Організаційна структура (Organizational Structure and Modelling)

Організаційна структура в книжках Іцхака Адізеса. Ідеальний керівник. Чому ним неможливо стати? (початок)

Якщо Фінансовому директору підчиняються у вас Бухгалтерия, юристи, відділ кадрів і навіть ІТ - то у вас проблема. Це одна з класичних структур яка вводить корпорації в кризу.

Така ж ситуація з одним лицем в продажах та маркетингу.


Зразок ефективної структури по Адізесу:

Генеральний директор (paeI):
- Маркетинг (PaEi)
- Продаж (PAei) великі / (PaeI) персональні
- Інженерній, R&D (PaEi)
- Виробництво (PAei)
- HRD (PaeI) / (paEI)
- Кадри (PAei)
- Фінанси (PaEi)
- Контролер (облік) (PAei)
- IT (PAEI) / техпідтримка (Paei) / центр даних (PAei) / розробка систем (PaEI)


Додаткова інформація щодо PAEI стилів менеджменту.


В ідеальному варіанті стратегія організації повинна визначати її структуру. Цього нас навчав Альфред Чандлер ще в 1948 році, і це стало своєрідною мантрою для всіх консультантів: стратегія визначає структуру.

Структури молодої компанії які не можуть собі дозволити велику ієрархію

Генеральний директор (EEE):
- Продаж (PAei)
- Виробництво (PAei)
- Кадри (PAei)
- Контролер (облік) (PAei)

Щодо генерального директора, на стадії G0-G0 ви прагнутиме стилю (PaEi). Пізніше на стадії Юності (PAei), але швидко повинні перейти до (pAEi). Коли організація стає старішою ви повинні шукати (PaEi). А під час кризи коли втрачається частка ринку (Pаei).

Іцхака Адізеса. Ідеальний керівник. Чому ним неможливо стати? (кінець)


Організаційне моделювання (Organizational Modelling) в BABOK v3 (10.32)

Організаційне моделювання використовується для опису ролей, обов'язків і структур звітності, які існують в організації, а також для приведення цих структур у відповідність до цілей організації.

Організаційне моделювання (Organizational Modelling) це одна з методик BABOK v3 (розділ 10.32)

Опис Організаційного моделювання (Organizational Modelling) в BABOK v3 (10.32.2)

Організаційна модель визначає, як побудована організація або структурний підрозділ. Мета організаційної одиниці - об'єднати групу людей для досягнення спільної мети. Група може бути організована тому, що люди мають спільний набір навичок і знань, або для обслуговування певного ринку.

Організаційна модель (An organizational model) - це візуальне представлення організаційної одиниці, яке визначає

 • межі групи (хто входить до групи)
 • формальні відносини між членами (хто кому підпорядковується)
 • функціональну роль кожної особи та
 • інтерфейси (взаємодія та залежності) між підрозділом та іншими підрозділами або зацікавленими сторонами.

Елементи Організаційного моделювання (Organizational Modelling) в BABOK v3 (10.32.3)

Типи організаційних моделей (Types of Organizational Models)

Існує три основні організаційні моделі:

Функціонально-орієнтовані (Functionally-oriented):

Об'єднують співробітників разом на основі спільних навичок або сфер знань і зазвичай заохочують стандартизацію роботи або процесів в організації.

Функціональні організації є вигідними, оскільки вони полегшують управління витратами та зменшують дублювання роботи, але схильні до розвитку проблем комунікації та міжфункціональної координації (неформально відомі як "бункери").

Малюнок 10.32.1: Функціонально-орієнтована організаційна модель

Орієнтовані на ринок (Market-oriented):

Можуть бути призначені для обслуговування певних груп клієнтів, географічних регіонів, проектів або процесів, а не для групування працівників за спільними навичками чи досвідом.

Ринково-орієнтовані структури дозволяють організації задовольняти потреби своїх клієнтів, але схильні до виникнення невідповідностей у виконанні роботи. Дехто може виявити, що виконує дублюючу роботу в кількох сферах.

Рисунок 10.32.2: Організаційна модель, орієнтована на ринок

Матрична модель (The Matrix Model):

Має окремих менеджерів для кожної функціональної області та для кожного продукту, послуги або групи клієнтів. Працівники підпорядковуються лінійному менеджеру, який відповідає за виконання певного виду робіт і виявлення можливостей для підвищення ефективності роботи, та менеджеру ринку (або продукту, послуги чи проекту), який відповідає за управління продуктом чи послугою в кількох функціональних сферах.

Проблема матричної моделі полягає в тому, що кожен працівник має двох керівників (які зосереджені на різних цілях), а підзвітність важко підтримувати.

Малюнок 10.32.3: Матрична організаційна модель

Ролі (Roles)

Організаційна одиниця включає в себе ряд визначених ролей. Кожна роль вимагає певного набору навичок і знань, має конкретні обов'язки, виконує певні види робіт і має певні відносини з іншими ролями в організації.

Інтерфейси (Interfaces)

Кожна організаційна одиниця має інтерфейси з іншими організаційними одиницями. Інтерфейси (взаємодії) можуть бути у формі спілкування з людьми в інших ролях та робочих пакетів, які організаційний підрозділ отримує від інших підрозділів або передає іншим підрозділам.

