
Картування впливу (Impact Mapping)

Картування впливу (Impact Mapping)

Картування впливу (Impact Mapping) використовується для узгодження зацікавлених сторін з цілями організації та створенням споживчої цінності. Картування впливу (Impact Mapping) одна з методик Agile Extension to the BABOK® Guide v2 Опис Уточнення бэклогу (Backlog Refinement) 7.3.2 Карти впливу узгоджують ініціативи та діяльність з реалізації із загальними цілями організації.
2 min read
Уточнення бэклогу (Backlog Refinement)

Уточнення бэклогу (Backlog Refinement)

Уточнення бэклогу (Backlog Refinement) використовується для того, щоб забезпечити достатню деталізацію і ясність для позицій в бэклозі, щоб команда виконавців могла завершити ітерацію. Уточнення бэклогу (Backlog Refinement) одна з методик Agile Extension to the BABOK® Guide v2 Опис Уточнення бэклогу (Backlog Refinement) 7.1.2 Уточнення бэклогу (Backlog Refinement) -
3 min read
Модель бізнес-мотивації (Business Motivation Model - BMM v1.3)

Модель бізнес-мотивації (Business Motivation Model - BMM v1.3)

Модель бізнес-мотивації містить: * Набір вбудованих концепцій, які визначають елементи бізнес-планів. Вони об'єднані в структуру, яка є методологічно нейтральною; вона підтримує ряд підходів до створення і підтримки моделі бізнес-мотивації на підприємстві, і особливо сильна в підтримці процесів, які зумовлені змінами в бізнесі. * Ролі в структурі для трьох основних концепцій:
8 min read
Карта спроможностей (Capability Map)

Карта спроможностей (Capability Map)

Ви коли-небудь відчували, що ваш бізнес міг би розвиватися краще, якби ви знали, які у вас є можливості? Карта спроможностей бізнесу може допомогти вам з'ясувати це. Після того, як ви створили карту спроможностей, її можна використовувати для визначення сфер, в яких ваш бізнес може покращити свої показники. Що
6 min read
Дорожня карта: Визначення, інструменти, приклади (Roadmap: Definition, Tools, Examples)

Дорожня карта: Визначення, інструменти, приклади (Roadmap: Definition, Tools, Examples)

Огляд ефективної побудови та використання дорожньої карти за допомогою визначень, прикладів, інструментів та навчальних посібників. Стратегічне планування є невід'ємною частиною управління будь-якими проектами чи видами діяльності, а особливо важливим воно є для реалізації вашого бізнес-бачення. Простий візуальний інструмент, такий як дорожня карта, дає чітке уявлення про ваші стратегічні
11 min read
Перспектива бізнес-архітектури (The Business Architecture Perspective)

Перспектива бізнес-архітектури (The Business Architecture Perspective)

Погляд на бізнес-архітектуру висвітлює унікальні характеристики бізнес-аналізу в контексті бізнес-архітектури. Бізнес-архітектура моделює підприємство, щоб показати, як задовольняються стратегічні інтереси ключових зацікавлених сторін, і підтримати поточні зусилля з трансформації бізнесу. Перспектива бізнес-архітектури це один з розділів Перспективи в BABOK v3 (розділ 11.4). Бізнес-архітектура надає архітектурні описи та уявлення, так звані
16 min read
Модель еталонних операцій ланцюга поставок (Supply-chain operations reference - SCOR)

Модель еталонних операцій ланцюга поставок (Supply-chain operations reference - SCOR)

Модель еталонних операцій ланцюга поставок (Supply-chain operations reference - SCOR) - це модель еталонних процесів, розроблена і схвалена Радою з управління ланцюгами поставок як міжгалузевий стандартний діагностичний інструмент для управління ланцюгами поставок. Модель SCOR описує бізнес-діяльність, пов'язану із задоволенням попиту клієнта, яка включає планування, пошук, виробництво, доставку, повернення
7 min read
Поведінково-орієнтована розробка (Behaviour Driven Development - BDD)

Поведінково-орієнтована розробка (Behaviour Driven Development - BDD)

Поведінково-орієнтована розробка (Behaviour Driven Development - BDD), використовується для підвищення цінності, зменшення відходів та покращення комунікації між зацікавленими сторонами та командами постачальників шляхом фокусування на передбачуваній поведінці клієнта для того, щоб рішення задовольняло його потреби. Дорожня карта продукту (Product Roadmap) одна з методик Agile Extension to the BABOK® Guide v2
3 min read
Структура розбиття робіт (Work Breakdown Structure - WBS)

Структура розбиття робіт (Work Breakdown Structure - WBS)

