Фокус-групи (Focus Groups)

Фокус-група (Focus Group) - це спосіб з'ясувати ідеї та думки про конкретний продукт, послугу або можливість в інтерактивному груповому середовищі. Учасники під керівництвом модератора діляться своїми враженнями, уподобаннями та потребами.

Фокус-групи (Focus Groups) це одна з методик BABOK v3 (розділ 10.21)

Опис Фокус-груп (Focus Groups) в BABOKv3 (10.21.2)

Фокус-група складається з попередньо відібраних учасників, метою яких є обговорення та коментування теми в певному контексті. Учасники діляться своїми поглядами та ставленням до теми і обговорюють їх у групі.

Іноді це спонукає учасників переоцінити власні перспективи у світлі досвіду інших. Підготовкою сесії керує підготовлений модератор, який допомагає у відборі учасників і фасилітує сесію.

Якщо модератор не є бізнес-аналітиком, він/вона може співпрацювати з бізнес-аналітиком для аналізу результатів і підготовки висновків, які повідомляються зацікавленим сторонам. Спостерігачі можуть бути присутніми під час сесії фокус-групи, але, як правило, не беруть у ній участі.

Фокус-група може використовуватися на різних етапах ініціативи для збору інформації або ідей в інтерактивній формі. Якщо темою групи є продукт, що перебуває на стадії розробки, ідеї групи аналізуються у зв'язку з заявленими вимогами. Це може призвести до оновлення існуючих вимог або виявлення нових.

Якщо темою групи є готовий продукт, який можна виводити на ринок, звіт групи може вплинути на позиціонування продукту на ринку. Якщо темою є продукт на стадії виробництва, звіт групи може надати вказівки щодо внесення змін до наступної версії вимог.

Фокус-група (Focus Group)Фокус-група (Focus Group) також може слугувати засобом оцінки задоволеності клієнтів продуктом або послугою.

Фокус-група (Focus Group) - це форма якісного дослідження. Заходи схожі на Мозковий штурм (Brainstorming), за винятком того, що фокус-група є більш структурованою і зосередженою на поглядах учасників на конкретну тему.

Це не Інтерв'ю (Interviews), яке проводиться в групі, а скоріше дискусія, під час якої збирається зворотний зв'язок на певну тему. Результати сесії зазвичай аналізуються і подаються у вигляді тем і поглядів, а не числових результатів.

Елементи Фокус-груп (Focus Groups) в BABOKv3 (10.21.3)

Мета фокус-групи (Focus Group Objective)

Чітке і конкретне завдання визначає мету фокус-групи. Для досягнення мети формулюються запитання та організовуються дискусії.

План фокус-групи (Focus Group Plan)

План фокус-групи гарантує, що всі зацікавлені сторони усвідомлюють мету фокус-групи та погоджуються з очікуваними результатами, а також те, що сесія відповідає поставленим цілям.

План фокус-групи визначає заходи, які включають в себе:

 • Мета (Purpose): створення запитань, які відповідають меті, визначення ключових тем для обговорення, а також рекомендація щодо того, чи будуть використовуватися посібники для обговорення.
 • Розташування (Location): визначення того, чи буде сесія особистою або онлайн, а також яке фізичне або віртуальне місце зустрічі буде використовуватися.
 • Логістика (Logistics): визначення розміру та облаштування приміщення, інших приміщень, які можуть знадобитися, варіантів громадського транспорту та часу проведення сесії.
 • Учасники (Participants): визначення демографічних даних тих, хто бере активну участь в обговоренні, чи потрібні спостерігачі, а також хто буде модераторами та секретарями. Можна також розглянути можливість заохочення учасників.
 • Бюджет (Budget): окреслення витрат на проведення сесії та забезпечення належного розподілу ресурсів.
 • Часові рамки (Timelines): визначення періоду часу, коли буде проводитися сесія або сесії, а також коли очікуються будь-які звіти або аналіз, отримані в результаті роботи фокус-групи.
 • Результати (Outcomes): визначення того, як результати будуть проаналізовані та повідомлені, а також заплановані дії на основі отриманих результатів.

