Словник даних (Data Dictionary)

Словник даних (Data Dictionary) використовується для стандартизації визначення елемента даних та уможливлення спільної інтерпретації елементів даних.

Словник даних (Data Dictionary) це одна з методик BABOK v3 (розділ 10.12)

Опис Словника даних (Data Dictionary) в BABOKv3 (10.12.2)

Словник даних (Data Dictionary) використовується для документування стандартних визначень елементів даних, їхніх значень та допустимих значень. Словник даних містить визначення кожного елемента даних і вказує, як ці елементи поєднуються у складені елементи даних.

Словники даних використовуються для стандартизації використання та значень елементів даних між рішеннями та між зацікавленими сторонами.

Словники даних іноді називають сховищами метаданих і використовують для управління даними в контексті рішення. У міру того, як організації впроваджують інтелектуальний аналіз даних і більш досконалу аналітику, словник даних може забезпечити метадані, необхідні для цих складніших сценаріїв. Словник даних часто використовується разом з діаграмою зв'язків між сутностями (див. Моделювання даних (Data Modelling)) і може бути витягнутий з моделі даних.

Малюнок 10.12.1: Приклад словника даних

Елементи Словника даних (Data Dictionary) в BABOKv3 (10.12.3)

Елементи даних (Data Elements)

Словники даних (Data dictionaries) описують характеристики елементів даних, включаючи опис елемента даних у вигляді визначення, яке буде використовуватися зацікавленими сторонами.

Словники даних (Data dictionaries) містять стандартні визначення елементів даних, їхні значення та допустимі значення. Словник даних містить визначення кожного примітивного елемента даних і вказує, як ці елементи поєднуються у складені елементи даних.

Примітивні елементи даних (Primitive Data Elements)

Про кожен елемент даних у словнику даних має бути записана наступна інформація:

 • Ім'я (Name): унікальне ім'я елемента даних, на яке посилатимуться складені елементи даних.
 • Псевдоніми (Aliases): альтернативні назви для елемента даних, що використовуються різними зацікавленими сторонами.
 • Значення/Смисли (Values/Meanings): список допустимих значень для елемента даних. Він може бути виражений у вигляді переліку або опису допустимих форматів даних (включаючи таку інформацію, як кількість символів). Якщо значення є скороченими, вони повинні містити пояснення їхнього значення.
 • Опис (Description): визначення елемента даних в контексті рішення.

Складові елементи (Composite Elements)

Складові елементи даних створюються за допомогою елементів даних для побудови складових структур, які можуть включати в себе:

 • Послідовності (Sequences): необхідне впорядкування примітивних елементів даних всередині складової структури. Наприклад, знак "плюс" означає, що один елемент слідує за іншим або об'єднується з ним: Ім'я клієнта = Ім'я + По батькові + Прізвище.
 • Повторення (Repetitions): чи може один або кілька елементів даних повторюватися кілька разів.
 • Необов'язкові елементи (Optional Elements): можуть або не можуть бути присутніми в конкретному екземплярі складового елемента.

Міркування щодо використання Словника даних (Data Dictionary) в BABOKv3 (10.12.4)

Сильні сторони Словника даних (Data Dictionary)

 • Забезпечує всім зацікавленим сторонам спільне розуміння формату та змісту відповідної інформації.
 • Єдине сховище корпоративних метаданих сприяє узгодженому використанню даних у всій організації.

Обмеження Словника даних (Data Dictionary)

 • Потребує регулярного обслуговування, інакше метадані можуть застаріти або стати некоректними.
 • Усе обслуговування повинно виконуватися послідовно, щоб гарантувати, що зацікавлені сторони можуть швидко і легко отримати необхідну їм інформацію. Це вимагає часу і зусиль з боку стюардів, відповідальних за точність і повноту словника даних.
 • Якщо не врахувати метадані, необхідні для різних сценаріїв, вони можуть мати обмежену цінність для всього підприємства.

Якщо стаття була для вас корисна підпишіться на розсилку або на мій телеграм канал.