Навігація складністю (Navigate Complexity)

Постійно оцінюйте складність проекту та орієнтуйтеся на неї, щоб підходи та плани дозволяли проектній команді успішно керувати життєвим циклом проекту.

Один з 12 принципів Навігація складністю (3.9 Navigate complexity) в Стандарті з управління проектами PMBOK7

  • Складність є результатом людської поведінки, системних взаємодій, невизначеності та неоднозначності.
  • Складність може виникнути на будь-якому етапі проекту.
  • Складність може бути викликана подіями або умовами, які впливають на вартість, обсяг, комунікації, зацікавлені сторони, ризики та технологічні інновації.
  • Проектні команди можуть бути пильними у виявленні елементів складності та використовувати різні методи для зменшення кількості або впливу складності.

Проект - це система елементів, які взаємодіють між собою.

Складність - це характеристика проекту або його оточення, якою важко керувати через людську поведінку, поведінку системи та невизначеність. Характер і кількість взаємодій визначають ступінь складності проекту.

Складність виникає з елементів проекту, взаємодій між елементами проекту, а також взаємодій з іншими системами та оточенням проекту. Хоча складність неможливо контролювати, проектні команди можуть змінювати свою діяльність, щоб впоратися з наслідками, які виникають в результаті складності.

Проектні команди часто не можуть передбачити виникнення складності, оскільки вона є результатом багатьох взаємодій, таких як ризики, залежності, події або відносини. З іншого боку, кілька причин можуть об'єднатися, щоб створити єдиний комплексний ефект, що ускладнює виділення конкретної причини складності.

Складність проекту виникає як результат окремих елементів проекту та проектної системи в цілому. Наприклад, складність проекту може бути посилена більшою кількістю або різноманітністю зацікавлених сторін, таких як регуляторні органи, міжнародні фінансові установи, багатовекторні організації, численні спеціалізовані субпідрядники або місцеві громади. Ці зацікавлені сторони можуть мати значний вплив на складність проекту, як індивідуально, так і колективно.

Ось деякі з найпоширеніших джерел складності:

Поведінка людини (Human behavior)

Поведінка людини (Human behavior) - це взаємодія поведінки, манер, поглядів і досвіду людей. Людська поведінка може також сприяти ускладненню ситуації, вносячи елементи суб'єктивності, такі як особисті інтереси, що суперечать цілям і завданням проекту.

Зацікавлені сторони, розташовані у віддалених місцях, можуть перебувати в різних часових поясах, розмовляти різними мовами і дотримуватися різних культурних норм.

Поведінка системи (System behavior)

Поведінка системи є результатом динамічних взаємозалежностей всередині та між елементами проекту. Наприклад, інтеграція різних технологічних систем може спричинити загрози, які можуть вплинути на результати та успіх проекту.

Взаємодія між компонентами проектної системи може призводити до взаємопов'язаних ризиків, створювати нові або непередбачувані проблеми, а також породжувати нечіткі і непропорційні причинно-наслідкові зв'язки.

Невизначеність і неоднозначність (Uncertainty and ambiguity)

Невизначеність (Ambiguity) - це стан неясності, незнання того, чого очікувати або як розуміти ситуацію. Невизначеність може виникнути через наявність багатьох варіантів або відсутність ясності щодо оптимального вибору. Незрозумілі або такі, що вводять в оману, події, проблеми, що виникають, або суб'єктивні ситуації також можуть призвести до невизначеності.

Невизначеність (Uncertainty) - це відсутність розуміння та усвідомлення проблем, подій, шляхів, якими слід йти, або рішень, які слід шукати. Невизначеність стосується ймовірності альтернативних дій, реакцій та результатів. Невизначеність включає в себе невідомі невідомі та "чорних лебедів", які є новими факторами, що повністю виходять за межі існуючих знань чи досвіду.

У складному середовищі невизначеність і неоднозначність можуть у поєднанні розмивати причинно-наслідкові зв'язки до такої міри, що ймовірності та наслідки стають нечітко визначеними. Стає важко зменшити невизначеність і неоднозначність до рівня, коли взаємозв'язки можуть бути чітко визначені, а отже, ефективно вирішуватися.

Технологічні інновації (Technological innovation)

Технологічні інновації можуть спричинити зміни в продуктах, послугах, способах роботи, процесах, інструментах, методах, процедурах тощо. Впровадження настільних комп'ютерів та соціальних мереж є прикладами технологічних інновацій, які докорінно змінили спосіб виконання проектної роботи.

Нові технології, а також невизначеність щодо того, як ці технології будуть використовуватися, додають складності. Інновації можуть допомогти просунути проект до вирішення проблеми або зірвати проект, якщо пов'язані з ними невизначеності не визначені, що призводить до збільшення складності.

Складність може виникнути і вплинути на проект у будь-якій сфері та на будь-якому етапі життєвого циклу проекту. Проектні команди можуть ідентифікувати елементи складності впродовж усього проекту, постійно аналізуючи компоненти проекту та проект в цілому на наявність ознак складності.

Знання системного мислення (є як розділ 9.1.5 Systems Thinking в BABOK v3), складних адаптивних систем, досвіду минулих проектних робіт, експериментів і безперервного навчання, пов'язаного з системною взаємодією, підвищують здатність проектної команди орієнтуватися в складнощах, коли вони з'являються.

Пильність до ознак складності дозволяє проектним командам адаптувати свої підходи та плани, щоб впоратися з потенційними перешкодами на шляху до ефективного виконання проекту.


Додаткові матеріли по темі Навігація складністю (Navigate Complexity)

В таблиці Застосування моделей в PMBOK® 7 (4.3) лише 2 методи відносяться до невизначеності, це Cynefin framework / Модель «Кеневін» (4.2.5.1) та Матриця Стейсі (Stacey Matrix) (4.2.5.2)

Розділи (2.8.4), (2.8.1), (2.8.3), (2.8.2) відповідають абревіатурі в PMBOK7 описані в VUCA (Volatility, uncertainty, complexity and ambiguity).