Тотальне управління якістю (Total quality management - TQM)

Тотальне управління якістю (Total quality management - TQM) - це безперервний процес виявлення та зменшення або усунення помилок у виробництві, оптимізації управління ланцюгами поставок, покращення якості обслуговування клієнтів та забезпечення належного рівня навчання працівників. Загальне управління якістю спрямоване на те, щоб усі сторони, залучені до виробничого процесу, несли відповідальність за загальну якість кінцевого продукту або послуги.

Розуміння тотального управління якістю (TQM)

Тотальне управління якістю - це структурований підхід до загального управління організацією. Цей процес спрямований на підвищення якості результатів діяльності організації, включаючи товари та послуги, шляхом постійного вдосконалення внутрішніх практик. Стандарти, встановлені в рамках підходу TQM, можуть відображати як внутрішні пріоритети, так і будь-які чинні галузеві стандарти.

Галузеві стандарти можуть визначатися на різних рівнях і включати в себе дотримання різних законів і нормативних актів, що регулюють діяльність конкретного бізнесу. Галузеві стандарти також можуть включати виробництво товарів відповідно до загальноприйнятої норми, навіть якщо ця норма не підкріплена офіційними нормативними документами.

Історія тотального управління якістю (TQM)

Історію TQM часто відносять до початку 1900-х років, коли Волтер А. Шеварт представив сучасний контроль якості. У 1931 році Шеварт представив знаковий промисловий твір під назвою "Економічний контроль якості виробленої продукції". Ця праця вважається одним з основоположних і базових принципів контролю якості виробництва.

Десятиліття потому подальший розвиток роботи Шеварда запровадив нові стандарти в управлінні якістю. Джозеф М. Джуран опублікував 1954 року книгу під назвою "Що таке тотальний контроль якості? Японський шлях". Ця праця ґрунтувалася на досвіді Юрана, який він отримав після того, як був запрошений до Японії японськими вченими та інженерами. Пізніше Джуран став співавтором "Планування та аналіз якості", ще одного бестселера в галузі TQM.

Ще однією видатною постаттю в історії TQM є В. Едвардс Демінг. Після Другої світової війни Демінг також опинився в Японії, де почав співпрацювати зі Спілкою японських вчених та інженерів (JUSE). Його кар'єрна робота включала декілька концепцій TQM ("14 пунктів Демінга", "Сім смертельних хвороб менеджменту" Демінга та "Цикл Демінга").

Основні принципи тотального управління якістю

TQM вважається процесом, орієнтованим на споживача, який зосереджується на постійному вдосконаленні управління бізнес-операціями. Він спрямований на те, щоб усі пов'язані з ним працівники працювали над досягненням спільної мети - поліпшенням якості продукції або послуг, а також над удосконаленням процедур, які застосовуються у виробництві. Існує ряд керівних принципів, які визначають TQM.

Фокус на клієнтах

Згідно з TQM, клієнти визначають, чи є ваша продукція якісною, чи ні. Думка клієнтів високо цінується, оскільки вона дозволяє компанії краще зрозуміти потреби та вимоги у виробничому процесі. Наприклад, опитування споживачів можуть виявити недостатню довговічність товарів. Ця інформація потім повертається в систему TQM для впровадження кращих джерел сировини, виробничих процесів і процедур контролю якості.

Прихильність працівників

Щоб TQM був успішним, працівники повинні бути залучені в процеси і систему. Це передбачає чітке інформування відділів і керівників про цілі, очікування, потреби та обмеження, які існують на підприємстві. Компанія, яка впроваджує принципи TQM, повинна бути готова навчати співробітників і надавати їм достатні ресурси для успішного і своєчасного виконання завдань. TQM також прагне зменшити відтік кадрів і зберегти кваліфікованих працівників.

Постійно вдосконалюватися

Коли компанія дізнається більше про своїх клієнтів, процеси та конкуренцію, вона повинна поступово розвиватися і прагнути до поступових, невеликих покращень. Концепція безперервного вдосконалення допомагає компанії адаптуватися до мінливих ринкових очікувань і забезпечує більшу пристосованість до різних продуктів, ринків, клієнтів або регіонів. Безперервне вдосконалення також стимулює і розширює конкурентну перевагу, яку компанія створила над спорідненими компаніями.

Дотримання процесів

Системний підхід TQM значною мірою спирається на блок-схеми процесів, діаграми TQM, візуальні плани дій та задокументовані робочі процеси. Кожен учасник процесу повинен бути обізнаним і навченим щодо своєї частини процесу, щоб забезпечити виконання належних кроків у потрібний момент виробництва. Потім ці процеси постійно аналізуються, щоб краще зрозуміти недоліки процесу.

Стратегічний та системний підхід

Процеси та процедури компанії повинні бути прямим відображенням бачення, місії та довгострокового плану організації. TQM вимагає системного підходу до прийняття рішень, що вимагає від компанії присвятити себе інтеграції якості як основного компонента і зробити відповідні фінансові інвестиції для того, щоб це відбулося.

Використання даних

Системний підхід TQM працює тільки тоді, коли є зворотний зв'язок і вхідні дані для оцінки того, як рухається процес. Керівництво повинно постійно покладатися на показники виробництва, обороту, ефективності та працівників, щоб співвідносити очікувані результати з фактичними. TQM значною мірою покладається на документацію та планування, і лише використовуючи та аналізуючи дані, керівництво може зрозуміти, чи виконуються ці плани.

Інтегрування систем

Одним із способів використання даних є інтеграція систем. Стратегії TQM вважають, що системи повинні спілкуватися одна з одною, передавати корисну інформацію між відділами та приймати розумні рішення. Коли товари чи запаси використовуються в одному відділі, інший відділ повинен мати негайний доступ до цієї інформації з ERP-системи. Пов'язуючи джерела даних і обмінюючись інформацією між системами, TQM прагне дозволити всім бути на одній сторінці в один і той же час.

