Оптимізуйте реагування на ризики (Optimize risk responses)

Постійно оцінювати ризики, як можливості, так і загрози, щоб максимізувати позитивний вплив і мінімізувати негативний вплив на проект та його результати.

 • Індивідуальні та загальні ризики можуть впливати на проекти.
 • Ризики можуть бути позитивними (можливості) або негативними (загрози).
 • Ризики розглядаються постійно протягом усього проекту.
 • Ставлення організації до ризику, апетит і поріг ризику впливають на спосіб реагування на ризики.
 • Реакція на ризики повинна бути:
  - Відповідними до значущості ризику,
  - Економічно ефективними
  - Реалістичними в контексті проекту,
  - Узгодженими з відповідними зацікавленими сторонами та
  - Відповідальними за них мають бути відповідальні особи.

Оптимізуйте реагування на ризики (3.10 Optimize risk responses) в Стандарті з управління проектами PMBOK7

Ризик (Risk) - це невизначена подія або умова, яка в разі настання може мати позитивний або негативний вплив на одну або кілька цілей. Виявлені ризики можуть матеріалізуватися в проекті, а можуть і не матеріалізуватися.

Проектні команди намагаються ідентифікувати та оцінювати відомі та нові ризики, як внутрішні, так і зовнішні по відношенню до проекту, протягом усього життєвого циклу.

Проектні команди прагнуть максимізувати позитивні ризики (можливості) та зменшити вплив негативних ризиків (загроз). Загрози можуть призвести до таких проблем, як затримка, перевитрата коштів, технічні збої, зниження продуктивності або втрата репутації.

Можливості можуть призвести до таких переваг, як скорочення часу і витрат, підвищення продуктивності, збільшення частки ринку або покращення репутації.

Проектні команди також відстежують загальний ризик проекту. Загальний ризик проекту - це вплив невизначеності на проект в цілому. Загальний ризик виникає з усіх джерел невизначеності, включаючи індивідуальні ризики, і являє собою вразливість зацікавлених сторін до наслідків варіацій результатів проекту, як позитивних, так і негативних.

Управління загальним ризиком проекту має на меті утримати рівень проектного ризику в прийнятних межах. Стратегії управління включають зменшення факторів загроз, сприяння факторам можливостей і максимізацію ймовірності досягнення загальних цілей проекту.

Члени проектної команди взаємодіють з відповідними зацікавленими сторонами, щоб зрозуміти їхній апетит до ризику та пороги ризику. Схильність до ризику описує ступінь невизначеності, яку організація або особа готова прийняти в очікуванні винагороди.

Поріг ризику - це міра допустимого відхилення від мети, яка відображає схильність до ризику організації та зацікавлених сторін. Поріг ризику відображає схильність до ризику. Таким чином, поріг ризику ±5% навколо цільового показника витрат відображає меншу схильність до ризику, ніж поріг ризику ±10%.

Схильність до ризику та поріг ризику інформують про те, як проектна команда керує ризиками в проекті.

Ефективне та відповідне реагування на ризики може зменшити індивідуальні та загальні загрози проекту та збільшити індивідуальні та загальні можливості. Проектні команди повинні послідовно визначати потенційні заходи реагування на ризики, враховуючи наступні характеристики:

 • Відповідні та своєчасні до значущості ризику,
 • Економічно ефективним,
 • Реалістичними в контексті проекту,
 • Погодженим з відповідними зацікавленими сторонами, та
 • Відповідальність за них несе відповідальна особа.

Ризики можуть існувати в межах підприємства, портфеля, програми, проекту та продукту. Проект може бути компонентом програми, в якій ризик потенційно може збільшити або зменшити реалізацію вигід і, відповідно, цінність.

Проект може бути компонентом портфеля пов'язаних або не пов'язаних робіт, в якому ризик може потенційно збільшити або зменшити загальну цінність портфеля та реалізацію бізнес-цілей.

Організації та проектні команди, які застосовують послідовну оцінку ризиків, планування та проактивне впровадження ризиків, часто вважають, що ці зусилля є менш затратними, ніж реагування на проблеми, коли ризик матеріалізується.

Більше інформації про управління ризиками можна знайти в Стандарті управління ризиками в портфелях, програмах та проектах (The Standard for Risk Management in Portfolios, Programs, and Projects)


Якщо стаття була для вас корисна підпишіться на розсилку або на мій телеграм канал.