Картування свідомості (Mind Mapping)

Ментальні карти (Mind Mapping) використовується для формулювання та фіксації думок, ідей та інформації.

Ментальні карти (Mind Mapping) це одна з методик BABOK v3 (розділ 10.29).

Опис Ментальні карти (Mind Mapping) у BABOKv3 (10.29.2)

Ментальні карти (Mind Mapping) - це форма ведення нотаток, яка фіксує думки, ідеї та інформацію у вигляді нелінійної діаграми. Ментальні карти використовують зображення, слова, колір і взаємозв'язки, щоб надати структурованості та логічності думкам, ідеям та інформації.

Ментальна карта має центральну головну ідею, яка підтримується другорядними ідеями (або темами), за якими слідує стільки шарів ідей (або підтем), скільки необхідно для повного охоплення та формулювання концепції. Зв'язок між ідеями здійснюється за допомогою гілок, які зазвичай мають одне ключове слово, що пояснює зв'язок.

Ментальні карти (Mind Mapping) можна розробляти індивідуально або у співпраці. Їх можна створювати на папері або за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення.

Бізнес-аналітики використовують ментальні карти, щоб

  • обмірковувати та генерувати ідеї щодо складних концепцій або проблем
  • дослідити взаємозв'язки між різними аспектами проблеми у спосіб, що надихає на творче та критичне мислення, та
  • представити консолідоване бачення складних концепцій або проблем.

Стандартного формату ментальної карти не існує.

Мета ментальної карти - зафіксувати інформацію у спосіб, близький до того, як наш мозок обробляє інформацію. Наступне зображення призначене для того, щоб проілюструвати загальну структуру та використання ментальних карт.

Рисунок 10.29.1: Таксономія ментальної карти

Елементи Ментальні карти (Mind Mapping) у BABOKv3 (10.29.3)

Основна тема (Main Topic)

Основна тема ментальної карти - це думка або концепція, яка формулюється. Основна тема розташовується в центрі зображень, щоб від неї могли відгалужуватися різні теми та асоціації. Зображення часто використовують як головну тему, оскільки вони містять багато інформації і можуть бути корисними для стимулювання пов'язаних з нею тем.

Теми (Topics)

Теми (Topics) - це думки або концепції, які розвивають або додатково формулюють основну тему. Їхній зв'язок з головною темою виражається через відгалуження (з'єднану лінію), яке має ключове слово, пов'язане з нею. Підтем може бути стільки або стільки, скільки потрібно для повного розкриття думки або концепції головної теми.

Підтеми (Sub-topics)

Підтеми (Sub-topics) - це думки або концепції, які розвивають або уточнюють тему і безпосередньо пов'язані з основною темою. Їх зв'язок з темою виражається через гілку (з'єднану лінію), яка має ключове слово, пов'язане з нею. Підтем може бути стільки або стільки, скільки потрібно для повного розкриття думки або концепції головної теми.

Гілки (Branches)

Гілки (Branches) - це асоціації між головною темою, темами та підтемами. Гілки включають ключове слово, яке чітко формулює характер асоціації.

Ключові слова (Keywords)

Ключові слова (Keywords) - це окремі слова, що використовуються для формулювання характеру зв'язку між темами або підтемами, пов'язаними гілкою. Ключові слова корисні як для категоризації тем, так і для запуску додаткових асоціацій.

Колір (Colour)

Колір можна використовувати для категоризації, визначення пріоритетів та аналізу тем, підтем та їхніх асоціацій. Не існує визначеного стандарту кольорового кодування для інтелект-карт. Кожен творець ментальних карт застосовує колір у спосіб, який найкраще відповідає його способу мислення.

Зображення (Images)

Зображення можна використовувати в інтелект-картах для вираження більших обсягів інформації, які неможливо висловити в коротких заголовках тем. Зображення корисні для стимулювання творчості та інновацій, генеруючи додаткові думки, ідеї та асоціації.

Міркування щодо використання Ментальні карти (Mind Mapping) у BABOKv3 (10.29.4)

Сильні сторони Ментальні карти (Mind Mapping)

  • Може використовуватися як ефективний інструмент співпраці та комунікації.
  • Узагальнює складні думки, ідеї та інформацію таким чином, щоб показати загальну структуру.
  • Асоціації та підтеми полегшують розуміння та прийняття рішень.
  • Дозволяють творчо вирішувати проблеми, формулюючи асоціації та генеруючи нові асоціації.
  • Можуть бути корисними при підготовці та проведенні презентацій.

Обмеження використання Ментальні карти (Mind Mapping)

  • Може бути неправильно використана як інструмент мозкового штурму, а пов'язане з цим документування ідей і створення асоціацій може перешкоджати генеруванню ідей.
  • Спільне розуміння ментальної карти може бути важко донести до інших.