Структура розбиття робіт (Work Breakdown Structure - WBS) в управлінні проектами та системній інженерії - це орієнтована на результат розбивка проекту на менші компоненти. Структура розбиття робіт є ключовим результатом проекту, який організовує роботу команди на керовані частини. Звід знань з управління проектами (PMBOK® 7) визначає структуру розбиття робіт як
7 min read
Тотальне управління якістю (Total quality management - TQM)

Тотальне управління якістю (Total quality management - TQM)

Тотальне управління якістю (Total quality management - TQM) - це безперервний процес виявлення та зменшення або усунення помилок у виробництві, оптимізації управління ланцюгами поставок, покращення якості обслуговування клієнтів та забезпечення належного рівня навчання працівників. Загальне управління якістю спрямоване на те, щоб усі сторони, залучені до виробничого процесу, несли відповідальність за
6 min read
Покер планування (Planning poker)

Покер планування (Planning poker)

Покер планування (Planning poker), також відомий як Scrum-покер, - це заснована на консенсусі, гейміфікована техніка оцінювання, яка здебільшого використовується для тайм-боксингу в принципах Agile. У покер плануванні члени групи роблять оцінки, граючи пронумерованими картами обличчям до столу, замість того, щоб вимовляти їх вголос. Карти розкриваються, а оцінки потім обговорюються. Приховуючи
3 min read
Широкосмуговий метод оцінки Дельфі (Wideband delphi)

Широкосмуговий метод оцінки Дельфі (Wideband delphi)

Широкосмуговий метод оцінки Дельфі - це метод оцінки зусиль на основі консенсусу. Він походить від Методу Дельфі (Delphi method), який був розроблений у 1950-1960-х роках у корпорації RAND як інструмент прогнозування. Широкосмуговий метод оцінки Дельфі (Wideband delphi) це одна з методик Оцінювання в PMBOK® 7 (4.4.2) З тих
3 min read
Метод Дельфі (Delphi method)

Метод Дельфі (Delphi method)

Метод Дельфі (Delphi method) або техніка Дельфі (Delphi technique) (/ˈdɛlfaɪ/ DEL-fy; також відома як оцінка-розмова-оцінка або Estimate-Talk-Estimate-ETE) - це техніка або метод структурованої комунікації, спочатку розроблений як систематичний, інтерактивний метод прогнозування, який спирається на групу експертів. Цей метод також може бути адаптований для використання на особистих зустрічах, і тоді його
9 min read
Value Stream Management (VSM)

Value Stream Management (VSM)

Програмне забезпечення є ключовим диференціатором у багатьох галузях. Тривалість часу, який компанія витрачає на перетворення запиту клієнта на готову функцію, впливає на довгостроковий успіх. Спритні компанії з цифровими продуктами та послугами, які задовольняють клієнтів, завойовують частку ринку та збільшують дохід, тоді як менш гнучкі підприємства зазнають труднощів. Щоб залишатися конкурентоспроможними,
7 min read
Відносна оцінка (Relative Estimation)

Відносна оцінка (Relative Estimation)

Відносна оцінка (Relative Estimation) використовується для прогнозування майбутнього на основі минулого досвіду, знань, складності, розміру та невизначеності, необхідних для виконання завдань, що відстають від графіка. Оцінювання детально обговорюється в BABOK® v3 Guide: 10.19 Оцінка. Agile Extension to the BABOK® v2 Guide ґрунтується на інформації з Посібника BABOK® і описує
3 min read
Дорожня карта продукту (Product Roadmap)

Дорожня карта продукту (Product Roadmap)

Дорожня карта продукту (Product Roadmap) використовується для інформування про напрямок і прогрес на шляху до бачення рішення або ініціативи, а також для вимірювання прогресу щодо цього бачення через досягнення бажаного для зацікавлених сторін результату. Дорожня карта продукту (Product Roadmap) одна з методик Agile Extension to the BABOK® Guide v2 Опис
2 min read
Process Classification Framework® (PCF)

Process Classification Framework® (PCF)

Міжгалузевий Process Classification Framework® (PCF) - це таксономія міжфункціональних бізнес-процесів, призначена для об'єктивного порівняння організаційної ефективності всередині організацій та між ними. Process Classification Framework® (PCF) була розроблена APQC та її компаніями-членами як відкритий стандарт для сприяння вдосконаленню за допомогою управління процесами та бенчмаркінгу, незалежно від галузі, розміру чи
14 min read
Життєвий цикл розробки програмного забезпечення (Software Development Life Cycle - SDLC)

Життєвий цикл розробки програмного забезпечення (Software Development Life Cycle - SDLC)

Життєвий цикл розробки програмного забезпечення (Software Development Life Cycle - SDLC) - це фреймворк, який визначає кроки, пов'язані з розробкою програмного забезпечення на кожному етапі. Він охоплює детальний план побудови, розгортання та підтримки програмного забезпечення. SDLC визначає повний цикл розробки, тобто всі завдання, пов'язані з плануванням,
2 min read