Список, карта або персоналії зацікавлених сторін (Stakeholder List, Map, or Personas)

Списки, карти та персоналії стейкхолдерів допомагають бізнес-аналітику аналізувати зацікавлені сторони та їхні характеристики.

Цей аналіз важливий для того, щоб бізнес-аналітик визначив усі можливі джерела вимог і повністю зрозумів зацікавлену сторону, щоб рішення, прийняті щодо залучення, співпраці та комунікації із зацікавленими сторонами, були найкращим вибором для зацікавленої сторони та успіху ініціативи.

Список, карта або персоналії зацікавлених сторін (Stakeholder List, Map, or Personas) це одна з методик BABOK v3 (розділ 10.43).

Опис Списка, карти або персоналій зацікавлених сторін (Stakeholder List, Map, or Personas) у BABOKv3 (10.43.2)

Аналіз зацікавлених сторін передбачає визначення зацікавлених сторін, на яких може вплинути запропонована ініціатива або які мають спільні бізнес-потреби. Аналіз зацікавлених сторін фіксує, розглядає та аналізує різні характеристики визначених зацікавлених сторін.

До загальних типів характеристик зацікавлених сторін, які варто визначити та проаналізувати, належать

 • рівень повноважень у сфері змін і в організації,
 • ставлення або зацікавленість у змінах, що впроваджуються
 • ставлення до роботи і ролі бізнес-аналізу, а також
 • рівень повноважень щодо прийняття рішень.

Детальніше про роботу, пов'язану з проведенням ретельного аналізу зацікавлених сторін, див. розділ "Планування залучення зацікавлених сторін".

Аналізуючи зацікавлені сторони, бізнес-аналітики використовують один або кілька методів для складання списку зацікавлених сторін та їх аналізу. Списки, карти та персоналії стейкхолдерів - це три інструменти, які можуть бути використані при проведенні цієї роботи.

Елементи Списка, карти або персоналій зацікавлених сторін (Stakeholder List, Map, or Personas) у BABOKv3 (10.43.3)

Списки зацікавлених сторін (Stakeholder Lists)

Бізнес-аналітик може застосувати низку методів для створення списку зацікавлених сторін. Мозковий штурм (Brainstorming) та Інтерв'ю (Interviews) - це два найпоширеніші методи, які можна використовувати. Мета полягає в тому, щоб забезпечити створення ретельного списку, оскільки цей список є центральним як для аналізу зацікавлених сторін, так і для планування роботи бізнес-аналітика з пошуку, співпраці та комунікації.

Списки зацікавлених сторін можуть бути досить довгими. Під час проведення аналізу бізнес-аналітик класифікує список за категоріями та додає йому структури. Важливо мати вичерпний список, щоб переконатися, що жодна важлива зацікавлена сторона або група зацікавлених сторін не залишилася поза увагою, що відкриває ризик того, що вимоги будуть пропущені пізніше.

Карта зацікавлених сторін (Stakeholder Map)

Карти зацікавлених сторін - це діаграми, які відображають відносини зацікавлених сторін до рішення та один до одного.

Існує багато форм карт зацікавлених сторін, але є дві найпоширеніші з них:

 • Матриця зацікавлених сторін (Stakeholder Matrix): відображає рівень впливу зацікавлених сторін та рівень їхнього інтересу.
 • Цибулева діаграма (Onion Diagram): показує, наскільки зацікавлені сторони залучені до рішення, які зацікавлені сторони будуть безпосередньо взаємодіяти з рішенням або брати участь у бізнес-процесі, які з них є частиною більшої організації, а які знаходяться поза її межами.

Бізнес-аналітик зазвичай починає аналіз зацікавлених сторін з огляду запропонованого обсягу рішення, а потім аналізує, на які групи воно вплине. На початку цього аналізу бізнес-аналітик може скласти матрицю зацікавлених сторін, щоб визначити кожну із них та їхню роль у розробці вимог.

Протягом проекту позиція зацікавленої сторони в матриці може змінюватися через зміни в організації, навколишньому середовищі або обсязі вимог. Через ці потенційні зміни аналіз зацікавлених сторін вважається ітеративним і часто переглядається бізнес-аналітиком.

Малюнок 10.43.1: Матриця зацікавлених сторін
 • Високий вплив/високий вплив (High Influence/High Impact): зацікавлені сторони є ключовими гравцями в процесі змін. Бізнес-аналітик повинен зосередити свої зусилля і регулярно взаємодіяти з цією групою.
 • Високий вплив/низький вплив (High Influence/Low Impact): зацікавлені сторони мають потреби, які необхідно задовольнити. Бізнес-аналітик повинен взаємодіяти і консультуватися з ними, а також намагатися залучити їх і підвищити рівень їхньої зацікавленості у змінах.
 • Низький вплив/високий вплив (Low Influence/High Impac): зацікавлені сторони є прихильниками і потенційними послами доброї волі для зусиль зі здійснення змін. Бізнес-аналітик повинен залучати цю групу для отримання інформації та виявляти зацікавленість у їхніх потребах.
 • Низький рівень впливу (Low Influence/Low Impact): зацікавлені сторони можуть бути проінформовані за допомогою загальних комунікацій. Додаткове залучення може перевести їх у квадрант послів доброї волі, що може допомогти зусиллям отримати додаткову підтримку.
Малюнок 10.43.2: Цибулина діаграми зацікавлених сторін

Матриця відповідальності (RACI Matrix)

Винесена в окрему статтю Матриця відповідальності (RACI Matrix)

Персоналії (Personas)

Персона - це вигаданий персонаж або архетип, який ілюструє спосіб взаємодії типового користувача з продуктом. Персони корисні, коли є бажання зрозуміти потреби групи або класу користувачів. Хоча групи користувачів є вигаданими, вони створені, щоб представляти реальних користувачів.

Щоб зрозуміти групу користувачів, проводяться дослідження, а потім створюються персони на основі знань, а не думок. Для проведення такого дослідження можна використати кілька методів збору інформації. Інтерв'ю та опитування/анкетування - це два методи, які зазвичай використовуються для збору такої інформації.

Персоналії написані в розповідній формі і зосереджені на наданні розуміння цілей групи. Це дозволяє читачеві побачити історію з точки зору групи зацікавлених осіб. Персонажі допомагають оживити користувача, що, в свою чергу, робить потреби реальними для тих, хто розробляє і створює рішення.

Міркування щодо використання Списка, картаи або персоналій зацікавлених сторін (Stakeholder List, Map, or Personas) у BABOKv3 (10.43.4)

Сильні сторони Списка, картаи або персоналій зацікавлених сторін (Stakeholder List, Map, or Personas)

 • Визначає конкретних людей, які повинні бути залучені до діяльності зі з'ясування вимог.
 • Допомагає бізнес-аналітику планувати співпрацю, комунікацію та фасилітаційні заходи для залучення всіх груп зацікавлених сторін.
 • Корисно для розуміння змін у групах, на які здійснюється вплив, з плином часу.

Обмеження використання Списка, картаи або персоналій зацікавлених сторін (Stakeholder List, Map, or Personas)

 • Бізнес-аналітики, які постійно працюють з одними і тими ж командами, можуть не використовувати методику аналізу та управління зацікавленими сторонами, оскільки вони сприймають зміни у своїх групах як мінімальні.
 • Оцінка інформації про конкретного представника зацікавленої сторони, такої як вплив та інтерес, може бути складною і політично ризикованою.