Кайдзен (Kaizen)

- японська філософія або практика, яка фокусується на безперервному вдосконаленні процесів виробництва, розробки, допоміжних бізнес-процесів і управління, а також усіх аспектів життя.

"Кайдзен" у бізнесі - постійне поліпшення, починаючи з виробництва і закінчуючи вищим керівництвом, від директора до рядового робітника. Покращуючи стандартизовані дії та процеси, мета кайдзен - виробництво без втрат (див. Бережливе виробництво).

Уперше філософію кайдзен було застосовано в низці японських компаній (включно з Toyota) у період відновлення після Другої світової війни, і відтоді вона поширилася по всьому світу.

Починаючи з 1986 року, коли було видано книгу Масаакі Імаї "Kaizen: The Key to Japan's Competitive Success" ("Кайдзен. Ключ до успіху японських компаній"), термін "кайдзен" став широко відомим і його прийняли як позначення однієї з ключових концепцій менеджменту.

У 1993 році термін увійшов до нового видання New Shorter Oxford English Dictionary, який визначає кайдзен як безперервне вдосконалення методів роботи, особистої ефективності тощо, тобто як філософію бізнесу.Принципи Кайдзен (Kaizen)

Різні автори виділяють різну кількість ключових принципів, на яких ґрунтується кайдзен. При цьому зазвичай до їх числа включають такі принципи:

 • Фокус на клієнтах - для компанії, що використовує кайдзен, найважливіше, щоб їхня продукція (послуги) задовольняли потреби клієнтів.
 • Безперервні зміни - принцип, що характеризує саму суть кайдзен, тобто, безперервні малі зміни у всіх сферах організації - постачанні, виробництві, збуті, особистих взаєминах і так далі.
 • Відкрите визнання проблем - усі проблеми відкрито виносяться на обговорення (там, де немає проблем, вдосконалення неможливе).
 • Пропаганда відкритості - малий ступінь відокремленості (особливо порівняно із західними компаніями) між відділами та робочими місцями.
 • Створення робочих команд - кожен працівник стає членом робочої команди та відповідного гуртка якості (новий для організації працівник входить також до складу клубу "первісток").
 • Управління проектами за допомогою міжфункціональних команд - жодна команда не працюватиме ефективно, якщо вона діє лише в одній функціональній групі. Із цим принципом тісно пов'язана притаманна японському менеджменту ротація.
 • Формування "підтримуючих взаємовідносин" - для організації важливі не тільки і не стільки фінансові результати, скільки залученість працівників до її діяльності та хороші взаємовідносини між працівниками, оскільки це неминуче (нехай і не в даному звітному періоді) приведе організацію до високих результатів.
 • Розвиток по горизонталі. (Особистий досвід має ставати надбанням усієї компанії)
 • Розвиток самодисципліни - вміння контролювати себе і поважати як самого себе, так і інших працівників та організацію загалом.
 • Самовдосконалення. (Привчи себе визначати питання, за які відповідаєш ти особисто, на відміну від тих, за які відповідають інші, і починай з вирішення власних завдань)
 • Інформування кожного співробітника - весь персонал має бути повністю поінформований про свою компанію.
 • Делегування повноважень кожному співробітнику - передача певного обсягу повноважень кожному співробітнику. Це стає можливим завдяки навчанню за багатьма спеціальностями, володінню широкими навичками та вміннями тощо.
 • Управляти - значить почати з планування і порівняти план із результатом.
 • Аналіз того, що відбувається на підприємстві, і дія на основі фактів. (Роби висновки, спираючись на достовірні дані).
 • Усунення основної причини і запобігання рецидивам. (Не плутай причину проблеми з її проявами).
 • Вбудовування якості в процес якомога раніше. (Якість має вбудовуватися в процес. Перевірка не створює якості).
 • Стандартизація. (Потрібні методи, що дають змогу закріпити досягнутий успіх).

Інструменти та техніки в Кайдзен (Kaizen)

Діаграма спагетті в Кайдзен (Kaizen)

Один з інструментів аналізу. Дозволяє візуалізувати фізичне пересування у відстані, задіяні в бізнес-процесі. Аналізуючи карту цих пересувань, можно визначити потенціал для прискорення і спрощення бізнес-процесу.

Назву отримала від візуального сходства коли наносять на план приміщення процес виконання операцій.

Методика 5 Чому в Кайдзен (Kaizen)

Одна із технік, що входить до складу кайдзен (принцип 14 згідно опису в книзі Філософія Тойота), полягає у тому, щоб пʼять разів запитати, чому проблема існує.

Це дає змогу заглибитися в її суть і з кожним наступним "чому?" достатися дедалі ближче до першопричини. Так Сузукі дістався до першопричини автомобільного шуму - двигуна, при розробці Лексуса.


Кайдзен (Kaizen) у розробці ПЗ

Наприкінці 2000-х років кайдзен став набирати популярності в індустрії розробки програмного забезпечення. Зокрема, один із творців методології Scrum Джефф Сазерленд розглядає кайдзен як процес усунення перешкод (impediments), силами команди (а не одного скрам-майстра).

На ретроспективі спринту, ідентифікують найсерйознішу перешкоду, і завдання з її усунення вносять у наступний sprint backlog нарівні з іншими user stories.


10 принципів Кайдзен (Kaizen):

Зосередьтеся на процесі (1. Focus on the process):

Кайдзен (Kaizen) наголошує на покращенні процесу, а не лише результату. Покращуючи процес, результат також покращиться.

Усунення відходів (2. Eliminate waste):

Кайдзен (Kaizen) заохочує усунення відходів у всіх формах, включаючи час, ресурси і матеріали.

Наголошуйте на командній роботі (3. Emphasize teamwork):

Кайдзен (Kaizen) - це командна робота, в якій беруть участь всі співробітники, від найвищих до найнижчих рівнів організації.

Розширюйте можливості працівників (4. Empower employees):

Кайдзен (Kaizen) визнає, що працівники є експертами у своїй роботі, і заохочує їх брати на себе відповідальність за процес вдосконалення.

Використовуйте дані та аналіз (5. Use data and analysis):

Кайдзен (Kaizen) покладається на дані та аналіз, щоб визначити можливості для вдосконалення та виміряти вплив змін.

Прагніть до поступових покращень (6. Seek incremental improvements):

Кайдзен (Kaizen) виступає за невеликі, безперервні поліпшення, а не за радикальні зміни.

Стандартизуйте процеси (7. Standardize processes):

Кайдзен (Kaizen) заохочує стандартизацію процесів для забезпечення узгодженості та зменшення варіативності.

Прагніть до досконалості (8. Strive for perfection):

Кайдзен визнає, що досконалість ніколи не може бути повністю досягнута, але заохочує постійні зусилля для її досягнення.

Зосередьтеся на клієнті (9. Focus on the customer):

Кайдзен (Kaizen) підкреслює важливість розуміння і задоволення потреб клієнта.

Прийняття змін (10. Embrace change):

Кайдзен (Kaizen) визнає, що зміни необхідні для вдосконалення, і заохочує культуру безперервних змін та адаптації.


Що допрацювати в статті:
- Переробити лого та картинки;
- Порівняння авторів які виділяють різні принципи;
- Відсилки з кожного принципу на окремі статті (так наприклад Не плутай причину проблеми з її проявами можно відносити до ТОС та дереву поточної реальності)
- Більш детально і структурно зробити аналогію в розробці ПЗ
- Посилання на Scrum і Джефф Сазерленда
- 5S окромою статтею та залінкувати з цією
- Розібрати всю картинку на блоки в текст