Комунікація

Хоча дані можуть вільно передаватися між відділами, існує людський фактор у координації процесів і забезпеченні ефективної роботи всієї виробничої лінії. Незалежно від того, чи це звичайні щоденні операції, чи великі організаційні зміни, ефективна комунікація відіграє важливу роль у TQM для мотивації працівників, навчання учасників процесу та уникнення помилок у процесі.

Якщо у вас в компанії потрібне впровадження TQM напишіть мені на пошту mzosim@gmail.com або в телеграмм @mzosim, я вам допоможу.

Переваги та недоліки TQM

При правильному впровадженні TQM призводить до того, що компанія виробляє продукт за меншу ціну. Наголошуючи на якості та мінімізації відходів, компанії, які впроваджують TQM, пропонують більш стабільну продукцію, що сприяє підвищенню лояльності клієнтів.

Оскільки TQM зачіпає кожен відділ організації, компанія може отримати значну економію на закупівлях матеріалів, виробництві, дистрибуції або функціях бек-офісу. Компанії, які успішно впроваджують TQM, зазвичай можуть швидше реагувати на зміни і проактивно планувати майбутнє, щоб уникнути застарівання.

Щоб повною мірою скористатися перевагами TQM, компанія повинна повністю задіяти принципи TQM. Це вимагає значної підтримки з боку кожного підрозділу організації. Такого рівня прихильності дуже важко досягти, він вимагає значних фінансових інвестицій, а також залучення до TQM керівників усіх рівнів управління.

Перехід на TQM може бути тривалим, і працівники можуть відчувати опір змінам. Компанії може знадобитися замінити процеси, працівників, обладнання або матеріали на користь неперевіреного, частково розробленого плану TQM. Крім того, більш кваліфіковані працівники можуть вирішити покинути компанію, якщо вони вважають, що процеси TQM не використовують їхні навички належним чином.

Переваги тотального управління якістю

  • Доставляє клієнтам міцнішу та якіснішу продукцію
  • Знижує витрати компанії в цілому
  • Мінімізує відходи протягом усього процесу виробництва та продажу
  • Дозволяє компанії стати більш адаптивною

Мінуси тотального управління якістю

  • Може вимагати значних фінансових інвестицій для переходу на практики TQM
  • Часто вимагає переходу на практики TQM протягом тривалого періоду часу
  • Може зіткнутися з опором змінам
  • Для успіху потрібна підтримка всієї компанії

Галузі, що використовують тотальне управління якістю

Хоча TQM виникла у виробничому секторі, її принципи можуть бути застосовані до різних галузей. Зосереджуючись на довгострокових змінах, а не на короткострокових цілях, вона забезпечує цілісне бачення системних змін. З огляду на це, TQM використовується в багатьох галузях, включаючи, але не обмежуючись ними, виробництво, банківську і фінансову сферу та медицину.

Ці методи також можуть бути застосовані до всіх відділів в межах окремої організації. Це допомагає гарантувати, що всі співробітники працюють над досягненням цілей, поставлених перед компанією, покращуючи роботу в кожній сфері. Залучені відділи можуть включати адміністрацію, маркетинг, виробництво і навчання співробітників.

Що дає тотальне управління якістю?

TQM контролює всі види діяльності та завдання, необхідні для підтримання бажаного рівня досконалості в межах бізнесу та його операцій. Це включає визначення політики у сфері якості, розробку та впровадження планування та забезпечення якості, а також контроль якості та заходи з поліпшення якості.

Що є прикладом TQM на практиці?

Мабуть, найвідомішим прикладом TQM є впровадження компанією Toyota системи Kanban.

Канбан (Kanban) - це фізичний сигнал, який створює ланцюгову реакцію, що призводить до певної дії. Toyota використала цю ідею для впровадження процесу інвентаризації "точно в строк" (JIT).

Щоб зробити свою складальну лінію більш ефективною, компанія вирішила тримати під рукою рівно стільки запасів, скільки потрібно для виконання замовлень клієнтів у міру їх надходження. Тому всім деталям на конвеєрі Toyota присвоюється фізична картка, яка має відповідний інвентарний номер.

Безпосередньо перед тим, як деталь встановлюється в автомобіль, картка знімається і переміщується вгору по ланцюгу поставок, фактично запитуючи іншу таку ж деталь. Це дозволяє компанії тримати свої запаси компактними і не створювати надлишкових запасів непотрібних активів. Ефективне управління якістю призвело до покращення якості автомобілів, які можна виробляти за доступною ціною.

Які принципи TQM?

Були розроблені різні ітерації TQM, кожна зі своїм набором принципів. Проте, певні основні елементи залишаються незмінними. До них відносяться ефективне керівництво, акцент на якості, пріоритет клієнта, виправлення помилок і вдосконалення як безперервний процес, а також навчання на робочому місці.

Що таке діаграма TQM?

Діаграма TQM - це візуальне зображення структури бізнесу та процесів. Діаграма зазвичай показує різні процеси або кроки, дозволяючи керівництву бачити процес, аналізувати слабкі місця або ризики в потоці і стратегічно коригувати те, як все робиться.

Підсумок

Тотальне управління якістю (Total quality management - TQM) - це стратегічна основа, яка заохочує кожного в організації зосередитися на поліпшенні якості. Теорія стверджує, що бездоганна операційна діяльність підвищує задоволеність клієнтів. Існує багато принципів, які керують TQM, але загальна мета полягає в усуненні помилок, оптимізації процесів і максимізації ефективності.


Якщо стаття була для вас корисна підпишіться на розсилку або на мій телеграм канал.