Матриця простежуваності вимог (Requirements Traceability Matrix - RTM)

Матриця простежуваності вимог (Requirements Traceability Matrix - RTM) - це документ, який демонструє взаємозв'язок між вимогами та іншими артефактами. Він використовується, щоб довести, що вимоги були виконані. Зазвичай вона документує вимоги, тести, результати тестування та проблеми.

Матриця простежуваності вимог (Requirements Traceability Matrix - RTM) є одним з інструментів в розділі "Візуальні дані та інформація (4.6.6 Visual Data And Information)" в PMBOK 7, та визначається там як:"Ця матриця пов'язує вимоги до продукту від його походження до результатів, які їх задовольняють."

Матриця простежуваності вимог (Requirements Traceability Matrix - RTM)

Чому відстеження вимог є важливим?

Відстежуваність вимог важлива для ефективного управління вашими вимогами.

Досягнення цілей (Meeting Goals)

Якщо все зроблено правильно, відстежуваність слідує за життям вимоги. Вона починається в момент виникнення вимоги. І продовжується до моменту виконання вимоги. Таким чином, вона гарантує, що ваші вимоги відповідають вашим початковим цілям. Наприклад, це дає вам доказ того, що ви виконали вимоги відповідності.

Запуск правильних тестів (Running the Right Tests)

Відстеження вимог також допомагає вашій команді забезпечення якості (QA) зрозуміти, що саме потрібно протестувати. Це покращує покриття тестів, зіставляючи тестові кейси з кожною вимогою. Таким чином, QA зможе протестувати всі правильні речі. І, як результат, ви зможете показати, що ваші вимоги були належним чином реалізовані.

Прийняття рішень (Making Decisions)

Відстежуваність також може бути використана для прийняття рішень під час розробки продукту. Ви зможете зрозуміти, як вимоги вплинуть на дизайн продукту. А якщо вимога змінюється, ви зможете проаналізувати вплив цієї зміни на всю розробку.

Керування проектами (Managing Projects)

Відстеження також корисне для управління проектами. Ви точно знатимете, наскільки ви просунулися. І ви зможете керувати обсягом своїх вимог. Пов'язавши вимоги з тестами, ви зрозумієте, як реально виконати їх і при цьому встигнути доставити продукт вчасно.

Отже, тепер ви знаєте, що відстеження вимог є важливим. Але що станеться, якщо у вас слабке відстеження? Слабке відстеження може ускладнити досягнення цілей, проведення правильних тестів, прийняття рішень та управління проектами.


Якщо стаття була для вас корисна підпишіться на розсилку або на мій телеграм канал.