Аналіз ринку та наших спроможностей (Market analysis and Capabilities)

Як організація може "пізнати себе"? Знову треба починати з P-функції. Організація є тим, що вона робить для інших.

4 сектори (Спроможність, Потреби, Невідоме):

 1. Це те де ми маємо здатність задовольнити Потреби наших клієнтів і задовольняємо.
 2. Де наші клієнти мають потреби, які ми не задовольняємо.
 3. Де ми маємо Спроможність (Capabilities), потенціал яких ми не реалізуємо.
 4. Невідоме - потреби клієнта, про які ми не знаємо, чи такі, які ми не спроможні задовольнити.
Тепер ми можемо відповісти на запитання "Хто ми є?". Відповідь - ми є тим, що ми робимо (сектор 1), що нам потрібно робити (сектор 2) і що ми можемо робити (сектор 3).

Наступним кроком є показати на цій схемі всю діяльність компані

Процес створення бачення

Далі починається процес створення бачення: що з цієї діяльності повинно бути збережено, від чого слід відмовитися та що слід розвивати. Додатково треба зробити аналіз середовища: фізичне, юридичне, політичне, технологічне, соціальне, економічне та культурне.

Як воно змінюється? Що нʼам слід робити щоб відповідати цим змінам на використати його на свою користь?


Аналіз ринку

Якість аналізу ринку залежить від складу, якості та достовірності наявної інформації та методологічного інструментарію, що використовується для аналізу, а також від ступеня повноти дослідження ринку.

Також при аналізі ринку зверніть увагу на Бенчмаркінг (Benchmarking)

Методи аналізу ринку

Аналіз ринку має включати вивчення усіх основних факторів, що впливають на стан і розвиток ринку, його секторів у таких напрямах вивчення:

 • місткості (ємності) ринку, його обсягів у розрізах;
 • якості товару, його споживних властивостей, відповідності вимогам;
 • всебічний аналіз споживача, його намірів, мотивацій, потреб і попиту;
 • основних форм і методів організації збуту і споживання товарів.

Наступні методи найчастіше використовуються при дослідженні та прогнозуванні ринку:

 • економічностатистичних дослідженя,
 • багатофакторного математичного моделювання,
 • соціологічні дослідженя,
 • експертні оціноки,
 • аналогії,
 • імітаційне моделювання,
 • екстраполяції.

Вибір методів відбувається залежно від специфіки товарного чи регіонального ринку, поставлених поточних або перспективних завдань, інформаційного і технічного забезпечення.

Метод моделювання ринку — метод, що використовується в основному підприємствами, які виробляють товари промислового призначення, для оцінки ринкового потенціалу міста, регіону або країни на основі виявлення всіх потенційних покупців на ринку і оцінки їх можливих придбань.


Матеріали використані при підготовці
- Іцхак Адізес. Ідеальний керівник