СМАРТ цілі (SMART goals)

Ваш фокус і пріоритет дають вам ціль, до якої потрібно прагнути. Але вам все одно потрібен чіткий план, як туди потрапити і що саме ви будете робити.

Постановка цілей - це навичка і мистецтво, яким мало хто володіє. І хоча існує безліч різних способів постановки цілей, одним з найбільш ефективних та простих є SMART-цілі.

Використання SMART цілей

Щоб точно визначити, чого ви хочете досягти ви маєте перевірити ваші цілі на відповідність SMART критеріям. Найчастіше SMART-цілі приписують гуру менеджменту Пітеру Друкеру:

  • Конкретні (Specific): Ви точно знаєте, що потрібно зробити. У вашій меті немає двозначності або розмитості.
  • Вимірювані (Measurable): Ви знаєте, як відстежувати прогрес і маєте показники, які можете використовувати для вимірювання результатів.
  • Досяжні (Achievable): Ваші цілі можуть бути реально досягнуті протягом 90, 180 або 365 днів, в залежності на які періоди вони ставляться. Якщо в вас меньши періоди то скоріш за все це вже задачі до цілей;
  • Релевантні (Relevant): Кожна ціль пов'язана з вашим фокусом і пріоритетом та сприяє досягненню ваших довгострокових цілей
  • Обмежена в часі (Time-bound): Ви точно знаєте, коли кожна мета буде розпочата і повинна бути завершена.

Використання SMART для визначення доскональності вимог в розробці ПЗ

Як можна сказати, що вимога хороша чи досконала?

Вимога вважається досконалою, якщо вона відповідає SMART крітерію: Конкретною, Вимірюваною, Досяжною, Релевантною, Обмеженою в часі.

Конкретною: вимога повинна бути точною і може бути правильно задокументована;
Вимірювана: Різні обмеження можуть вимірювати стандарт успішності вимоги;
Досяжні: Вимога повинна бути досяжною в межах наявних ресурсів;

  • Конкретна (Specific): вимога повинна бути точною і повинна бути правильно задокументована;
  • Вимірювана (Measurable): Різні критерії можуть вимірювати рівень успішності вимоги;
  • Досяжна (Achievable): Вимога повинна бути досяжною в межах наявних ресурсів;
  • Релевантна (Relevant): Вимога повинна відповідати цілям проекту;
  • Обмежена в часі (Time-bound): Вимога повинна бути обговорена на ранній стадії життєвого циклу проекту та визначена, коли її необхідно реалізувати.

SMART для нової роботи

Виступаючи на конференції готував приклад 100 денного плану для проектних менеджерів. Там також була використана методологія SMART цілей при побудові плана на новій посаді.


Що допрацювати в статті:
- приклади конкретних цілей;
- додати посилання на інші методології;