Бенчмаркінг (Benchmarking)

Бенчмаркінг (еталонне оцінювання, англ. benchmarking) - порівняльний аналіз на основі еталонних показників як процес визначення, розуміння та адаптації наявних прикладів ефективного функціонування підприємства з метою поліпшення власної роботи.

Аналіз містить у собі два процеси: оцінювання та зіставлення. Зазвичай за зразок приймають "кращу" продукцію і маркетинговий процес, які використовуються прямими конкурентами і фірмами, що працюють в інших подібних галузях, для виявлення фірмою можливих способів удосконалення її власних продуктів і методів роботи.

Мета бенчмаркінгу

Мета порівняльного аналізу на основі еталонних показників полягає в тому, щоб на основі дослідження встановити потребу в змінах і ймовірність досягнення успіху в результаті цих змін.

Бенчмаркінг здійснюється в рамках конкурентного аналізу і не є нововведенням для більшості підприємств, хоча він є більш деталізованою та впорядкованою функцією, ніж метод або підхід конкурентного аналізу.

Типи та методи бенчмаркінгу

Згідно з Ентоні Аткінсоном існує 3 типи бенчмаркінгу, методи бенчмаркінгу та 5 стадій бенчмаркінгу. Інформація була викладена в книзі "Управленческий учет Энтони А. Аткинсон, Раджив Д. Банкер, Роберт С. Каплан":

Три типи бенчмаркінгу

 • продуктовий бенчмаркінг - вимірювання та дослідження продуктів інших підприємств, зіставлення їх із характеристиками власних продуктів;
 • функціональний бенчмаркінг - порівняння показників певних функцій і процесів інших підприємств з аналогічними функціями та процесами всередині власного підприємства з оцінкою витрат з їх впровадження;
 • стратегічний бенчмаркінг - вивчення стратегій і прийнятих стратегічних рішень на інших підприємствах.

Методи бенчмаркінгу

 • односторонній бенчмаркінг (підприємства самостійно збирають інформацію про конкурентів і партнерів);
 • спільний бенчмаркінг (підприємства добровільно обмінюються інформацією один з одним):
 • бенчмаркінг на основі бази даних (інформація збирається на будь-якій платформі (у базі даних), доступ до якої зазвичай надається оператором підприємствам платно);
 • бенчмаркінг за участю третьої сторони (група консультантів-експертів зазвичай анонімно збирає інформацію з учасників, формує агреговані звіти і здійснює комунікації за активного посередництва);
 • груповий бенчмаркінг (учасники зустрічаються відкрито, спілкуються, обговорюють свої методи, координують свої дії щодо недопущення негативних наслідків, досягають компромісу, проводять екскурсії підприємством).

Стадії бенчмаркінгу

При проведенні порівняльного аналізу на основі еталонних показників можна виділити п'ять етапів:

 • Визначення об'єкта бенчмаркінгу (продукт, процес, стратегія). Проведення внутрішнього дослідження та попереднього конкурентного аналізу.
 • Створення команди для еталонного оцінювання.
 • Вибір партнера з бенчмаркінгу.
 • Пошук інформації. Визначення методів збору інформації, проведення аналізу отриманої інформації, оцінка відставання від еталона.
 • Впровадження. Реалізація плану заходів щодо досягнення еталона.

Використання Бенчмаркінга в різних методологіях та фреймворках

В PMBOK® 7 в розділі Збір та аналіз даних в PMBOK® 7 (4.4.1)


Переваги та недоліки бенчмаркінгу

Переваги бенчмаркінгу

Еталонне оцінювання дає змогу заощадити час і гроші підприємству, впроваджуючи найкращі продукти та технології конкурентів, уникаючи помилок, зроблених іншими підприємствами, не вкладаючись у винаходи та тестування різних практик (продуктів або процесів).

Недоліки бенчмаркінгу

Труднощі отримання об'єктивних показників через закритість компаній, у тому числі власної. Існуючі системи фінансового та податкового обліку не завжди дають змогу отримати реальні дані за тими чи іншими напрямами діяльності.


Цікаві приклади Бенчмаркінгу

Створення високого тиску в чистих приміщеннях коли вам потрібно щоб туди не попадала пил. Таке ж використання в танках для того щоб не попадала радіоактивний пил внутр танку.