Ефект Рінгельмана

Ефект Рінгельмана описаний у соціальній психології як один з ефектів функціонування групи. Його інша назва - соціальне байдикування.

Якщо описати Ефект Рінгельмана простими словами, то при збільшенні членів групи до певної кількості ефективність роботи групи зменшується. Можливо тому, що кожен починає думати щось на кшталт: "Нас багато, нехай це зробить хтось інший, а не я". Учені спробували розібратися в механізмі.

Експеримент Рінгельмана

Макс Рінгельман - французький учений, сільськогосподарський інженер за фахом. Насправді його хвилювала ефективність тяглових тварин (коней, биків) і людей у командній роботі.

Для своїх дослідів він вибрав такі випробування, як спільне підняття важких предметів і перетягування каната. При цьому, як не дивно, було відкрито людський фактор, а дослідження ефективності докладених зусиль виявилися вторинними.

Проведений 1913 року експеримент Рінгельмана, є одним із найбільш ранніх систематизованих соціально-психологічних дослідів.

Експерименти мали вигляд:

Чоловіки перетягували канат протягом 5 секунд, спочатку поодинці, потім у групах по 7 і по 14 осіб. Прикладену силу вимірювали динамометром. Ті учасники, що тягнули канат поодинці, докладали зусилля, що дорівнювало 85,3 кг/чол. Учасники в групах показували менші результати: 65,0 кг і 61,4 кг.

Наступний експеримент було проведено зі штовханням поперечини, прикріпленої до двоколісного візка. Тут теж було зафіксовано схожі результати: поодинці учасники штовхали візок із силою 170,8 кг/ос., а удвох - уже із зусиллям 154,1 кг/ос. у середньому.

Макс Рінгельман очікував, що загальна сумарна робота групи має бути більшою, враховуючи силу кожного окремого члена групи. Але вона була практично вдвічі меншою, ніж потрібно! Щось тут явно не сходилося...

Проводячи подальші досліди, він виявив таку закономірність: що більше людей виконують одну й ту саму роботу, то більше падає їхня сумарна ефективність. Наприклад, сумарна активність двох становитиме не 100%, а лише 93%, трьох - уже 85%, а для групи з 8 осіб цей відсоток уже падає до 50. Під час підняття ваги це особливо помітно.

Якщо взяти групу з кількох людей і прийняти максимальне зусилля однієї людини за 1.00, то в разі збільшення членів групи сумарна ефективність становитиме 1.86, 2.55, 3.08, 3.50, 3.78, 3.92... а не 2, 3, 4, 5, 6, 7, як мало б бути. Якщо скласти графік, вийде криволінійна зворотна залежність між розміром групи і продуктивністю, при цьому різниця між групами з 2-х і 3-х учасників буде більшою, ніж між групами, де учасників 7 і 8.

Таким чином, Рінгельман вивів таку формулу: С = 100 - 7(К-1), де С - середній індивідуальний внесок учасників у роботу, К - кількість членів групи.

Цікаво, що, хоча ефект Рінгельмана об'єктивно існує, учасники групи вважають, що викладаються повністю. Вони не відчувають зниження своєї ефективності або переконують себе в цьому.

Подальші дослідження ефекту Рінгельмана

До середини 1970-х років дослідники посилалися на роботу Рінгельмана, але ніхто не намагався повторити його висновки. Потім у 1974 році дослідники прагнули краще зрозуміти ефект Рінгельмана.

Чи існує цей ефект? Чи були б отримані подібні результати, якби дослідження Рінгельмана проводилися в контрольованому лабораторному середовищі? Чи є ефект Рінгельманна наслідком втрат координації, пов'язаних із спільною роботою над завданням? Або, навпаки, чи можна пояснити дані Рінгельмана насамперед іншими механізмами, такими як зниження індивідуальної мотивації?

Подібно до оригінального дослідження Рінгельманна, більш сучасні результати вказують на те, що індивідуальні зусилля дійсно зменшуються в залежності від розміру групи. Ці висновки були відтворені з використанням ряду різних розмірів груп і ряду різних завдань (плескання, крики, мозковий штурм, оцінка роботи і т.д.), включаючи одне з оригінальних завдань Рінгельмана - перетягування мотузки.

Зниження мотивації, так і втрата координації сприяють зниженню ефективності виконання завдання групою, причому координація відіграє більшу роль зі збільшенням розміру групи.

Було запропоновано щонайменше дві можливі причини зниження мотивації:

Перша полягає в тому, що зі збільшенням розміру групи зменшується віра людини в те, що інші члени групи зможуть успішно виконати поставлене завдання, що призводить до зниження зусиль (тобто мотивації). Це називається ефектом безбілетника.

Друге пояснення зниження мотивації пов'язане зі сприйняттям того, що інші члени групи не докладають максимальних зусиль. Як наслідок, людина зменшує свої зусилля порівняно з тим, коли вона працює наодинці, щоб не виглядати "лохом" (тобто ефект лоха).

Це дослідження також призвело до зміни термінології, що використовується для опису цього ефекту: оригінальний ефект Рінгельмана був замінений на термін, який більш влучно описує це явище, - соціальне байдикування (social loafing). Працюючи над завданням у складі групи, люди часто схильні байдикувати або працювати менш старанно, ніж якби вони працювали наодинці.

З часу відновлення досліджень у цій галузі було виявлено кілька змінних, які можуть впливати на ступінь, до якого люди будуть схильні байдикувати під час виконання групового завдання. Деякі з цих змінних - це ідентифікованість, особиста значущість, групова згуртованість і взаємозалежність завдань. Наприклад, люди менш схильні зменшувати свої індивідуальні зусилля в групі, якщо вони вважають, що їхні індивідуальні зусилля можна ідентифікувати, групове завдання має певне особисте значення для людини (тобто є важливим), група є більш згуртованою або згуртованою, а успішне виконання завдання залежить від зусиль усіх членів групи.


Що допрацювати в статті:
- Схеми дослідів розробити;
- Висновки для бізнесу та для персонального використання;