SWOT аналіз (SWOT Analysis)

Майже всі чули про цю методику, але за 15 років консалтингу та аналізу більше 600 проектів я бачив лише раз якісний SWOT аналіз. Також це один з найкращих інструментів для персонального розвитку, аналізу та постановки цілей.


Що таке SWOT-аналіз?

SWOT-аналіз - це метод, що використовується для визначення та визначення ваших сильних і слабких сторін, можливостей і загроз.

Історія появи: винайдений у Гарварді 1965 року 4-ма вченими: Леранедом, Крістенсеном, Ендрюсом і Гут для розроблення плану поведінки фірми.

Результатом SWOT-аналізу є таблиця, у якій чітко викладено слабкі та сильні сторони компанії, відділу або обраної стратегії.


SWOT-аналіз для персонального використання

Як і в бізнесі ви можете визначити свої сторони і розробити стратегію, це допоможе зробити вам розробку цілей для вдосконалення наприклад вашого колеса балансу Майера або постановки персональних цілей на рік.

Коли я планую наступний рік то завжди роблю просту таблицю де виписую в квадратах по 5-7 пунктів SWOT, потім виписую  SO, ST, WO та WT стратегії для досягнення цілей, а якщо я бачу що для SO стратегії не вистачає компетенцій то це само по собі може стати ціллю на наступний рік. Для постановки цілей можно по результатах сформованої таблиці відповісти на наступні питання (в дужках приклади):

 • Які сильни сторони треба розвинути щоб використати потім для SO стратегії? (Отримати сертифікат для нової роботи або зробити сайт)
 • Які слабкі сторони я можу змінити в цьому році завдяки можливостям WO стратегія? (Запустились безкоштовні курси для України на обмежений термін)
 • Чи можу я сильну сторону використати для блокування загрози ST стратегія? (Отримати додаткову роботу як фрілансер в умовах нестабільності бізнеса в країні.)
 • Чи можу я змінити оточення щоб змінились слабкі стороні чи загрозі WT стратегія? (Переїхати до більшого міста, для моїх компетенцій більше можливості і більш безпечно зі стабільністю бізнесу)

Пізніше я додам приклад тільки для персонального використання, далі ви можете зробити для себе по аналогії 4х сторон та 4х стратегій, а якщо в вас не вийшло, ви завжди можете звернутися за консультацією, всі умови як описані на сторінці про мене.


SWOT-аналіз для бізнеса

Поперше визначте ваші параметрі, заповніть звичайну Google табличку по прикладу параметрів нижче:

Також для заповнення зовнішніх загроз та можливостей ви можете використати PESTLE-analysis.

S - strengths / Сили

 • що робимо добре;
 • якості, які відокремлюють нас від конкурентів;
 • внутрішні ресурси - навички, знання персоналу;
 • матреіальні активи як інтелектуальні права, капітал, запатентовані технології;

W - weaknesses / Слабкості

Включає всі недоліки, які ми можемо віднести до об'єкта дослідження:

 • чого не вистачає вашій компанії;
 • що ваші конкуренти роблять краще за вас;
 • обмеження ресурсів;
 • неясна УТП;
 • унікальна торгова пропозиція;

O - Opportunities / Можливості

У деяких статтях можливостями називають великий потік лідів - не згоден, бо це сильна сторона. Це визначається внутрішніми і зовнішніми факторами щодо об'єкта аналізу.

 • потенційні ринки для продуктів
 • мало конкурентів у потенційному регіоні
 • висвітлення компанії в пресі
 • мінливі технології або смаки користувачів

T - Treats / Загрози

 • нові конкуренти;
 • конкуруючі бізнес-моделі;
 • мінливе нормативно-правове середовище;
 • негативне висвітлення в ЗМІ;
 • зміна ставлення клієнтів до вашої компанії;

Якщо результатів занадто багато?

Прийміть правило 5+-2, або 4+-1 (за останніми дослідженнями) і залиште найважливіші для аналізу.

Далі починається

Приклад SWOT strategy:

Далі саме головне без чого взагалі ми і починали аналіз, це розробка стратегій:

 • використання сили для можливостей SO swot strategy (нові продукти, надлишок ресурсів фінансових, виробничих, ІТшних, складських тощо)
 • захисту корпорацій від дисраптингу ST swot strategy (Zuk rent Дисрапшн бізнес-моделі)
 • можливості проти слабкостей WO swot strategy (ІТ проти відділень банків, проєкти з експертизою)
 • піти з ринку або позицій WT swot strategy (приклад із поверненням - Джобс різко скоротив номенклатуру виробленої компанією продукції. Продовжилася розробка всього чотирьох найменувань: стаціонарні та портативні моделі для професіоналів і простих споживачів - Power Macintosh G3 і PowerBook G3 (професійні пристрої) і iMac і iBook (для широкого споживача)) ну і опрацювання жахливих сценаріїв.

