PESTLE Analysis

PESTLE-аналіз це акронім від (Political, Economic, Sociological, Technological, Legal and Environmental). Він вивчає ключові зовнішні фактори (політичні, економічні, соціологічні, технологічні, правові та екологічні), які впливають на організацію.

Він може бути використаний у різних сценаріях і може допомогти фахівцям та вищому керівництву у прийнятті стратегічних рішень.


PESTLE-аналіз це:

Широка діяльність зі встановлення фактів щодо зовнішніх факторів, які можуть впливати на рішення організації, допомагаючи їй максимізувати можливості та мінімізувати загрози. Аудит перевіряє шість зовнішніх впливів на організацію:

 • Політичні (Political): податкова політика; екологічні норми; торговельні обмеження та реформи; тарифи; політична стабільність
 • Економічні (Economic): Економічне зростання / спад; процентні ставки, обмінний курс, інфляція та рівень заробітної плати; мінімальна заробітна плата; тривалість робочого дня; безробіття (місцеве та національне); доступність кредитів; вартість життя
 • Соціологічні (Sociological): Культурні норми та очікування; свідомість щодо здоров'я; темпи зростання населення; віковий розподіл; ставлення до кар'єри; здоров'я та безпека
 • Технологічні (Technological): постійно з'являються нові технології (наприклад, у сфері робототехніки та штучного інтелекту), а сама швидкість змін зростає. Як це вплине на продукти або послуги організації?
 • Юридично (Legal): Зміни в законодавстві, що впливають на зайнятість, доступ до матеріалів, квот, ресурсів, імпорт/експорт, оподаткування
 • Екологічні (Environmental): Глобальне потепління та зростаюча потреба у переході на стійкі ресурси; етичне сорсинг (як на місцевому, так і на національному рівні), включаючи розвідку ланцюгів поставок.  Пандемії та інші надзвичайні ситуації.

Аналізуючи ці фактори, організації можуть оцінити будь-які ризики, характерні для їхньої галузі та організації, і прийняти обґрунтовані рішення. Це також може висвітлити потенціал додаткових витрат і спонукати до подальших досліджень, які слід включити в майбутні плани.

Це також один з інструментів аналізу для заповнення зовнішніх можливостей та загроз для SWOT.


Як провести PESTLE-аналіз?

Можно слідувати наступними кроками:

 • Визначте сферу дослідження. Віна повинена охоплювати теперішні та можливі майбутні сценарії, а також стосуватися галузі та регіонів світу, в яких працює бізнес.
 • Як буде збиратися інформація. Визначте більше однієї особи для збору даних, щоб отримати різноманітні докази та точки зору.
 • Визначте джерела інформації. Може виявитися, що деякі сфери PESTLE є більш важливими для вашої галузі, ніж інші. Але вивчення інформації по всіх сферах дасть вам більш широке уявлення про зовнішнє середовище.
 • Зберіть інформацію.
 • Проаналізуйте отримані дані.
 • Позначте пункти з точки зору його важливості з точки зору потенційного ризику для організації.
 • Визначте бізнес-варіанти вирішення проблем. Тут можуть знадобитися наприклад SWOT стратегії.
 • Створіть документ для обговорення для всіх зацікавлених сторін.
  Розповсюдьте та обговоріть результати із зацікавленими сторонами та особами, які приймають рішення.
 • Вирішити, які дії необхідно вжити та які тенденції відслідковувати.

Для того, щоб аналіз PESTLE був ефективним, його необхідно проводити регулярно. Це може допомогти організаціям виявити тенденції на ранніх стадіях і забезпечити конкурентну перевагу.


Поради щодо проведення PESTLE-аналізу

Деякі поради щодо проведення PESTLE-аналізу:

 • Співпрацюйте - різні точки зору можуть виявити більше ризиків.
 • Використовуйте досвід та ресурси всередині організації.
 • Використовуйте PESTLE-аналіз разом з іншими методами, такими як SWOT-аналіз, п'ять сил Портера, аналіз конкурентів або планування сценаріїв.
 • Включити PESTLE-аналіз у процес моніторингу змін у бізнес-середовищі.
 • Уникайте збору великої кількості детальної інформації без належного аналізу та розуміння отриманих результатів.
 • Не робіть поспішних висновків про майбутнє на основі минулого або теперішнього.

Для чого використовується PESTLE-аналіз?

Перевіряючи зовнішнє середовище, PESTLE-аналіз може виявити та зрозуміти широкі, довгострокові тенденції. Це може підтримати цілий ряд ситуацій бізнес-планування, таких як:

Стратегічне бізнес-планування

PESTLE-аналіз надає контекстну інформацію про напрямок бізнесу, позиціонування бренду, цілі зростання та ризики для результативності та ефективності. Він може допомогти визначити обґрунтованість існуючих продуктів і послуг та визначити розробку нових продуктів.

Планування робочих навичок

PESTLE-аналіз може допомогти виявити руйнівні зміни в бізнес-моделях, які можуть глибоко вплинути на майбутній ландшафт зайнятості. Він може виявити прогалини в навичках, нові робочі ролі, скорочення робочих місць або переміщення. Один з аналізів розвитку майбутніх навичок та професій проводить Давосьский економічний форум.

Маркетингове планування

Аналіз PESTLE забезпечує елемент "клімату" на етапі аналізу ситуації в процесі маркетингового планування. Він може допомогти визначити пріоритети бізнес-діяльності для досягнення конкретних маркетингових цілей у встановлені терміни.

Розробка продукту

Шляхом моніторингу зовнішньої діяльності PESTLE-аналіз може допомогти визначити, чи варто виходити на ринок, чи ні, визначити, чи відповідає продукт або послуга потребам ринку, або коли слід виводити на ринок новий продукт.


Переваги та недоліки PESTLE-аналізу

Переваги PESTLE-аналізу:

 • Проста структура.
 • Сприяє розумінню більш широкого бізнес-середовища.
 • Заохочує розвиток зовнішнього та стратегічного мислення.
 • Може дозволити організації передбачити майбутні загрози для бізнесу та вжити заходів для уникнення або мінімізації їх впливу.
 • Може дозволити організації виявити бізнес-можливості та використати їх у повній мірі.

Недоліки PESTLE-аналізу:

 • Спрощення кількість даних, що використовуються для прийняття рішень - знижує якість рішень.
 • Збору занадто великої кількості даних може призвести до "паралічу аналізом".
 • Дані можуть ґрунтуватися на припущеннях, які згодом виявляться необґрунтованими.
 • Швидкість змін робить все більш складним передбачення розвитку подій, які можуть вплинути на організацію в майбутньому.
 • Для того, щоб цей процес був ефективним, його необхідно повторювати на регулярній основі.

Що допрацювати в статті:
- зробити шаблони;
- зробити приклади;
- добавити посилання на п'ять сил Портера;