Оцінка постачальників (Vendor Assessment)

Оцінка постачальника оцінює здатність постачальника виконувати свої зобов'язання щодо постачання та послідовного надання продукту або послуги.

Оцінка постачальників (Vendor Assessment) це одна з методик BABOK v3 (розділ 10.49).

Опис оцінки постачальників (Vendor Assessment) у BABOKv3 (10.49.2)

Якщо рішення частково надаються зовнішніми постачальниками (які можуть брати участь у розробці, будівництві, впровадженні або обслуговуванні рішення чи його компонентів), або коли рішення передається на аутсорсинг, можуть існувати особливі вимоги щодо залучення третьої сторони.

Для прийняття рішення чи передавати якусь частину проекту або підтримки зовнішньому підряднику можно використати Аналіз "Зробити чи купити" (Make or Buy Analysis) - це один Загальновживаних методів в PMBOK® 7 (4.4), який допоможе вам вирішити, який варіант є кращим.

Може виникнути необхідність переконатися в тому, що постачальник є фінансово стійким, здатним підтримувати певний рівень персоналу, відповідає стандартам і може виділити відповідний кваліфікований персонал для підтримки рішення.

Нефункціональні вимоги можуть бути використані для визначення рівня послуг, які очікуються від третьої сторони, може бути проведена належна перевірка або може бути запитано сертифікацію від незалежного органу.

Оцінка постачальника проводиться для того, щоб переконатися, що постачальник є надійним, а продукт і послуга відповідають очікуванням і вимогам організації. Оцінка може бути формальною через подання Запиту на інформацію (Request forInformation - RFI), Запиту на цінову пропозицію (Request for Quote - RFQ), Запиту на участь у тендері (Request for Tender - RFT) або Запиту на участь у конкурсі (Requestfor Proposal - RFP). Він також може бути дуже неформальним через усне спілкування та рекомендації. Стандарти ініціативи та критичність рішення можуть впливати на рівень формальності, за яким оцінюються постачальники. рівень формальності, з яким оцінюються постачальники.

Про проведення тендера розповідав на IV ERP Форумі. Тендери на купівлю та впровадження ERP.  Як отримати цифри, які можна якісно проаналізувати. Оцінка підрядника. Як робити крос-чек результатів експрес-обстеження. Як обрати систему оплати. Як обрати методологію проєкту.

Елементи оцінки постачальників (Vendor Assessment) у BABOKv3 (10.49.3)

Знання та експертиза

Поширеною причиною залучення сторонніх постачальників є те, що вони можуть надати знання та досвід, яких немає в організації. Можливо, доцільно звернутися до постачальників, які мають досвід у певних методологіях або технологіях, з метою передачі цього досвіду співробітникам підприємства.

Моделі ліцензування та ціноутворення

Модель ліцензування або ціноутворення береться до уваги у випадках, коли рішення або компонент рішення купується у стороннього постачальника або передається йому на аутсорсинг.

У багатьох випадках рішення, які пропонують схожу функціональність, можуть суттєво відрізнятися за моделями ліцензування, що вимагає аналізу різних сценаріїв використання, щоб визначити, який варіант забезпечить найкраще співвідношення витрат і вигод у сценаріях, з якими може зіткнутися підприємство.

Позиція постачальника на ринку

Важливо мати можливість порівняти кожного постачальника з конкурентами та вирішити, з якими гравцями ринку організація хоче співпрацювати. Порівняння профілю організації з клієнтською спільнотою кожного постачальника також може бути фактором оцінки.

Динаміка ринкової позиції постачальника також дуже важлива, особливо якщо організація має намір встановити з ним довгострокове партнерство.

Умови та положення

Терміни та умови стосуються безперервності та цілісності наданих продуктів та послуг. Організація досліджує, чи умови ліцензування, права інтелектуальної власності та технологічна інфраструктура постачальника можуть стати проблемою, якщо організація згодом вирішить перейти до іншого постачальника.

Також можуть виникнути міркування щодо використання постачальником конфіденційних даних організації та його відповідальності за їх захист. Враховуються умови, на яких буде виконуватися кастомізація продукту, а також наявність регулярного графіка оновлень і дорожньої карти функцій, які планується надати.

Досвід, репутація та стабільність постачальника

Досвід роботи постачальників з іншими замовниками може надати цінну інформацію про те, наскільки ймовірно, що вони зможуть виконати свої договірні та позадоговірні зобов'язання. Постачальників також можна оцінити на відповідність та дотримання зовнішніх стандартів якості, безпеки та професіоналізму.

Може виникнути потреба вжити заходів, щоб гарантувати відсутність ризиків, якщо постачальник зіткнеться з фінансовими труднощами, а також можливість підтримувати та вдосконалювати рішення, навіть якщо ситуація постачальника радикально зміниться. радикально зміниться.

Міркування щодо використання оцінки постачальників (Vendor Assessment) у BABOKv3 (10.49.3)

Сильні сторони використання оцінки постачальників (Vendor Assessment)

  • Підвищує шанси організації налагодити продуктивні та чесні відносини з відповідним і надійним постачальником, а також підвищити довгострокову задоволеність рішенням.

Обмеження використання оцінки постачальників (Vendor Assessment)

  • Може забирати багато часу та ресурсів.
  • Не запобігає ризику невдачі в міру розвитку партнерства.
  • Суб'єктивність може вплинути на результати оцінювання.

Додаткові матеріали щодо цінки постачальників (Vendor Assessment)