SWOT аналіз та OKR

У себе в компанії си зробили постановку цілей по OKR і одним з інструментів аналіза не тільки для компанії в цілому, а і для співробітників та їх цілей на рік ми використовували SWOT. Про що навіть зняли ролик, SWOT там згадується як один із інструментів:


SWOT Analysis в BABOK Guide v3

SWOT-аналіз (SWOT Analysis) є простим, але ефективним інструментом, який використовується для оцінки сильних і слабких сторін, можливостей і загроз як внутрішніх, так і зовнішніх умов.

SWOT-аналіз (SWOT Analysis) це одна з методик BABOK v3 (розділ 10.46)

Опис SWOT аналізу BABOK-v3 (10.46.2)

SWOT-аналіз використовується для визначення загального стану організації як внутрішнього та зовнішнього стану організації.
Мова, що використовується в SWOT-аналізі, є короткою, конкретною, реалістичною та підкріпленою доказами. SWOT-аналіз слугує оцінкою організації на основі визначених факторів успіху. SWOT-аналіз може бути виконаний у будь-якому масштабі, починаючи з від підприємства в цілому до підрозділу, бізнес-одиниці, проекту або навіть до підрозділу, бізнес-одиниці, проекту або навіть до окремої людини. Дисципліновано виконуючи SWOT-аналіз, зацікавлені сторони можуть мати більш чітке розуміння впливу існуючого набору умов на майбутній на майбутній набір умов.

SWOT-аналіз може бути використаний для

 • оцінити поточне середовище організації
 • поділитися отриманою інформацією із зацікавленими сторонами
 • визначення найкращих можливих варіантів задоволення потреб організації
 • визначення потенційних бар'єрів на шляху до успіху та створення планів дій для подолання
  бар'єрів,
 • коригувати та переосмислювати плани протягом проекту в міру виникнення нових потреб,
 • визначати сильні сторони, які допоможуть організації у впровадженні
  нових стратегій,
 • розробити критерії оцінки успіху проекту на основі заданого набору
  вимог,
 • виявляти слабкі сторони, які можуть підірвати досягнення цілей проекту, та
 • розробити стратегії для усунення невирішених загроз.

Елементи SWOT аналізу (10.46.3)

SWOT - це абревіатура від Strengths (сильні сторони), Weaknesses (слабкі сторони), Opportunities (можливості) та Threats (загрози):

 • Сильні сторони (S): все, що оцінювана група робить добре. Може включати досвідчений персонал, ефективні процеси, ІТ-системи, відносини з клієнтами відносини з клієнтами або будь-який інший внутрішній фактор, який веде до успіху.
 • Слабкі сторони (W): дії або функції, які оцінювана група виконує погано
  або не виконує взагалі.
 • Можливості (O): зовнішні фактори, якими група, що оцінюється, може
  група, що оцінюється, може скористатися. Можуть включати нові ринки, нові технології, зміни на конкурентному ринку або інші сили.
 • Загрози (T): зовнішні фактори, які можуть негативно вплинути на оцінювану групу.Вони можуть включати такі фактори, як вихід на ринок нового конкурента, економічний спад або інші сили.

Початок SWOT-аналізу з можливостей і загроз створює контекст для
визначення сильних і слабких сторін.

Міркування щодо використання SWOT аналізу (10.46.4 )

Сильні сторони SWOT аналізу

 • Є цінним інструментом, що допомагає зрозуміти організацію, продукт, процес або зацікавлених сторін.
 • Дозволяє бізнес-аналітикам спрямовувати увагу зацікавлених сторін на фактори, які є важливими для бізнесу.

Обмеження SWOT аналізу

 • Результати SWOT-аналізу дають загальне уявлення; часто потрібен більш детальний аналіз часто потрібен більш детальний аналіз.
 • Якщо не визначено чіткий контекст для проведення SWOT-аналізу, результат може бути розфокусованим і містити фактори, які не мають відношення до поточної ситуації.

Збір та аналіз даних (розділ в PMBOK® 7 4.4.1 )

Один з методів в розділі Збір та аналіз даних в PMBOK® 7 (4.4.1)

SWOT-аналіз. Оцінює сили, слабкості, можливості та загрози організації, проекту або варіанту.

В PMBOK® 7 немає детального опису інструментарія SWOT, є тільки одне речення та таблиця методів де метод SWOT використовується тільки для Планування та Невизначеності. Я би ще використав для сфери розвитку Команди - але в стандарті трохи інше розуміння.


Приклади SWOT-аналізу (SWOT Analysis Examples)

Amazon, Apple, Toyota, and Starbucks