Учасники (Participants)

Успішна сесія фокус-групи - це коли учасники готові висловити свої думки та погляди на певну тему, а також вислухати думки інших учасників. Зазвичай у фокус-групі беруть участь від 6 до 12 осіб.

Може виникнути потреба запросити додаткових осіб, щоб компенсувати тих, хто не зміг взяти участь у сесії через конфлікти в розкладі, надзвичайні ситуації або з інших причин. Якщо потрібна велика кількість учасників, може знадобитися провести більше однієї фокус-групи. Часто учасникам фокус-групи платять за їхній час.

Демографічні характеристики учасників визначаються залежно від мети фокус-групи.

Посібник для дискусії (Discussion Guide)

Посібник для дискусії надає модератору підготовлений сценарій конкретних запитань і тем для обговорення, які відповідають меті сесії.

Посібник для дискусії також включає структуру або рамки, яких модератор буде дотримуватися. Сюди входить отримання загальних відгуків та коментарів перед тим, як заглиблюватися в деталі. Посібники для обговорення також нагадують модератору про необхідність привітати і представити учасників, а також пояснити цілі сесії, як вона буде проводитися і як буде використовуватися зворотний зв'язок.

Призначити модератора та секретаря (Assign a Moderator and Recorder)

Модератор має не лише вміти тримати сесію в потрібному руслі, але й бути обізнаним з ініціативою. Модератори здатні залучити всіх учасників і є адаптивними та гнучкими. Модератор є неупередженим представником процесу зворотного зв'язку.

Він робить нотатки, щоб гарантувати, що думки учасників будуть точно зафіксовані.

Бізнес-аналітик може виконувати роль як модератора, так і секретаря. Модератор і реєстратор не вважаються активними учасниками сесії фокус-групи і не надають зворотного зв'язку.

Проведення фокус-групи (Conduct the Focus Group)

Модератор спрямовує дискусію в групі, дотримується заздалегідь підготовленого сценарію обговорення конкретних питань і стежить за тим, щоб цілі були досягнуті.

Однак учасники повинні сприймати групову дискусію як вільну і відносно неструктуровану. Зазвичай сесія триває від однієї до двох годин. Коментарі групи записуються на диктофон.

Після фокус-групи (After the Focus Group)

Результати фокус-групи розшифровуються якнайшвидше після завершення сесії. Бізнес-аналітик аналізує та документує згоди та розбіжності учасників, шукає тенденції у відповідях та створює звіт, який узагальнює результати.

Міркування щодо використання Фокус-груп (Focus Groups) в BABOKv3 (10.21.4)

Сильні сторони Фокус-груп (Focus Groups)

 • Можливість отримати дані від групи людей за одну сесію економить час і витрати порівняно з проведенням індивідуальних інтерв'ю з такою ж кількістю людей.
 • Ефективний для вивчення поглядів, досвіду та бажань людей.
 • Активна дискусія та можливість ставити запитання іншим створює середовище, в якому учасники можуть розглянути свою особисту точку зору в порівнянні з іншими точками зору.
 • Онлайн-фокус-група корисна, коли бюджет поїздки обмежений, а учасники географічно розподілені.
 • Онлайн-сесії фокус-груп можна легко записати для подальшого відтворення.

Обмеження Фокус-груп (Focus Groups)

 • У групі учасники можуть бути стурбовані питаннями довіри або не бажати обговорювати делікатні чи особисті теми.
 • Зібрані дані про те, що люди говорять, можуть не відповідати їхній реальній поведінці.
 • Якщо група надто однорідна, її відповіді можуть не відображати повного набору вимог.
 • Для управління груповою взаємодією та дискусіями потрібен кваліфікований модератор.
 • Може бути важко призначити групу на одну й ту саму дату та час.
 • Онлайн-фокус-групи обмежують взаємодію між учасниками.
 • Модератору онлайн-фокус-групи важко визначити ставлення, не вміючи читати мову тіла.
 • Один учасник, який голосно висловлюється, може вплинути на результати фокус-групи.

Якщо стаття була для вас корисна підпишіться на розсилку або на мій телеграм канал.