Звід знань (Body of Knowledge)

Звід знань ('BOK' або 'BoK') - це повний набір понять, термінів і видів діяльності, що складають професійну галузь, як визначено відповідним науковим товариством або професійною асоціацією. Це тип представлення знань будь-якою організацією знань. Було розроблено кілька визначень ВОК, наприклад:

 • "Структуровані знання, які використовуються представниками певної дисципліни, щоб керувати своєю практикою або роботою". "Встановлена сукупність знань у конкретній галузі, якою, як очікується, повинна оволодіти особа, щоб вважатися або бути сертифікованою як фахівець-практик". (BOK-def). Варто також відзначити прагматичний погляд Уейта (Ören 2005): [Proceedings of the Interservice/Industry Training, Simulation Conference, Orlando, FL, Nov. 2005.] "BOK - це сходинка до об'єднання спільноти" (Waite 2004).[Waite, W. (2004). "V&V Education Initiatives," Foundations ’04v]
 • Систематизована колекція видів діяльності та результатів з точки зору їхніх цінностей, конструктів, моделей, принципів та втілень, яка виникає в результаті безперервних відкриттів та валідації членами професії та уможливлює саморефлексивний ріст і відтворення професії (Romme 2016)[Romme, G. (2016). The Quest for Professionalism: The Case of Management and Entrepreneurship. Oxford: Oxford University Press, p. 211].
 • Набір прийнятих і узгоджених стандартів і номенклатур, що стосуються галузі або професії (INFORMS 2009)[Institute for Operations Research and the Management Sciences. National Meeting (2009) INFORMS Conference Program, p. 65.].
 • Набір знань у межах професії або предметної області, які, за загальним визнанням, є важливими та загальновідомими" (Oliver 2012).[Oliver, G.R. (2012). Foundations of the Assumed Business Operations and Strategy Body of Knowledge (BOSBOK): An Outline of Shareable Knowledge, p. 3.].

Звід знань (BOK) - це прийнята онтологія для певної галузі. Звід знань (BOK) - це більше, ніж просто набір термінів; список професійної літератури; бібліотека; веб-сайт або колекція веб-сайтів; опис професійних функцій; або навіть збірник інформації.

Ландшафт практики (landscape of practice - LoP) - це низка пов'язаних між собою спільнот практики (communities of practice - CoPs), які працюють над сукупністю знань. Участь у LoP передбачає, що члени спільнот розвивають компетенції у сфері своїх інтересів і йдуть в ногу з часом, щоб бути в курсі знань, що стосуються LoP. [Pyrko, Igor; Dörfler, Viktor; Eden, Colin (2019). "Communities of practice in landscapes of practice". Management Learning. 50 (4): 482–499.].

Перелік Зводив знань (Body of Knowledge)

Нижче наведені приклади баз знань від професійних організацій:

 • Business Process Management Common Body of Knowledge (BPMCBOK) from the Association of Business Process Management Professionals International (ABPMP)
 • Business Analysis Body of Knowledge (BABOK)
 • Business Architecture Body of Knowledge (BIZBOK) from the Business Architecture Guild
 • Business Relationship Management Body of Knowledge (BRMBOK) from the Business Relationship Management Institute
 • Canadian IT Body of Knowledge (CITBOK) – for Canadian Information Processing Society
 • Civil Engineering Body of Knowledge
 • Common Body of Knowledge (CBK) – for international information security professionals
 • Data Management Body of Knowledge (DMBOK) - for the profession of data management from DAMA International, The Global Data Management Community
 • Enterprise Architecture Body of Knowledge (EABOK) – for the enterprise architecture (EA) discipline
 • Geographic Information Science and Technology Body of Knowledge (GISTBoK) – for the geospatial realm
 • Industrial Engineering Body of Knowledge (IEBOK) – for the profession of industrial engineering
 • Project Management Body of Knowledge (PMBOK)
 • Product Management Body of Knowledge (ProdBOK Guide) – from the Association of International Product Marketing & Management (AIPMM) for product professionals
 • Scrum Body of Knowledge (SBoK) – for the agile project/product management
 • Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK) – for the profession of software engineering
 • Systems Engineering Body of Knowledge (SEBOK) – for the profession of systems engineering

Project Management Body of Knowledge (PMBOK)

Звід знань з управління проєктами (Project Management Body of Knowledge, PMBOK) - це набір стандартної термінології та настанов (сукупність знань) з управління проєктами. Звід знань розвивається з часом і представлений у "Посібнику з управління проєктами" (PMBOK Guide), книзі, сьоме видання PMBOK® 7 якої вийшло у 2021 році. Цей документ є результатом роботи під керівництвом Інституту управління проектами (PMI), який пропонує сертифікати CAPM та PMP.

Business Analysis Body of Knowledge (BABOK)

Від Міжнародного інституту бізнес-аналізу (International Institute of Business Analysis - IIBA) International Institute of Business Analysis, Toronto, Ontario, Canada.

Version 1.0 and 1.4 published 2005. Version 1.6 Draft published 2006. Version 1.6 Final published 2008. Version 2.0 published 2009.

BABOK Version 3.0 published 2015. ISBN-13: 978-1-927584-03-3

Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK)

SWEBOK (Software Engineering Body of Knowledge) - міжнародний стандарт ISO/IEC TR 19759 від 2015 р., у якому описано загальноприйняту суму знань із програмної інженерії.

Документ було створено за співпраці кількох професійних організацій і підприємств та опубліковано товариством IEEE Computer Society (IEEE). У 2005 році він був прийнятий як стандарт ISO/IEC TR 19759:2005.

Наприкінці 2013 року було схвалено й опубліковано нову версію SWEBOK V3, яка стала стандартом ISO/IEC TR 19759:2015.

У 2016 році товариство IEEE Computer Society створило комітет SWEBoK Evolution, який займатиметься подальшим розвитком документа.


Джерела Body of Knowledge:

 • https://en.wikipedia.org/wiki/Body_of_knowledge