Критерії прийняття та оцінки (Acceptance and Evaluation Criteria)

Критерії прийняття (Acceptance Criteria) використовуються для визначення вимог, результатів або умов, які повинні бути виконані для того, щоб рішення вважалося прийнятним для ключових зацікавлених сторін.

Критерії оцінки (Evaluation Criteria) - це заходи, що використовуються для оцінки набору вимог з метою вибору між кількома рішеннями.

Критерії прийняття та оцінки (Acceptance and Evaluation Criteria) це одна з методик BABOK v3 (розділ 10.43)

Опис критеріїв прийняття та оцінки в BABOK v3 (10.1.2)

Критерії прийнятності та оцінки визначають міри ціннісних характеристик, які використовуються для оцінки та порівняння рішень і альтернативних проектів. Критерії, що піддаються вимірюванню та тестуванню, дозволяють об'єктивно та послідовно оцінювати рішення та проекти.

Критерії прийнятності та оцінки можуть застосовуватися на всіх рівнях проекту, від високого рівня до більш детального. Критерії прийнятності описують мінімальний набір вимог, які повинні бути виконані для того, щоб конкретне рішення було доцільним для реалізації.

Якщо у вас в компанії потрібна перевірка критеріїв прийняття та оцінки напишіть мені на пошту mzosim@gmail.com або в телеграмм @mzosim, я вам допоможу.

Критерії прийнятності, як правило, використовуються, коли оцінюється лише одне можливе рішення, і зазвичай виражаються у вигляді "пройшов" або "не пройшов". Критерії оцінки визначають набір вимірювань, які дозволяють ранжувати рішення та альтернативні проекти відповідно до їхньої цінності для зацікавлених сторін.

Кожен критерій оцінки являє собою безперервну або дискретну шкалу для вимірювання конкретного атрибуту рішення, такого як вартість, продуктивність, зручність використання, а також те, наскільки добре функціональність відповідає потребам зацікавлених сторін.

Атрибути, які не можуть бути виміряні безпосередньо, оцінюються за допомогою експертних оцінок або різних методів бальної оцінки. як критерії оцінки, так і критерії прийняття можуть бути визначені з однаковими значеннями атрибутів. При оцінці різних рішень, рішення з меншими витратами та кращими показниками можуть бути оцінені вище.

При прийнятті рішення критерії записуються з використанням мінімальних вимог до продуктивності та максимальних меж витрат у контрактних угодах та приймальних випробуваннях користувачів.

Елементи критеріїв прийняття та оцінки в BABOK v3 (10.1.3)

Атрибути цінності (10.1.3.1)

Атрибути цінності - це характеристики рішення, які визначають або суттєво впливають на його цінність для зацікавлених сторін. Вони являють собою осмислену та узгоджену декомпозицію ціннісної пропозиції на складові частини, які можна описати як якості, якими повинно володіти рішення або яких воно повинно бути позбавлене.

Прикладами ціннісних атрибутів є

 • здатність надавати конкретну інформацію,
 • здатність виконувати або підтримувати конкретні операції,
 • характеристики продуктивності та оперативності,
 • застосовність рішення в конкретних ситуаціях і контекстах,
 • наявність специфічних функцій та можливостей, а також
 • зручність використання, безпека, масштабованість та надійність.

Базування критеріїв прийняття та оцінки на атрибутах цінності гарантує, що вони є обґрунтованими та відповідають потребам зацікавлених сторін і мають бути враховані при прийнятті та оцінці рішення.

Бізнес-аналітики забезпечують, щоб визначення всіх атрибутів цінності було погоджено всіма зацікавленими сторонами. Бізнес-аналітики можуть розробляти інструменти та інструкції для проведення оцінювання, а також для запису та обробки його результатів.

Оцінка (10.1.3.2)

Для того, щоб оцінити рішення відповідно до критеріїв прийнятності або оцінки, воно повинно бути побудоване у форматі, який можна виміряти.

Тестуємість

Критерії прийнятності виражаються у формі, яку можна перевірити. Це може вимагати розбиття вимог на атомарну форму, щоб можна було написати тестові кейси для перевірки рішення на відповідність критеріям.

Критерії прийнятності представлені у вигляді тверджень, які можуть бути перевірені як істинні або хибні. Це часто досягається за допомогою тестування прийнятності для користувача user acceptance testing (UAT).

Показники

Критерії оцінки дають змогу визначити, чи забезпечують характеристики цінність, необхідну для задоволення потреб зацікавлених сторін. Критерії представлені у вигляді параметрів, які можна виміряти за безперервною або дискретною шкалою.

Визначення кожного критерію дозволяє оцінити рішення за допомогою різних методів, таких як порівняльний аналіз або експертна оцінка. Визначення критеріїв оцінки може включати розробку інструментів та інструкцій для проведення оцінки, а також для запису та обробки її результатів.

Міркування щодо використання критеріїв прийняття та оцінки в BABOK v3 (10.1.4)

Переваги використання критеріїв прийняття та оцінки в BABOK v3  (10.1.4.1)

 • Гнучкі методології можуть вимагати, щоб усі вимоги були виражені у формі критеріїв прийнятності, що підлягають перевірці.
 • Критерії прийнятності необхідні, коли вимоги виражають контрактні зобов'язання.
 • Критерії прийнятності забезпечують можливість оцінювати вимоги на основі узгоджених критеріїв.
 • Критерії оцінки надають можливість оцінити різноманітні потреби на основі узгоджених критеріїв, таких як характеристики, загальні показники, місцеві або глобальні орієнтири та узгоджені співвідношення.
 • Критерії оцінки допомагають забезпечити очікувану рентабельність інвестицій (ROI) або іншим чином визначену потенційну цінність.
 • Критерії оцінки допомагають визначити пріоритети.

Недоліки використання критеріїв прийняття та оцінки в BABOK v3  (10.1.4.2)

 • Критерії прийнятності можуть виражати договірні зобов'язання, і тому їх може бути важко змінити з юридичних або політичних причин.
 • Досягнення згоди щодо критеріїв оцінки для різних потреб між різними зацікавленими сторонами може бути складним завданням.

Якщо стаття була для вас корисна підпишіться на розсилку або на мій телеграм канал.