5 сил Портера (Porter's Five Forces)

П'ять сил Портера - це концепція аналізу конкурентного середовища компанії. Вона визначає та аналізує п'ять конкурентних сил, що формують кожну галузь, і допомагає визначити слабкі та сильні сторони галузі. Це модель бізнес-аналізу, яка допомагає пояснити, чому різні галузі здатні підтримувати різні рівні прибутковості.

Концепція була створена професором Гарвардської школи бізнесу Майклом Е. Портером. Була опублікована в книзі Майкла Е. Портера "Конкурентна стратегія: Методи аналізу галузей і конкурентів" у 1979 році.

Може бути використана як аналіз зовнішніх Сильних та слабких сторін в SWOT аналізі.

Часто використовується для виявлення структури галузі з метою визначення корпоративної стратегії. Може бути застосована до будь-якого сегменту економіки, щоб зрозуміти рівень конкуренції в галузі, використаний для визначення бізнес-стратегії, спрямованої на збільшення конкурентних переваг та підвищити довгострокову прибутковість компанії.  

П'ять сил Портера - це:

  • Конкуренція в галузі (Competition in the industry)
  • Потенціал нових учасників галузі (Potential of new entrants into the industry)
  • Влада постачальників (Power of suppliers)
  • Влада споживачів (Power of customers)
  • Загроза появи товарів-замінників (Threat of substitute products)

1/ Конкуренція в галузі (Competition in the Industry)

Відноситься до кількості конкурентів та їх здатності підірвати компанію. Чим більша кількість конкурентів, а також кількість еквівалентних продуктів та послуг, які вони пропонують, тим менша сила компанії.

Постачальники та покупці прагнуть конкурувати з компанією, якщо вони можуть запропонувати кращу угоду або нижчі ціни. І навпаки, коли конкурентне суперництво є низьким, компанія має більше можливостей встановлювати більш високі ціни та визначати умови угод для досягнення більшого обсягу продажів та прибутку.

2/ Потенціал нових учасників у галузі (Potential of New Entrants Into an Industry)

На владу компанії також впливає сила нових гравців на її ринку. Чим менше часу та грошей потрібно конкуренту, щоб увійти на ринок компанії та стати ефективним конкурентом, тим більше позиції вже існуючої компанії можуть бути значно ослаблені.

Галузь з високими бар'єрами для входу на ринок є ідеальною для існуючих компаній у цій галузі, оскільки компанія зможе встановлювати вищі ціни та домовлятися про кращі умови.

3/ Влада постачальників (Power of Suppliers)

Наступний фактор в моделі Портера стосується того, наскільки легко постачальники можуть підвищити вартість ресурсів. На нього впливає кількість постачальників ключових факторів виробництва товару чи послуги, наскільки унікальними є ці фактори, а також те, скільки коштуватиме компанії перехід до іншого постачальника. Чим менше постачальників у галузі, тим більше компанія буде залежати від постачальника.

Як наслідок, постачальник має більшу владу і може підвищувати витрати на фактори виробництва та домагатися інших переваг у торгівлі. З іншого боку, коли є багато постачальників або низькі витрати на переключення між конкуруючими постачальниками, компанія може утримувати свої витрати на фактори виробництва на низькому рівні і збільшувати свої прибутки.

4/ Влада споживачів (Power of Customers)

Здатність покупців знижувати ціни або рівень їхньої влади. На неї впливає те, скільки покупців або клієнтів має компанія, наскільки значущим є кожен з них, і скільки коштуватиме компанії пошук нових клієнтів або ринків збуту для своєї продукції.

Менша і потужніша клієнтська база означає, що кожен клієнт має більше повноважень для ведення переговорів про нижчі ціни та кращі умови. Компанії, яка має багато дрібних, незалежних клієнтів, буде легше встановлювати вищі ціни для збільшення прибутковості.

5/ Загроза замінників (Threat of Substitutes)

Фокусується на замінниках. Загрозу становлять товари або послуги-замінники, які можуть бути використані замість товарів або послуг компанії. Компанії, які виробляють товари або послуги, для яких немає близьких замінників, матимуть більше можливостей підвищувати ціни та фіксувати вигідні умови. За наявності близьких замінників клієнти матимуть можливість відмовитися від купівлі продукту компанії, і влада компанії може бути ослаблена.

Розуміння п'яти сил Портера і того, як вони застосовуються до галузі, може дозволити компанії скоригувати свою бізнес-стратегію, щоб краще використовувати свої ресурси для отримання більш високих доходів для своїх інвесторів.

Переваги та недоліки П'яти сил Портера

Переваги П'яти сил Портера:

  • допомагає менеджерам та аналітикам зрозуміти конкурентне середовище, з яким стикається компанія, і зрозуміти, як компанія позиціонується в ньому.
  • незважаючи на те, що вона була створена понад 40 років тому, модель п'яти сил продовжує залишатися корисним інструментом для розуміння того, як компанія позиціонується в конкурентному середовищі.

Недоліки П'яти сил Портера:

  • вона є ретроспективною, що робить її висновки актуальними здебільшого лише в короткостроковій перспективі; це обмеження посилюється впливом глобалізації.
  • тенденція намагатися використовувати п'ять сил для аналізу окремої компанії, а не широкої галузі, як це було задумано при створенні моделі.
  • система побудована таким чином, що кожна компанія віднесена до однієї галузевої групи, тоді як деякі компанії належать до кількох. Інша проблема полягає в необхідності оцінювати всі п'ять чинників однаково, коли деякі галузі не зазнають такого сильного впливу всіх п'яти чинників.

У чому різниця між п'ятьма силами Портера та SWOT-аналізом?

П'ять сил Портера та SWOT-аналіз - це інструменти, які використовуються для аналізу та прийняття стратегічних рішень. Але аналітики та менеджери використовують 5 сил Портера для аналізу конкурентного середовища в галузі, і це здебільшого зовнішній аналіз. Використання SWOT-аналізу здійснюється в тому числі щоб заглянути глибше в організацію для аналізу її внутрішнього потенціалу (знайти слабкі та сильні сторони які можно використати для зміцнення зовнішніх позицій).

Підсумок моделі п'яти сил Портера

Визначає найважливіші критерії, які слід враховувати при аналізі конкурентного середовища корпорації. Високий рівень загрози, як правило, сигналізує про те, що майбутні прибутки можуть погіршитися, і навпаки.

Компанія, що продає продукцію, для якої є численні замінники, не зможе використовувати цінову владу для покращення своїх прибутків, і навіть може втратити частку ринку на користь своїх конкурентів.

Причина, по якій модель Портера набула такого широкого розповсюдження, полягає в тому, що вона змушує компанії при складанні довгострокових планів виходити за рамки свого безпосереднього бізнесу і розглядати галузь в цілому.

Модель Портера все ще відіграє життєво важливу роль у цьому, але вона не повинна бути єдиним інструментом, коли справа доходить до побудови бізнес-стратегії.


Що допрацювати в статті:
- після статті про дізрапшн додати посилання в розділ 2 як відсилку до стратегії збільшення порогу входу.