Організаційні схеми (Organizational Charts)

Фундаментальною діаграмою, що використовується в організаційному моделюванні, є організаційна структура (оргструктура).

Не існує визнаного стандарту для організаційних діаграм, хоча є деякі конвенції, яких дотримується більшість організаційних діаграм:

На коробці зображено:

 • Організаційна одиниця (Organizational Unit): люди, команди, відділи або підрозділи. Організаційна структура може міксувати організаційні одиниці та показувати поєднання людей, команд і підрозділів вищого рівня.
 • Ролі та люди (Roles and People): ролі в організації та люди, призначені на кожну роль.

Зображено лінією:

 • Лінії підпорядкування (Lines of Reporting): підзвітність і контроль між підрозділами. Суцільна лінія зазвичай позначає прямі повноваження, тоді як пунктирна лінія вказує на передачу інформації або ситуативні повноваження. Лінії підпорядкування відображають відносини між керівником та організаційним підрозділом

Інфлюенсери (Influencers)

Організаційні схеми є основним інструментом для початку організаційного моделювання. Організаційні схеми представляють формальну структуру організації. Бізнес-аналітики також визначають неформальні лінії влади, впливу та комунікації, які можуть не співпадати з формальною організаційною структурою.

Визначення всіх впливових осіб є важливим для планування комунікації та створення умов для сприйняття користувачами. Одним із методів визначення інфлюенсерів може бути запитання до стейкхолдерів: "Кого я можу запитати..." і запис відповідей.

Інфлюенсером може бути людина, до якої всі звертаються за інформацією, вказівками та порадами. Інший метод - звернути увагу на те, хто виступає від імені групи на зустрічах.

Міркування щодо використання Організаційного моделювання (Organizational Modelling) в BABOK v3 (10.32.3)

Сильні сторони Організаційного моделювання (Organizational Modelling)

 • Організаційні моделі поширені в більшості організацій.
 • Включення організаційної моделі в інформацію бізнес-аналізу дозволяє членам команди надавати підтримку. Майбутнім проектам може бути корисно знати, хто був залучений до цього проекту і яка була їхня роль.

Обмеження використання Організаційного моделювання (Organizational Modelling)

 • Організаційні моделі іноді застарівають.
 • Неформальні лінії підпорядкування, впливу та комунікації, не відображені в організаційній структурі, важче ідентифікувати, і вони можуть суперечити організаційній схемі.

Приклади організаційних структур

Організаційна структура Тойота

Приклад із книги "Філософія Тойота: 14 принципів роботи злагодженої команди"

Оскільки місія "Тойоти" - створювати цінність для споживачів, члени її команд виконують роботу, яка додає цінність. Саме тому члени команд перебувають на вершині ієрархії. Решта щаблів - це їхня підтримка. Наступна лінія оборони - лідери команди, працівник на погодинній оплаті, який раніше працював на конвеєрі й заслужив підвищення. Лідер команди на має права вживати дисциплінарних заходів. Його функція - підтримка членів команди. Наступна ланка - лідер групи, який веде і координує кілька груп.

Член команди (ЧК)

 • Виконує роботу за стандартами
 • Підтримує «5S» на своєму робочому місці
 • Виконує дрібний плановий ремонт обладнання
 • Шукає можливостей для постійного вдосконалення
 • Підтримує вирішення проблем участю в малих групах

Лідер команди (ЛК)

 • Запускає і контролює процеси
 • Стежить за виконанням виробничих завдань
 • Відповідає на прохання ЧК за системою андон
 • Підтверджує якість за допомогою регулярних перевірок
 • Прикриває відсутніх
 • Проводить тренінги і навчання
 • Дає замовлення на ремонт обладнання
 • Забезпечує дотримання робочих стандартів
 • Проводить спільні заходи в групі
 • Веде проекти з постійного вдосконалення
 • Забезпечує постачання деталей/матеріалів у процес

Лідер групи (ЛП)

 • Складає графіки роботи і відпусток
 • Складає щомісячні плани
 • Адмініструє процес: правила, відвідування, коригувальні дії
 • Планує хошін
 • Підтримує командний дух
 • Перевіряє якість і ЛК
 • Координує між собою робочі зміни
 • Проводить випробування змін у процесах
 • Розвиває і навчає ЧК
 • Відстежує і звітує про щоденну результативність
 • Вживає заходів для зниження затрат
 • Втілює проекти на залучення до процесу: продуктивність, якість, ергономічність, тощо
 • Координує великий ремонт обладнання
 • Координує підтримку зовнішніх груп
 • Координує співпрацю з іншими ділянками виробництва
 • Стежить за безпекою групи
 • Прикриває відсутніх ЛГ
 • Координує діяльність під час зміни моделей

Форми організаційних структур

Холократія (Holocracy)

форма управління організацією, в якій немає ні керівників, ні підлеглих. Такі терміни, як "посада" або "працівник", замінюються терміном "роль (role)".

Холократія (Holocracy)

Ієрархії (hierarchy)


Що допрацювати в статті:
- Після вивчення праці Фредеріка Лалу "Відкривая організації майбутнього" зробити його ідеї в концепції організаційних структур.