Дайджест #3 за 2023 рік

Латеральне мислення

https://www.maxzosim.com/lateral-thinking/

Cпосіб вирішення проблем за допомогою непрямого та творчого підходу через міркування, які не є одразу очевидними.


Шість капелюхів для роздумів

https://www.maxzosim.com/six-thinking-hats/

Ідея паралельного мислення надає групам можливість детально та узгоджено планувати процеси мислення і таким чином ефективніше мислити разом.


Вікно Овертона

https://www.maxzosim.com/overton-window/

Соціологічна концепція існування рамок допустимого спектра думок у публічних висловлюваннях політиків та активістів з точки зору поточного суспільного дискурсу.


Ability, Capability, Capacity and Competence

https://www.maxzosim.com/ability-capability-capacity-and-competence/

Розберемося з термінами які часто зустрічаються в англомовній літературі.


Прототипування (Prototyping)

https://www.maxzosim.com/prototyping/

Прототипування використовується для з'ясування та перевірки потреб зацікавлених сторін за допомогою ітеративного процесу, який створює модель або дизайн вимог.


Delivery

https://www.maxzosim.com/delivery/

В статті розглянуто сферу виконання - Постачання (Delivery) в різних методологіях, в PMBOK7 та SAFe.


Cистема Постачання Цінності (A System for Value Delivery)

https://www.maxzosim.com/a-system-for-value-delivery/

Інформація в цьому розділі надає контекст для створення цінності, управління, проектних функцій, проектного середовища та управління продуктом.


Аналіз ринку та наших спроможностей (Market analysis and Capabilities)

https://www.maxzosim.com/market-analysis-and-capabilities/

Як організація може "пізнати себе"? Деякі нотатки з книги - Іцхак Адізес. Ідеальний керівник


Підлаштовуватися під контекст (Tailor based on context)

https://www.maxzosim.com/tailor-based-on-context/

Один з 12 принциgів в Стандарті з управління проектами PMBOK7