DMAIC

DMAIC - це акронім від Define (Визначайте), Measure (Вимірюйте), Analyze (Аналізуйте), Improve (Вдосконалюйте) and Control (Контролюйте).

DMAIC означає цикл вдосконалення на основі даних, який використовується для покращення, оптимізації та стабілізації бізнес-процесів і проектів. Цикл вдосконалення DMAIC є основним інструментом, який використовується для управління проектами Six Sigma"Шість сигм".

Однак DMAIC не обмежується лише Six Sigma "Шістьма сигмами" і може бути використаний як основа для інших програм вдосконалення.

Шаги цикла вдосконалення DMAIC

Всі етапи процесу DMAIC є обов'язковими і завжди виконуються в зазначеному порядку.

Define (Визначайте)

Мета цього кроку - чітко сформулювати бізнес-проблему, мету, потенційні ресурси, обсяг проекту та графік проекту на високому рівні. Ця інформація, як правило, фіксується в статутному документі проекту.

На цьому етапі записується те, що відомо на даний момент, відбувається з'ясування фактів, постановка цілей і формування команди проекту. Необхідно визначити наступне:

 • Проблема
 • Замовник(и), SIPOC
 • Голос замовника (Voice of the customer - VOC) і критичні для якості (critical to quality - CTQ) - які критичні результати процесу?

Measure (Вимірюйте)

Мета цього кроку - виміряти специфікацію проблеми/цілі. Це крок збору даних, метою якого є встановлення базових показників ефективності процесу.

Базові показники ефективності, отримані на етапі "Вимірювання", будуть порівнюватися з показниками ефективності на завершальному етапі проекту, щоб об'єктивно визначити, чи було досягнуто значного покращення.

Команда вирішує, що саме слід вимірювати і як це вимірювати. Зазвичай команди докладають багато зусиль для оцінки придатності запропонованих систем вимірювання. Хороші дані лежать в основі процесу DMAIC.

Analyze (Аналізуйте)

Метою цього кроку є визначення, перевірка та вибір першопричини для усунення.

Велика кількість потенційних першопричин (вхідні дані процесу, X) проблеми проекту визначається за допомогою аналізу першопричин (наприклад, за допомогою діаграми "риб'яча кістка"). Три-чотири найкращі потенційні першопричини обираються за допомогою багаторазового голосування або іншого інструменту консенсусу для подальшої валідації.

Складається план збору даних і проводиться збір даних для визначення відносного внеску кожної першопричини в метрику проекту (Y). Цей процес повторюється до тих пір, поки не будуть визначені "дійсні" першопричини.

В рамках Six Sigma "Шести сигм" часто використовуються складні інструменти аналізу. Однак, прийнятним є використання базових інструментів, якщо вони є доречними.

 • Перелічіть і визначте пріоритетність потенційних причин проблеми
 • Визначте пріоритетність першопричин (ключових вхідних даних процесу), які слід усунути на етапі "Покращення".
 • Визначте, як вхідні дані (Xs) впливають на вихідні дані (Ys). Дані аналізуються, щоб зрозуміти величину внеску кожної першопричини (X) в метрику проекту (Y). Для цього часто використовують статистичні тести з використанням p-значень, що супроводжуються гістограмами, діаграмами Парето та лінійними графіками.
 • Можна створити детальні карти процесу, які допоможуть точно визначити, де в процесі знаходяться першопричини і що може сприяти їх виникненню.

Improve (Вдосконалюйте)

Мета цього кроку - визначити, протестувати і впровадити рішення проблеми, частково або в цілому, залежно від ситуації. Визначте креативні рішення для усунення ключових першопричин, щоб виправити та запобігти проблемам у процесі.

Можна використовувати мозковий штурм (Brainstorming) або такі техніки, як "Шість капелюхів для роздумів (Six Thinking Hats)" і "випадкове слово". У деяких проектах можна використовувати складні інструменти аналізу, такі як планування експериментів (design of experiments - DOE), але намагайтеся зосередитися на очевидних рішеннях, якщо вони є.

Втім, метою цього етапу також може бути пошук рішень без їхньої реалізації.

 • Створювати
 • Зосередьтеся на найпростіших і найлегших рішеннях
 • Тестуйте рішення, використовуючи цикл "плануй-роби-перевіряй-дій" (PDCA)
 • На основі результатів PDCA спробуйте передбачити будь-які ризики, яких можна уникнути, пов'язані з "покращенням", використовуючи аналіз режимів та наслідків відмов (failure mode and effects analysis - FMEA)
 • Створіть детальний план впровадження
 • Впроваджуйте покращення

Control (Контролюйте)

Мета цього етапу - закріпити зміни та забезпечити їхню стійкість, іноді це називають "закріпленням" змін. Контроль є завершальним етапом методу вдосконалення DMAIC.

На цьому етапі відбуваються такі процеси: внесення змін до методів роботи, кількісна оцінка та підписання переваг, відстеження покращень, офіційне закриття проекту та отримання дозволу на виділення ресурсів.

 • Контрольна карта може бути корисною на етапі контролю для оцінки стабільності поліпшень з плином часу, оскільки 1) слугує орієнтиром для продовження моніторингу процесу і 2) надає план реагування для кожного з заходів, що контролюються, на випадок, якщо процес стає нестабільним.
 • Стандартні операційні процедури (Standard operating procedures - SOP's) та стандартна робота
 • Підтвердження процесу
 • Плани розвитку
 • Перехідні плани
 • План контролю
 • Надання переваг

Критика DMAIC

Однією з поширених критичних зауважень щодо DMAIC є те, що він є неефективним як комунікаційна структура. Багато практиків у сфері вдосконалення намагаються використовувати той самий процес DMAIC, ефективний у вирішенні проблеми, як основу для комунікації, але це призводить до того, що аудиторія заплутується і розчаровується.

Одним із запропонованих рішень цієї проблеми є реорганізація інформації DMAIC за допомогою інструментів SCQA і MECE принципу піраміди Мінто. Результатом є структуроване рішення, підтримане логікою, яку легко зрозуміти.

Повторюйте та дякуйте командам

Це додатковий крок до стандартних кроків DMAIC, але його варто розглянути. Подумайте про реплікацію змін в інших процесах. Діліться новими знаннями в організації та за її межами. Дуже важливо завжди надавати позитивну моральну підтримку членам команди, щоб максимізувати ефективність DMAIC.

Тиражування вдосконалень, обмін успіхами та подяка членам команди допомагають створити підтримку для майбутніх ініціатив DMAIC або вдосконалень.